Vi bruker stadig mindre antibiotika

Første kvartal i år brukte Sykehuset Telemark minst bredspektret antibiotika av alle akuttsykehusene i Helse Sør-Øst. Sykehuset har nesten innfridd målet om å redusere bruken med 30 prosent i løpet av 2020. – Dette er et kjempeflott resultat, sier smittevernoverlege Marjut Sarjomaa.

Sykehuset Telemark bruker mindre antibiotika enn før

Smittevernoverlegen er svært fornøyd med at sykehuset snart er der det skal være – to år tidligere enn myndighetenes krav.
– Nå må vi bare fortsette det systematiske arbeidet, sier Sarjomaa.

Hun understreker at kvartalsmålinger kan svinge, og hun mener det fortsatt må jobbes aktivt for at bruken av bredspektret antibiotika skal være restriktiv.

De nasjonale målene om en 30 prosent nedgang fra 2012 til utgangen av 2020 er satt for å hindre ytterligere spredning av multiresistente bakterier i norske sykehus.

Marjut Sarjomaa sier at tavlemøter på sengeposter, der den enkelte pasients antibiotikabehandling blir vurdert, er et fornuftig tiltak for å sikre riktig bruk av antibiotika. Hun mener også at smittevernvisitter på enkeltavdelinger har bidratt til den positive utviklingen, samt at sykepleierne har fått en mer sentral rolle i å styre bruken av antibiotika.