Vi vaksinerer oss

Alle ansatte ved Sykehuset Telemark blir oppfordret til å vaksinere seg mot influensa. – Da kan vi unngå at pasienter får unødvendige komplikasjoner, og vi kan også hindre dødsfall, sier smittevernoverlege Yngvar Tveten.

I fjor var det rekordmange som vaksinerte seg ved Sykehuset Telemark, men smittevernoverlegen vil at enda flere tar årets vaksine.
– Det er nasjonalt mål at 75 prosent av ansatte på sykehusene skal vaksinere seg, og selv om vi ikke skulle nå det tallet, bør vi ha som mål å være blant de beste sykehusene i landet, sier Yngvar Tveten.

Høy vaksinasjonsdekning blant ansatte i helsesektoren er også viktig for å opprettholde tilfredsstillende beredskap under større influensautbrudd.
– Det betyr at ansatte som ikke jobber direkte med syke pasienter også bør vaksinere seg, sier Tveten.

Symptomer på influensa er feber og smerter i hele kroppen. I tillegg er det mange som har luftveissymptomer. Hvert år i perioden desember til april rammes befolkningen på den nordlige halvkule av influensaepidemier.

Overføring av virus skjer ved dråpe- eller kontaktsmitte. Dersom du blir smittet, kan du spre sykdommen til andre selv om du ikke har tydelige symptomer.

Voksne er vanligvis smitteførende én dag før symptomene utvikler seg, og tre til fem dager etter at de har blitt syke.

Helsepersonell har klart høyere risiko for å bli smittet av influensa sammenlignet med voksne som ikke arbeider i helsesektoren.