Plassering av nytt sengebygg og akuttsenter

Det nye sengebygget med akuttmottak og avklaringsenhet vil bli plassert med kortest mulig avstand til både vestfløyen og nordfløyen. Det ble nylig vedtatt av ledergruppen ved Sykehuset Telemark. Logistikk og arbeidsforhold var avgjørende argumenter for utformingen og plassering av det nye bygget.

Publisert 05.02.2020
Sist oppdatert 08.02.2023

Tidligere er det bestemt at det skal bygges flere nye bygg på sykehusområdet i Skien. Et samlet krefttilbud blir lagt til Moflataområdet og i det tidligere vaskeriet, mens et nytt sengebygg med akuttsenter blir etablert i nærhet til patologibygget og vestfløyen.

Det har blitt drøftet ulike alternativer for plassering og form på det nye sengebygget, og det var flere løsninger som ble vurdert som gode. Valget falt på en løsning med nærhet til Moflata, nordfløyen og vestfløyen.

Det har vært viktig å finne en løsning som gjør at avstandene blir kortest mulig til andre viktige funksjoner, og at det blir minst mulig gjennomgangstrafikk for ansatte og pasienter.

Tidlig skisse på form og plassering av nytt bygg for akuttsenter og sengeposter

Tidlig skisse på form og plassering av nytt bygg for akuttsenter og sengeposter

Rapport fra prosjektet