HELSENORGE

Vil redusere bruken av vanedannende legemidler

Telemarkinger bruker mer vanedannende medisiner enn landsgjennomsnittet. – Slik har det vært i flere år, og det bekymrer oss, sier Bjørnar Nyen. Han leder et prosjekt som skal få ned bruken av psykofarmaka og opioider i Telemark. 

– Målet er riktigere bruk av vanedannende medisiner og psykoselegemidler ved å øke kunnskapen og bevisstheten om bruken av medikamentene, sier Nyen. Han presiserer at det er mange som har god nytte av disse medisinene, og vi ønsker ikke å skape dårlig samvittighet hos de pasientene.

Den tidligere kommuneoverlegen i Porsgrunn har med seg Mental Helse, fastleger, kommuneoverleger, brukere og ansatte ved sykehuset i prosjektet.
– Det er en stor utfordring at medisinene har bivirkninger og kan gi pasienter dårligere fysisk og psykisk helse på sikt, sier Nyen. Han mener at mange bruker medisiner for lenge, og han ser også en utvikling hvor medisiner brukes på områder de egentlig ikke er ment for.

– Vi vet blant annet at mange pasienter bruker psykosemidler som søvnmedisin, og vi ser at det er spesielt mange eldre som bruker slike medisiner og det er de som tåler det minst, sier Nyen.

Noe av målet til prosjektet er å få innbyggere i Telemark til å forstå at løsningen ikke alltid er medisiner. – Piller kan hjelpe på kort sikt, men ofte er det bedre måter å behandle nedstemthet, uro og søvnproblemer, sier overlege Fredrik Nilsen ved Sykehuset Telemark. Han mener at normale livsproblemer ikke bør sykeliggjøres eller behandles med legemidler.

Bjørnar Nyen og Fredrik Nilsen sier det er viktig at sykehusleger og fastleger samarbeider på dette området, og begge ønsker seg en større bevissthet rundt nedtrapping av sterke medisiner.

– Det finnes sikkert mange forklaringer på hvorfor telemarkinger topper statistikken, men det er ingen grunn til å tro at behovet for sterke medisiner er større i Telemark enn i resten av landet, sier Nilsen. Han tror at den høye bruken handler mye om kultur.
– Det er lett å skrive ut medisiner, men noen ganger gjør vi pasientene en bjørnetjeneste ved å definere lettere psykiske plager som psykisk sykdom, sier Bjørnar Nyen.

Eksempler på bruk av noen legemidler i Vestfold og Telemark

Oksykodon:    32 % flere brukere enn landsgjennomsnittet
Fentanyl:        33 % flere brukere enn landsgjennomsnittet
Buprenorfin: 45 % flere brukere enn landsgjennomsnittet
Paracetamol  31 % flere brukere enn landsgjennomsnittet
Neurontin:     24 % flere brukere enn landsgjennomsnittet
Lyrica:             15 % flere brukere enn landsgjennomsnittet