Pasient- og pårørendeopplæring

Arrangementer

 • 29.03 onsdag
  Barn med muskelsykdom - oppfølgingsgruppe, 5 ganger

  Dette er et tilbud om oppfølging etter kurset i Fritidsparken i Skien. Gruppen møtes annen hver onsdag på HABU i perioden 29.mars til 24.mai 2017, fra kl. 14.30 til 16.30. NB! unntaket er 18.april som er en tirsdag.

 • 24.04 mandag
  Hjerterehabilitering

  Programmet går over 8 uker med 2 samlinger per uke, mandag og torsdag. Mandag i første og tredje uke er undervisning, 24.april og 8. mai. De øvrige samlingene er trening med fysioterapeut.

 • 03.05 onsdag
  Tarmbetennelse IBD

  Kurset er for deg som lever med kronisk tarmbetennelse(Crohns sykdom / ulcerøs kolitt)

 • 04.05 torsdag
  Å leve med parkinsons sykdom

  Kurset er for deg som har Parkinsons sykdom.

 • 09.05 tirsdag
  Artrosekurs

  Kurset er tverrfaglig og legger opp til en kombinasjon av undervisning, dialog og erfaringsdeling. Du treffer andre i samme situasjon, får mer kunnskap og tips for å mestre hverdagen.

 • 10.05 onsdag
  Diabetes Mellitus type 2

  Kurset er tverrfaglig og legger opp til en kombinasjon av undervisning, dialog og erfaringsdeling. Du treffer andre i samme situasjon, får mer kunnskap og tips for å mestre hverdagen.

 • 16.05 tirsdag
  Å leve med nyresvikt

  Kurset vil være aktuelt og nyttig for personer med redusert nyrefunksjon og deres pårørende

 • 24.05 onsdag
  Å leve med IBS-Irritabel tarmsyndrom

  Kurset er tverrfaglig og legger opp til en kombinasjon av undervisning, dialog og erfaringsdeling. Du treffer andre i samme situasjon, får mer kunnskap og tips for å mestre hverdagen.

 • 24.05 onsdag
  Å leve bedre med artrose

  Kurset er laget for deg som har artroseplager i hofter og/eller knær.

 • 31.05 onsdag
  Å leve med tinnitus

  Kurset er tverrfaglig og legger opp til en kombinasjon av undervisning, dialog og erfaringsdeling. Du treffer andre i samme situasjon, får mer kunnskap og tips for å mestre hverdagen.

 • 14.06 onsdag
  Barn med cøliaki - trygghet i hverdagen for barnet og familien

  Kurs for foresatte med fokus på positiv mestring i hverdagen

 • COS - Trygghetssirkelen (Circle of Security)

  Hvordan kan vi som foreldre bli enda bedre til å se og møte barnets emosjonelle behov, og hvilke behov hos barnet vekker vanskelige følelser hos oss selv?

 • DUÅ - De utrolige årene

  De Utrolige Årene (DUÅ) er en programserie på 8 ulike moduler, som er utviklet for å forebygge eller behandle atferdsvansker hos barn.

 • Telemarksmodellen

  Telemarksmodellen er en kursrekke bestående av tre kurs for barn og ungdom på ulike alderstrinn. Kurset gjelder barn og unge med forståelsesvansker/lett psykisk utviklingshemming, og deres foresatte.

 • ADHD kurs - barn og unge

  Sykehuset Telemark ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) tilbyr et introduksjonskurs til foreldre og omsorgspersoner til barn som har fått diagnosen Hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD/ADD).

 • Alternativ og kompletterande kommunikasjon tidlig intervensjon - AKKtiv

  AKKtiv er utviklet i Sverige og betyr Alternativ og Kompletterande Kommunikasjon tidlig intervensjon.

 • Barn og unge med funksjonsnedsettelse - kurs for foresatte og kommuner

  Habu tilbyr ulike kurs for foreldre som har barn og unge med spesielle behov, som følges opp av HABU. tilbudet gjelder også kommunale samarbeidspartnere. Kursene er av varierende lengde.

 • Søskenkurs - nå er det vår tur!

  Målgruppen for dette kurset er søsken til barn med funksjonsnedsettelse som er til oppfølging ved HABU. Aldersgruppen for deltakerne er 8 - 12 år.

 • Kurs for barn med cerebral parese og deres foreldre

  Kunnskap om egen diagnose gjør en bedre rustet til å mestre. Vi har valgt en tverrfaglig tilnærming i gruppe for å kunne gi bredde i informasjonen og at barna får noen å identifisere seg med og noen å dele erfaringer med.

 • Epilepsi og mestring, e-læringskurs

  E-læringskurset er utviklet av Spesialsykehuset for Epilepsi (SSE). Kurset skal bidra til bedre livskvalitet gjennom økt forståelse, egenmestring og sikkerhet. Kurset er interaktivt og gjør bruk av lyd og video.