Utgir barnekunstbok

Barneavdelingen ved Sykehuset Telemark gir ut en bok med tegninger og annen kunst av barn. – Mange av pasientene våre liker å tegne og male, og vi har ønsket at noen av disse kunstverkene kan bli sett av flere, sier avdelingsleder Torhild Rødseth Haugen.

Grethe Stolpestad (leder skolestua), Torhild Rødseth Haugen (avdelingsleder), Anita Høyvarde Jensen (konstituert seksjonsleder) og Cecilie Berg Halvorsen (Thure Trykk).

– Dette har vært en drøm i mange år, og endelig klarte vi å gi ut boka, sier Rødseth Haugen. Boka heter «Verdens beste sykehus», og tittelen er hentet fra én av tegningene.

– Vi ser at mange av de unge pasientene er veldig fornøyde med behandlingen de får hos oss, men dette er ikke primært en skrytebok, det er en bok som skal få fram noen av de følelsene og tankene som de yngste pasientene har, sier Rødseth Haugen. Hun forteller at det er mange detaljer i boka som hun både smiler og blir rørt av.

Det er pasienter på barneavdelingen og barnepoliklinikken som har bidratt med tegninger. Noen av barna har også laget tekster til bildene sine, og en del har bare laget sitater om hvordan det er å være på sykehus.

Ansatte på avdelingen og pedagogene på skolestua har vært med og lagt til rette for barn som har hatt lyst til å lage en tegning.

– Å gi ut en bok er utenfor for vår kjerneaktivitet, og vi har derfor fått verdifull støtte fra noen bedrifter og selskaper i Telemark. Dette setter vi stor pris på, sier Rødseth Haugen. Hun takker Sparebank1 Telemark, Autostrada-gruppen og Herøya Industripark for rause bidrag.
– I tillegg har vi fått avgjørende støtte og hatt et fantastisk samarbeid med Thure Trykk, sier Rødseth Haugen.

– For oss har det blitt en rørende og humørfylt bok, og vi håper at mange vil glede seg over den.