Vi bruker langt mindre antibiotika

I fjor brukte Sykehuset Telemark minst bredspektret antibiotika av sykehusene i Helse Sør-Øst. Sykehuset var blant de fem akuttsykehusene som brukte minst antibiotika i landet.  – Under koronapandemien ser vi verdien av et lavt forbruk av antibiotika i de nordiske landene, sier smittevernoverlege Marjut Sarjomaa.

Sarjomaa er fornøyd med at Sykehuset Telemark er blant de beste på dette området.
– Nå må vi holde fast ved myndighetenes retningslinjer. Selv om vi har en pandemi, er det viktig at forbruket av antibiotika ikke begynner å øke igjen, sier smittevernoverlegen. Hun mener at dagens retningslinjer fungerer like godt for covid-19-pasienter.

Ved Sykehuset Telemark har det blitt jobbet med antibiotikaforbruket i mange år, og Marjut Sarjomaa mener det er viktig at Norge lykkes med dette arbeidet. Et langvarig overforbruk av antibiotika har vært trukket fram som én av flere mulige årsaker til de høye covid-19-dødstallene i Italia.
– Dette er bare en av flere faktorer som kan forklare hvorfor dødeligheten er så høy i noen land. Uansett vet vi at det lave forbruket i Norge er gunstig også for de pasientene som rammes av covid-19, sier Sarjomaa.

Overforbruk av antibiotika i en rekke land har ført til oppblomstring av multiresistente bakterier som MRSA, ESBL, VRE og totalresistente bakterier. Det har ført til økt dødelighet i disse landene. Når flere pasienter rammes av multiresistente bakterier, har vi mindre effekt av å bruke antibiotika.
– Derfor er det flott at Sykehuset Telemark allerede har nådd myndighetenes mål om å bruke 30 prosent mindre antibiotika, sier Sarjomaa.