HELSENORGE

Vi letter på besøksrestriksjonene

Sykehuset Telemark letter på besøksrestriksjonene, men opprettholder krav om bruk av munnbind inne på sykehuset. 

Vi har stor forståelse for at besøk er viktig for pasienter og pårørende, men med dagens smittesituasjon ønsker vi færrest mulig besøkende for å redusere risikoen for smitte blant pasienter og ansatte. Vi oppfordrer derfor til å unngå besøk på sykehuset dersom det ikke er absolutt nødvendig.

Vi opprettholder krav om å bruke munnbind inne på s​ykehuset. 

Besøkende med nyoppståtte symptomer eller med positiv test for covid-19 skal ikke inn på sykehuset. Unntak kan gjøres ved besøk til alvorlig syke og døende. 

Se for øvrig de til enhver tid gjeldene tiltakene på vår nettside: Informasjon til pasienter og pårørende om gjeldende smitteverntiltak under pandemien​