HELSENORGE

Vil opprette botilbud på sykehusets område

Det kan bli bygget seks til åtte småhus for mennesker som sliter med rus og psykiske helseutfordringer på sykehusområdet i Skien. Hvem er bedre egnet til å være «den gode nabo», spør Lars Ødegård, leder for Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling.

– Det er dette som er samhandling i praksis, sier Lars ødegård. Han håper at dette kan gi en god og verdig løsning for en gruppe mennesker som har slitt med å finne et sted å bo. Boligene skal ha en arkitektonisk utforming og standard som gir beboerne en følelse av verdighet, sier klinikksjefen.

Lars Ødegård har stor tro på samarbeidsprosjektet med Skien kommune. Målgruppen er mennesker som har utfordringer med å bo i ordinære boliger, og som har behov for tjenester fra både kommunen og sykehuset. Prosjektet er kalt «fra pasient til beboer med trygg bolig som samhandling». 

Både Skien kommune og sykehuset har hatt utfordringer med pasienter som har en utfordrende atferd. Når kommunen har forsøkt å etablere boliger i et vanlig bomiljø, har det gitt mye lokal mostand. 

På den bakgrunn fikk Ødegård en ide om at løsningen kunne være boliger inne på sykehusets ledige tomteareal. 
– Hvorfor kan vi ikke etablere kommunale boliger for denne pasientgruppen på psykiatriens område i Skien? Så kan sykehuset og kommunen samarbeide bedre om tjenestene for hver enkelt pasient, sier Ødegård.

Nå har ledelsen ved Sykehuset Telemark sagt ja til prosjektet. Også kommunen er positiv. Nylig bevilget Skien kommune 500 000 kroner til et forprosjekt som skal behandles i Skien kommune før jul. Sier kommunen ja i budsjettet for 2022, blir det realiteter av planene. Da skal kommunen finansiere bygningene og de nødvendige kommunale tjenestene, mens sykehuset skal sikre innleggelse eller polikliniske tjenester.

Samarbeidsprosjektet mellom Skien kommune og Sykehuset Telemark får positiv omtale i Nasjonal helse- og sykehusplan.
 ​