Vil styrke ambulanseberedskapen

Sykehuset Telemark ønsker å styrke ambulanseberedskapen i fylket de neste årene. Sykehuset foreslår blant annet å øke beredskapen med fem ambulanser og tre syketransportbiler. Forslaget til ambulanseplan skal på høring denne høsten.

 

De siste årene har det vært en stor økning i antall ambulanseoppdrag, og utviklingen kommer til å fortsette. – Vi må ta noen grep hvis vi skal opprettholde den gode beredskapen i Telemark, sier avdelingsleder for prehospitale tjenester, Knut Inge Skoland.

Han mener det er avgjørende å få til en bedre styring av ambulansene, og det blir derfor lagt opp til å dele Telemark inn i fem regioner. – På den måten kan vi utnytte ambulansene mer fleksibelt, og det blir også enklere å styre ressursene etter behov, sier Skoland.

Felles ambulansestasjon

I forslaget til ambulanseplan legges det opp til at Porsgrunn og Skien skal ha en felles ambulansestasjon i framtida, og at det i større grad skal plasseres ambulanser ved definerte beredskapspunkter. – Da kan vi være enda raskere på plass hos pasientene, sier Skoland. Han mener at styring av ambulansene, såkalt flåtestyring, er av større betydning enn den geografiske plasseringen av ambulansestasjonene.
– De siste årene har responstiden gått ned når vi har vært mer bevisste på hvor vi til enhver tid har ambulanser, sier Skoland. Dette gjelder blant annet i Vest-Telemark, hvor noen ambulanser blir plassert på andre steder når turistene inntar hyttene sine i vinterferien og påsken.

Vil ha «hvite biler»

Skoland mener at mange pasienter ikke har behov for fullt utstyrte ambulanser når de skal transporteres. – Vi ønsker derfor å innføre syketransportbiler, eller «hvite biler» som noen også kaller dem, sier avdelingslederen. Knut Inge Skoland sier at dette har vært vellykket flere andre steder i Norge. – Erfaringen viser blant annet at denne ordningen er mer forutsigbar for pasientene fordi bilene ikke blir brukt til hasteoppdrag. Syketransportbiler vil kun brukes når det er medisinsk forsvarlig, og de vil håndtere de minst krevende oppdragene, sier Skoland.

Vurderer legevaktbiler

Han forteller at Sykehuset Telemark også ønsker å drøfte etablering av legevaktbiler sammen med flere kommuner. – Mye av dagens transport er til legevakt, og da kan det være fornuftig at flere oppdrag håndteres av sykehuset og legevaktene i samarbeid, sier Knut Inge Skoland.

Administrerende direktør Tom Helge Rønning mener det er gjort en grundig jobb i utarbeidelsen av ambulanseplanen. – Det er et solid arbeid som ligger bak denne planen, sier Rønning. Han forteller at det er vesentlig for sykehuset å styrke ambulanseberedskapen med tanke på framtida.
– Det handler om å skape trygghet i Telemark, sier Rønning.

Styret ved Sykehuset Telemark skal behandle forslaget til ambulanseplan onsdag i neste uke, og deretter skal planen sendes på høring.