HELSENORGE

VR-briller demper smerteopplevelsen for barn

Dagkirugen i Porsgunn tar i bruk VR-briller for å avlede barn og unge før de trilles inn på operasjonsstua. Det avleder smerteopplevelsen og ser ut til å virke veldig bra.

Dagkirurgen ved Sykehuset Telemark i Porsgrunn går nye veier for å gjøre opplevelsen av en operasjon så smertefri som mulig for de mellom 6 og 13 år​​

Når et inngrep krever full bedøvelse må veneflon legges inn. Det er en plastinnretning som bedøvelsen kanaliseres gjennom. Da må pasienten tåle sprøytestikk som kan oppleves som smertefullt. En traumatisk opplevelse kan føre til at de gruer seg til neste gang de må på sykehuset.  

Anestesisykepleier Adnan Shateri tok masteroppgaven på hvordan VR-briller kan fungere som positiv avledning når barn og unge skal gjennom en smertefull prosedyre før en operasjon. Dette er nytt i Norge, men både i USA og flere land i Europa brukes nå VR-briller for å avlede smerteopplevelser.
  –Mye forskning bekrefter at pasientene opplever betydelig mindre smerte når de blir opptatt av noe positivt, forklarer Shateri. Også ved smertefull behandling av brannsår, har VR-teknologi redusert smerteopplevelsen betydelig.

– De to unge pasientene vi har testet VR-brillene på så langt har vært veldig positive, forsikrer Saman Rasapour. Lederen for seksjon anestesi og dagkirurgi er positiv til et nytt virkemiddel for å roe ned barn og unge som skal inn til en operasjon.  Mange gruer seg til å bli satt sprøyte på. Og en dårlig første opplevelse i møtet med sykehuset, kan sitte lenge i etterpå. Det håper teamet i Porsgrunn de skal unngå med VR-brillene.

 Skjer noe spennende og lystbetont inne i VR-brillene så oppleves smertene mindre sterkt, viser all erfaring. En pasient som   er mindre preget av frykt og uro, trenger dessuten mindre anestesimedisinering. Det er bra også fordi pasienten får et kortere og mer behagelig sykehusopphold. 

VR-brillene ser i hvert fall ut til å virke positivt på 12 år gamle Samuel. Han har sin far ved sin side og smiler over hele fjeset. Samuel er fascinert av dinosaurene han opplever i realistisk 3-D-format bak VR-brillene.
 Derfor reagerer han øyensynlig lite på sprøytestikk og innsetting av veneflon. Det utføres med vante og trygge hender av Adnan Shateri. Også sykepleier Ingvild Tufte, er glad for at de nå kan forberede unge pasienter på en måte som gjør at de er mindre preget av frykt, før de trilles inn til operasjon.  
– Alt som fører til at barna er rolige før operasjon, er av det gode, understreker Ingvild Tufte.