Vi trenger flere i beredskap

Sykehuset Telemark kommer trolig til å ha behov for mer helsepersonell i tiden som kommer. Vi oppfordrer derfor leger, sykepleiere, helsefagarbeidere og ambulansearbeidere til å melde seg, hvis de kan stille opp på kort varsel.

Dersom du har mulighet til å jobbe for oss, ber vi deg sende inn en kortfattet søknad med CV til korona@sthf.no.

Skriv litt om kompetansen og erfaringen din, når du kan jobbe, og hvor mye du kan jobbe. Du må gjerne utdype hvilken type jobb du kan utføre.

Det er krav at du har norsk autorisasjon, men sykepleierstudenter og medisinerstudenter kan søke hvis de ikke har mottatt autorisasjon.
Vi oppfordrer også pensjonister til å melde seg.

Personell med kompetanse og erfaring fra intensivavdelinger er særlig aktuelle.

Vi vil behandle søknadene forløpende, og kontakte aktuelle personer etter hvert som behovet oppstår.

Takk for at du er villig til å stille opp!