HELSENORGE

Vi skal tenke på barna

Pasienter har ofte barn og søsken. Noen av disse barna opplever store belastninger, og det er derfor viktig at vi spør om pasientene har barn og søsken som har behov for oppfølging.

Barn blir påvirket når foreldre, søsken eller andre nære omsorgspersoner blir syke. – For noen barn kan belastningen bli så stor at de selv får helseutfordringer, sier Rina Hoppestad. Hun leder av arbeidsutvalget for Barn som pårørende ved Sykehuset Telemark.

– Vi opplever dessverre at barna kan bli glemt, og at de blir alene med sine tanker og bekymringer, sier Hoppestad. Hun forteller at barn ofte tar på seg et stort ansvar når én av foreldrene blir syke, og at dette kan gi dem helseutfordringer senere i livet.

Sykehuset er pålagt å følge opp barn som pårørende, og Hoppestad ønsker at ansatte blir enda flinkere til å spørre pasienter om de har barn som trenger oppfølging. – Vi har ansatte som er dyktige til å snakke med barn, og vi håper på et enda bedre samarbeid med helsesykepleierne i kommunene framover, sier Hoppestad.

Hun mener at det ofte ikke skal så mye til, men at det er viktig at vi ser og lytter til de barna som kommer i en vanskelig situasjon. – Dessverre opplever vi at noen av barna får store utfordringer senere i livet fordi de ikke har fått noen form for oppfølging. Fokus på disse barna er derfor vesentlig og forebyggende helsearbeid, sier Hoppestad.​