HELSENORGE

Vi har redusert utslippene av C02

Sykehuset Telemark har redusert de årlige CO2-utslippene med om lag 4000 tonn på fire år. Det er nesten 30 prosent mindre utslipp, viser sykehusets klimaregnskap. – Vi skal bli enda flinkere, sier energileder ved sykehuset, Christian Borchgrevink Lund Andersen.

I 2014 slapp Sykehuset Telemark ut 13 400 tonn CO2. I fjor var dette tallet redusert til 9.500 tonn.
– Hovedårsaken ligger i innføringen av fjernvarme, sier Christian Borchgrevink Lund Andersen. Han forteller at sykehuset skiftet ut naturgass med fjernvarme i 2016.

Selv om utslippene har gått kraftig ned, er det fortsatt et mål at sykehuset skal bruke mindre energi.
– Vi jobber derfor med at ansatte skal bli mer bevisste på eget energiforbruk, sier Borchgrevink Lund Andersen.

Sykehuset Telemark har fem satsingsområder innenfor miljøarbeidet. Sykehuset skal redusere bruken av bredspektrede antibiotika og avfallsstoffer, øke kompetansen for energisparing, bli flinkere til å sortere avfall og redusere CO2-utslippene og bruken av papir.