Vi ber deg som pasient å møte til avtalt time

Hittil i år er det flere enn 92 000 pasienter som ikke har møtt opp til behandling ved sykehusene i Helse Sør-Øst, ved Sykehuset Telemark er tallet 4115.

Publisert 01.06.2022
Sist oppdatert 11.01.2023
Bilde av inngangspartiet til hovedinngangen for Sykehuset Telemark i Skien
Bilde av inngangspartiet til hovedinngangen for Sykehuset Telemark i Skien

– Skal vi klare å ta igjen den behandlingen som ble utsatt under pandemien, er det viktig at pasientene kommer til avtalt time, sier administrerende direktør Tom Helge Rønning ved Sykehuset Telemark. 

I løpet av pandemien var det mange behandlinger som ble utsatt, og vi ønsker så raskt som mulig å få gjennomført behandlingen som måtte vente. Da er det vesentlig at du som pasient møter til avtalt time. 

I Helse Sør-Øst er det hittil i år fire prosent av pasientene som ikke har møtt til behandling til avtalt tid. Ved Sykehuset Telemark er det 3,4 prosent. 

Dersom det ikke passer med den timen du har fått er det svært viktig at du sier ifra i god tid slik at andre kan få timen din. Det er mange andre pasienter som også venter på time. Kontakt avdelingen på telefon for avbestilling av time, telefonnummeret finner du i innkallingsbrevet.

Dersom du avbestiller timen eller ikke møter, kan ikke sykehuset garantere at du får helsehjelp innen den fristen du har fått. Om du ikke møter til avtalt time og heller ikke melder fra om dette senest dagen før avtalt tid vil du bli belastet med et gebyr. 

Ved gjentatte avbestillinger eller at du ikke møter til den timen du har fått, blir det gjort en faglig vurdering av behovet ditt for helsehjelp. Du kan da bli strøket fra ventelisten.

Om alle møter til timene sine, blir ventetiden i spesialisthelsetjenesten kortere.
​​