Illustrasjonsfoto

Pasient- og pårørendeopplæring

Kurs og aktiviteter for pasienter og pårørende

 • Mandag 20.08.
  Hjerterehabilitering

  Kurset er for deg som skal komme i gang igjen etter gjennomgått hjerteinfarkt / -operasjon / blokking.

 • Onsdag 29.08.
  Lev bedre med Hypotyreose

  Kurset er for deg med lavt stoffskifte

 • Onsdag 29.08.
  Å leve med artrose

  Kurset er tverrfaglig og legger opp til en kombinasjon av undervisning, dialog og erfaringsdeling. Du treffer andre i samme situasjon, får mer kunnskap og tips for å mestre hverdagen.

 • Tirsdag 04.09.
  Å leve med IBS - Irritabel tarmsyndrom

  Kurset er tverrfaglig og legger opp til en kombinasjon av undervisning, dialog og erfaringsdeling. Du treffer andre i samme situasjon, får mer kunnskap og tips for å mestre hverdagen.

 • Onsdag 05.09.
  Diabetes mellitus type 2

  Kurset er tverrfaglig og legger opp til en kombinasjon av undervisning, dialog og erfaringsdeling. Du treffer andre i samme situasjon, får mer kunnskap og tips for å mestre hverdagen.

 • Onsdag 05.09.
  Autismespekterforstyrrelse

  Kurs nr. 2/2018 - Autismespekterforstyrrelse, om nyere teorier, forklaringer, kjennetegn og tilretteleggingsmuligheter

 • Torsdag 06.09.
  Autisme - visuell struktur

  Kurs nr. 3/2018 om autismespekterforstyrrelser - visuell struktur som metode og aktuelle hjelpemidler.

 • Mandag 10.09.
  Stomikurs

  Kurset er for deg som er stomioperert og for foreldre til barn med stomi. Pårørende (nærpersoner) er velkomne til å være med på kurset.

 • Tirsdag 11.09.
  Å leve med nyresvikt

  Kurset vil være aktuelt og nyttig for personer med redusert nyrefunksjon og deres pårørende. Kurset går over 4 tirsdager.

 • Tirsdag 11.09.
  CFS/ME

  Kurs over 7 ganger våren 2017. Kurset er laget for deg som har fått diagnosen og som er i stand til å delta på gruppesamling på 2,5 timer. Mild til moderat grad av CFS/ME.

 • Torsdag 13.09.
  Autisme - Sosiale historier (metodekurs)

  Kurs nr. 4/2018 Sosiale historier, fyrstikkmennesker og +/- skjemaer (metodekurs)

 • Fredag 14.09.
  Å behandle symptomer eller leve et liv –eller begge deler?

  Fredag 14.september arrangerer vi fagdag om temaet " Å behandle symptomer eller leve et liv –eller begge deler?". Foredragsholder er psykologspesialist/PhD Arnhild Lauveng

 • Onsdag 26.09.
  Artrosekurs

  Kurset er tverrfaglig og legger opp til en kombinasjon av undervisning, dialog og erfaringsdeling. Du treffer andre i samme situasjon, får mer kunnskap og tips for å mestre hverdagen.

 • Torsdag 27.09.
  Autisme - KAT-kassen (metodekurs)

  Kurs nr. 5/2018 KAT- kassen, Kognitiv Affektiv Trening

 • Torsdag 27.09.
  Atrieflimmer

  Kursene er for de som har fått en diagnose med langvarige helseutfordringer. Kursene holdes av fagfolk og erfarne brukere.

 • Tirsdag 02.10.
  Autisme - EIBI/TIOBA (metodekurs)

  Kurs nr. 6/2018 EIBI/TIOBA -Tidlig og intensiv opplæring basert på anvendt atferdsanalyse - for barn med autismespekterforstyrrelser.

 • Torsdag 18.10.
  Å leve med lungekreft

  Kurset er tverrfaglig og legger opp til en kombinasjon av undervisning, dialog og erfaringsdeling. Du treffer andre i samme situasjon, får mer kunnskap og tips for å mestre hverdagen.

 • Mandag 22.10.
  2 dagerskurs for brystkreftopererte

  Kurset er laget for deg som er brystkreftoperert

 • Tirsdag 30.10.
  ICD Hjertestarter

  Kurset er for deg som har fått hjertestarter

 • Torsdag 01.11.
  Å leve med hjertesykdom

  Kurset er for deg som har hjertesykdom

 • Torsdag 01.11.
  Atferdsavtaler (metodekurs)

  Kurs nr. 7/2018 Atferdsavtaler (metodekurs)

 • Tirsdag 06.11.
  Hjerneslag

  3 dagers kurs for deg som har hatt hjerneslag. Pårørende (nærpersoner) er velkomne til å være med på kurset.

 • Torsdag 15.11.
  Gynekologisk kreft

  2 dagers kurs for deg som har gynekologisk kreft.

 • Onsdag 21.11.
  Diabetes Mellitus type 1

  Kurset er tverrfaglig og legger opp til en kombinasjon av undervisning, dialog og erfaringsdeling. Du treffer andre i samme situasjon, får mer kunnskap og tips for å mestre hverdagen.

 • Onsdag 05.12.
  Å leve med tinnitus

  Kurset er tverrfaglig og legger opp til en kombinasjon av undervisning, dialog og erfaringsdeling. Du treffer andre i samme situasjon, får mer kunnskap og tips for å mestre hverdagen.

 • Torsdag 06.12.
  EIBI/ Treneferdigheter

  Kurs nr. 8/2018 Treneferdigheter EIBI (TIOBA)

 • Torsdag 06.12.
  Å leve med Parkinsons sykdom

  Kurset er for deg som har Parkinsons sykdom.

 • Onsdag 27.03.
  Å leve med epilepsi

  To dagers kurs som er tverrfaglig og legger opp til en kombinasjon av undervisning, dialog og erfaringsdeling. Du treffer andre i samme situasjon, får mer kunnskap og tips for å mestre hverdagen.

 • ADHD kurs - barn og unge

  Sykehuset Telemark ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) tilbyr et introduksjonskurs til foreldre og omsorgspersoner til barn som har fått diagnosen Hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD/ADD).

 • Alternativ og kompletterande kommunikasjon tidlig intervensjon - AKKtiv

  AKKtiv er utviklet i Sverige og betyr Alternativ og Kompletterande Kommunikasjon tidlig intervensjon.

 • Barn og unge med funksjonsnedsettelse - kurs for foresatte og kommuner

  Habu tilbyr ulike kurs for foreldre som har barn og unge med spesielle behov, som følges opp av HABU. tilbudet gjelder også kommunale samarbeidspartnere. Kursene er av varierende lengde.

 • COS - Trygghetssirkelen (Circle of Security)

  Hvordan kan vi som foreldre bli enda bedre til å se og møte barnets emosjonelle behov, og hvilke behov hos barnet vekker vanskelige følelser hos oss selv?

 • DUÅ - De utrolige årene

  De Utrolige Årene (DUÅ) er en programserie på 8 ulike moduler, som er utviklet for å forebygge eller behandle atferdsvansker hos barn.

 • Epilepsi og mestring, e-læringskurs

  E-læringskurset er utviklet av Spesialsykehuset for Epilepsi (SSE). Kurset skal bidra til bedre livskvalitet gjennom økt forståelse, egenmestring og sikkerhet. Kurset er interaktivt og gjør bruk av lyd og video.

 • Epilepsianfall og trygghetstiltak - e-læringskurs

  Du kan gjennomføre kurset når du selv ønsker det, og så mange ganger du selv ønsker.

 • Epilepsimedisiner - e-læringskurs

  Kurset gir informasjon og praktiske råd om epilepsimedisiner til de som bruker eller kjenner noen som bruker epilepsimedisiner. Pasienter har vært med i utviklingen av kurset.

 • Kurs for barn med cerebral parese og deres foreldre

  Kunnskap om egen diagnose gjør en bedre rustet til å mestre. Vi har valgt en tverrfaglig tilnærming i gruppe for å kunne gi bredde i informasjonen og at barna får noen å identifisere seg med og noen å dele erfaringer med.

 • Søskenkurs - nå er det vår tur!

  Målgruppen for dette kurset er søsken til barn med funksjonsnedsettelse som er til oppfølging ved HABU. Aldersgruppen for deltakerne er 8 - 12 år.

 • Telemarksmodellen

  Telemarksmodellen er en kursrekke bestående av tre kurs for barn og ungdom på ulike alderstrinn. Kurset gjelder barn og unge med forståelsesvansker/lett psykisk utviklingshemming, og deres foresatte.

Regionale og nasjonale tilbud

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon som for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.