HELSENORGE

Vil stramme inn overfor ledsagere

Det er fortsatt besøks- og adgangskontroll ved Sykehuset Telemark. Det betyr blant annet at ikke alle pasienter kan ha med seg ledsagere til behandling. – Vi opplever tidvis at det er for mange personer inne på sykehuset, og det utfordrer smittevernet, sier sykehusdirektør Tom Helge Rønning.

– Vi ønsker å legge til rette for ledsagere og pårørende når det er viktig, men vi må fortsatt begrense trafikken inn på sykehuset, sier Rønning. Han ber alle om å respektere adgangskontrollerørene og reglene til sykehuset. – De fleste viser stor forståelser, men det er også noen mener det ikke er så viktig. Det kan skape unødvendig usikkerhet og utrygghet for pasienter og ansatte, sier Rønning.

De siste ukene har det vært økt smitte i Telemark, og det er viktig å hindre at personer med covid-19 bringer smitte inn på sykehuset.

– Hvis vi får smitte inn på sykehuset, vil det føre til at ansatte må i karantene. Da risikerer vi at vi ikke kan behandle pasienter, og det er det siste vi ønsker, sier seksjonsleder Trine Bjørnstad.

Hun ber ledsagere tenke seg nøye om før de blir med inn på sykehuset.
– Den enkelte vil kanskje mene at det ikke er så farlig, men jo flere mennesker som er på sykehuset, jo større er risikoen for smitte, sier Bjørnstad. Hun presiserer at eldre, barn og funksjonshemmede selvsagt skal få ha med seg ledsagere når de er til behandling, men at dette må begrenses til én person.