HELSENORGE

Vi bruker mye mindre antibiotika

Sykehuset Telemark har nest lavest forbruk av bredspektret antibiotika i Helse Sør-Øst.
I tillegg er sykehuset halvveis til målet om å redusere bruken av antibiotika med 30 prosent innen 2020. – Vi ligger godt an, sier infeksjonsoverlege Marjut Sarjomaa.

Norske myndigheter har bedt sykehusene om å redusere bruken av antibiotika med 30 prosent. Målet er å hindre ytterligere spredning av motstandsdyktige bakterier. På bakgrunn av dette kravet har smittevernseksjonen og kvalitetsavdelingen laget en treårig smittevernplan.

Fra 2012 til 2017 har sykehuset redusert forbruket av bredspektret antibiotika med 13,5 prosent. Marjut Sarjomaa og smittevernoverlege Yngvar Tveten sier det fortsatt er viktig å fokusere på lavere forbruk.

– Vi ser at det er behov for å følge opp med veiledning og råd, og særlig på sengepostene våre, sier Sarjomaa. Hun forteller at tavlemøter, hvor ansatte gjennomgår alle pasienter som behandles med antibiotika, er ett av tiltakene som fungerer bra.