HELSENORGE

Vaksinerekord ved sykehuset

I år er det 1400 ansatte som har vaksinert seg mot influensa. Det er dobbelt så mange som i fjor. – Dette viser at ansatte forstår hvorfor de bør vaksinere seg, sier bedriftssykepleier Marit Skau Bjørge.

Bedriftshelsetjenesten har vært opptatt av å fortelle at høy vaksineandel gir større flokkimmunitet. 
– I praksis betyr det at både pasienter, kolleger og familien unngår at du smitter dem med influensa, sier Marit Skau Bjørge. Kollega Laila Haukedalen forteller at dagens vaksiner er velprøvde og godt dokumenterte, og at skepsisen er mindre enn tidligere.
 
Både Skau Bjørge og Haukedalen sier at tillitsvalgte, ledere, leger, sykepleiere og ansatte som jobber med smittevern har vært flinke til å støtte vaksineringen.
 
Akutt- og beredskapsklinikken har den høyeste andelen vaksinerte, og der har de ansatte blitt belønnet med gratis flaxlodd for å la seg vaksinere.  
– Dette er først og fremst viktig fordi vaksinering betyr at ansatte unngår å smitte pasientene, sier klinikksjef Frank Hvaal.