Vi har fått hvit syketransportbil

Nå har det kommet en ny type syketransportbil til Telemark. – Bilen vil styrke tilbudet vårt og føre til mer forutsigbarhet for mange av pasientene som trenger transport, sier ambulansesjef Knut Inge Skoland.

Ambulansene har hatt en stor økning i antall oppdrag de siste årene, og det fører til at en del transportoppdrag ofte blir «satt på vent» når andre oppgaver haster mer. For mange pasienter betyr det venting.

Ved å innføre en ny type syketransportbil, ønsker sykehuset at pasientene skal få mer forutsigbarhet når de har behov for transport.
– Den nye syketransportbilen vil ikke konkurrere med ambulansene om hasteoppdrag, og da blir det enklere å komme til avtalt tid, sier Skoland. Han håper også at den nye bilen vil bidra til å redusere presset på ambulansetjenesten.

Den nye bilen er hvit med blå stripe og tydelig merket Syketransport for å skille den ut fra ordinære ambulanser. Den blir enkelt utstyrt, med båre, trappestol, hjertestarter og førstehjelpsekk. Den vil bli betjent av to portører, og skal være i tjeneste fra klokka 10.00 til 20.00 på hverdager.

Oppdragene vil stort sett dreie seg om transport av pasienter som er ferdig behandlet, og som enten skal hjem eller til annen institusjon, og som ikke trenger noen form for behandling eller overvåking.
– Erfaringene fra andre steder i landet er meget gode, og vi ser fram til å få dette tilbudet på plass i Telemark, sier Skoland.