Pasient- og pårørendeopplæring

Arrangementer

 • 21.08 mandag
  Hjerterehabilitering

  Programmet går over 8 uker med 2 samlinger per uke, mandag og torsdag. Mandag i første og tredje uke er undervisning, 21. august og 4. september De øvrige samlingene er trening med fysioterapeut.

 • 22.08 tirsdag
  Artrosekurs

  Kurset er tverrfaglig og legger opp til en kombinasjon av undervisning, dialog og erfaringsdeling. Du treffer andre i samme situasjon, får mer kunnskap og tips for å mestre hverdagen.

 • 23.08 onsdag
  Å leve bedre med artrose

  3 dagers kurs for deg som har artroseplager i hofter og/eller knær.

 • 29.08 tirsdag
  En god hverdag med cøliaki

  Kurset er for deg som har fått cøliaki.

 • 05.09 tirsdag
  Å leve med nyresvikt

  Kurset vil være aktuelt og nyttig for personer med redusert nyrefunksjon og deres pårørende. Kurset går over 4 tirsdager.

 • 06.09 onsdag
  Diabetes Mellitus type 2

  Kurset er tverrfaglig og legger opp til en kombinasjon av undervisning, dialog og erfaringsdeling. Du treffer andre i samme situasjon, får mer kunnskap og tips for å mestre hverdagen.

 • 12.09 tirsdag
  Leve med CFS/ME

  Kurset er for deg som har fått diagnosen og som er i stand til å delta i gruppesamling på 2 timer. Mild til moderat CFS/ME.

 • 20.09 onsdag
  Å leve med epilepsi

  To dagers kurs som er tverrfaglig og legger opp til en kombinasjon av undervisning, dialog og erfaringsdeling. Du treffer andre i samme situasjon, får mer kunnskap og tips for å mestre hverdagen.

 • 21.09 torsdag
  Å leve med hjertesykdom

  Kurset er for deg som har hjertesykdom

 • 03.10 tirsdag
  Artrosekurs

  Kurset er tverrfaglig og legger opp til en kombinasjon av undervisning, dialog og erfaringsdeling. Du treffer andre i samme situasjon, får mer kunnskap og tips for å mestre hverdagen.

 • 05.10 torsdag
  Å leve med lungekreft

  Kurset er for deg som har lungekreft.

 • 10.10 tirsdag
  ICD Hjertestarter

  Kurset er for deg som har fått hjertestarter

 • 11.10 onsdag
  Diabetes Mellitus type 1

  Kurset er tverrfaglig og legger opp til en kombinasjon av undervisning, dialog og erfaringsdeling. Du treffer andre i samme situasjon, får mer kunnskap og tips for å mestre hverdagen.

 • 18.10 onsdag
  Tarmbetennelse- IBD

  Kurset er for deg som lever med kronisk tarmbetennelse

 • 23.10 mandag
  2 dagerskurs for brystkreftopererte

  Kurset er laget for deg som er brystkreftoperert

 • 01.11 onsdag
  Lev bedre med Hypotyreose

  Kurset er for deg med lavt stoffskifte

 • 08.11 onsdag
  Diabetes mellitus type 2

  Kurset er tverrfaglig og legger opp til en kombinasjon av undervisning, dialog og erfaringsdeling. Du treffer andre i samme situasjon, får mer kunnskap og tips for å mestre hverdagen.

 • 16.11 torsdag
  Gynekologisk kreft

  2 dagers kurs for deg som har gynekologisk kreft.

 • 28.11 tirsdag
  En god hverdag med cøliaki

  Kurset er for deg som har fått cøliaki

 • 28.11 tirsdag
  Artrosekurs

  Kurset er tverrfaglig og legger opp til en kombinasjon av undervisning, dialog og erfaringsdeling. Du treffer andre i samme situasjon, får mer kunnskap og tips for å mestre hverdagen.

 • COS - Trygghetssirkelen (Circle of Security)

  Hvordan kan vi som foreldre bli enda bedre til å se og møte barnets emosjonelle behov, og hvilke behov hos barnet vekker vanskelige følelser hos oss selv?

 • Telemarksmodellen

  Telemarksmodellen er en kursrekke bestående av tre kurs for barn og ungdom på ulike alderstrinn. Kurset gjelder barn og unge med forståelsesvansker/lett psykisk utviklingshemming, og deres foresatte.

 • Alternativ og kompletterande kommunikasjon tidlig intervensjon - AKKtiv

  AKKtiv er utviklet i Sverige og betyr Alternativ og Kompletterande Kommunikasjon tidlig intervensjon.

 • Epilepsi og mestring, e-læringskurs

  E-læringskurset er utviklet av Spesialsykehuset for Epilepsi (SSE). Kurset skal bidra til bedre livskvalitet gjennom økt forståelse, egenmestring og sikkerhet. Kurset er interaktivt og gjør bruk av lyd og video.

 • Kurs for barn med cerebral parese og deres foreldre

  Kunnskap om egen diagnose gjør en bedre rustet til å mestre. Vi har valgt en tverrfaglig tilnærming i gruppe for å kunne gi bredde i informasjonen og at barna får noen å identifisere seg med og noen å dele erfaringer med.

 • DUÅ - De utrolige årene

  De Utrolige Årene (DUÅ) er en programserie på 8 ulike moduler, som er utviklet for å forebygge eller behandle atferdsvansker hos barn.

 • ADHD kurs - barn og unge

  Sykehuset Telemark ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) tilbyr et introduksjonskurs til foreldre og omsorgspersoner til barn som har fått diagnosen Hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD/ADD).

 • Barn og unge med funksjonsnedsettelse - kurs for foresatte og kommuner

  Habu tilbyr ulike kurs for foreldre som har barn og unge med spesielle behov, som følges opp av HABU. tilbudet gjelder også kommunale samarbeidspartnere. Kursene er av varierende lengde.

 • Søskenkurs - nå er det vår tur!

  Målgruppen for dette kurset er søsken til barn med funksjonsnedsettelse som er til oppfølging ved HABU. Aldersgruppen for deltakerne er 8 - 12 år.