Utdanner kirurger i Botswana

Overlege Paolo Rossi underviser og veileder kirurger i Botswana flere ganger i året. Sammen med kona, som er øyelege, bruker han ferier og permisjoner i et land som har stort behov for kompetanse.

– Det føles godt å kunne bidra der det trengs, sier Rossi nøkternt. Han er nylig tilbake ved ortopedisk avdeling i Skien, etter et par ukers opphold i Botswana. Han drar tilbake i mars for å dele kunnskap og veilede kirurger under operasjon.

Paolo Rossi tapte sitt hjerte til det afrikanske landet allerede på 80-tallet. Da jobbet han og kona i Botswana som medisinstudenter. Nå bruker han overlegepermisjoner og ferier for å styrke kompetansen i landet.

– Vi kunne brukt overlegepermisjonen til å studere eller reise på kurs, men vi synes det gir mer mening å gi litt tilbake til andre mennesker på denne måten, sier Rossi. I Botswana må to millioner mennesker klare seg med 12 ortopeder. I Norge er det 1000 ortopeder.

Rossi underviser på universitetet i hovedstaden Gaborone, og han opererer og veileder lokale ortopeder ved et annet sykehus i landet.

– Botswana er et land der det er demokrati, økonomisk vekst og lite korrupsjon og vold, sier Rossi. Han forteller at landet har bygget flere sykehus, men at de sliter med rekruttering.

– Utfordringen er at bare ti prosent av legene som utdanner seg i utlandet, kommer tilbake, sier Paolo Rossi.