HELSENORGE

Vi må fortsatt tenke smittevern

Høsten er sesong for ulike virus- og infeksjonssykdommer. – Ekstra mange kan bli syke i år hvis vi ikke er flinke til å tenke smittevern, sier smittevernoverlege ved Sykehuset Telemark, Marjut Sarjomaa.

Etter halvannet år med pandemi, er det mange som er klare for sosial kontakt, sammenkomster, resing og andre aktiviteter. Nå som mange er vaksinert mot covid-19, er det også fristende å ta lettere på håndhygiene og andre smitteverntiltak. Det er en situasjon som bekymrer smittevernoverlegen ved Sykehuset Telemark.

– Hvis vi glemmer å ta smittevernhensyn, risikerer vi at mange blir syke av ulike virus- og infeksjonssykdommer i tiden framover, sier Marjut Sarjomaa. Hun er blant annet bekymret for influensa, RS-virus og kikhoste.

– Det er mange som er mindre immune enn tidligere år, og da er vi mer mottakelig for sykdommer, sier smittevernoverlegen. Hun frykter at mange kan havne på sykehus, og at mye smitte kan skape utfordringer for bemanningen i helsetjenesten.

– Nå har vi nesten bare vært opptatt av covid-19 i halvannet år, og store deler av befolkningen er heldigvis vaksinert. Men en vaksine mot korona beskytter ikke mot andre sykdommer, og derfor er det viktig at vi ikke senker skuldrene og slipper oss helt fri, mener Sarjomaa.

Hun oppfordrer derfor alle til å beholde gode vaner for smittevern, være flinke til å vaske hender og holde god avstand når det er mulig. Hun håper også at ansatte i helsetjenesten takker ja til influensavaksinen når den kommer om noen få uker.​