HELSENORGE

Utvider tilbudet på Notodden

Sykehuset Telemark utvider det plastikk-kirurgiske tilbudet på Notodden. Hver fredag er det plastikk-kirurgisk poliklinikk med hovedvekt på hudskader.

– Det er mange som synes det er flott å få dette tilbudet lokalt, sier plastikkirurg Wenche Hegard. Hun forteller at tilbudet ble utvidet fra nyttår fordi det er en stor pasientgruppe som bor i nordfylket. Notodden har hatt et plastikk-kirurgisk tilbud i flere år, og sykehuset har blant annet utført postbariatriske operasjoner. Dette er operasjoner hvor det blir fjernet overflødig hud etter slanking.


–  Vi tilbyr generell plastikk-kirurgisk poliklinikk med utredning, vurdering og behandling med hovedvekt på hudkreft og hudforandringer, sier Hegard. Hun presiserer at føflekkreft kun behandles i Porsgrunn og Skien.

– Vi fjerner forandringer i hud og i vev under huden. Dette gjelder både godartede hudforandringer og tilfeller hvor det er mistanke om ondartet sykdom. Dette kan blant annet dreie seg om godartede føflekker eller hudforandringer som er så store at de kan føre til funksjonelle problemer og sjenanse, sier Hegard.

Hun viser til at hudkreft øker på verdensbasis. Også i Telemark er det en økning, og selv om økningen er størst blant eldre, er det også flere unge som får påvist hudkreft.