HELSENORGE

Utbruddsbakterien funnet i engangs vaskeklut

Det er påvist utbruddsbakterien i én pakke med ferdig fuktede engangs vaskekluter.

Illustrasjonsbilde: bakterien
Dette har ført til umiddelbar stans i bruk av de aktuelle engangsklutene ved alle berørte helseforetak.

Se nyhetssak fra FHI​​​