Illustrasjonsfoto

Pasient- og pårørendeopplæring

Kurs og aktiviteter for pasienter og pårørende

 • Tirsdag 27.08.
  Å leve med artrose

  Kurset er tverrfaglig og legger opp til en kombinasjon av undervisning, dialog og erfaringsdeling. Du treffer andre i samme situasjon, får mer kunnskap og tips for å mestre hverdagen.

 • Onsdag 04.09.
  Avlyst - Diabetes mellitus type 2

  Kurset er tverrfaglig og legger opp til en kombinasjon av undervisning, dialog og erfaringsdeling. Du treffer andre i samme situasjon, får mer kunnskap og tips for å mestre hverdagen.

 • Onsdag 04.09.
  Autismespekterforstyrrelse

  Kurs nr. 1/2019- Autismespekterforstyrrelse, om nyere teorier, forklaringer, kjennetegn og tilretteleggingsmuligheter

 • Torsdag 05.09.
  Autisme - Tilrettelegging, strukturering og visualisering

  Kurs nr. 2/2019 om autismespekterforstyrrelser - tilrettelegging, strukturering og visualisering

 • Tirsdag 17.09.
  CFS/ME/SEID

  Kurs over 7 ganger høsten 2019. Kurset er laget for deg som har fått diagnosen og som er i stand til å delta på gruppesamling på 2,5 timer. Mild til moderat grad av CFS/ME.

 • Onsdag 25.09.
  Autisme - sosiale historier, fyrstikkmennesker og +/- skjemaer

  Kurs nr. 3/2019 Sosiale historier, fyrstikkmennesker og +/- skjemaer

 • Tirsdag 01.10.
  Å leve med nyresvikt

  Kurset vil være aktuelt og nyttig for personer med redusert nyrefunksjon og deres pårørende. Kurset går over 4 tirsdager.

 • Fredag 18.10.
  Autisme - KAT-kassen

  Kurs 4/2019 - KAT-kassen står for Kognitiv Affektiv Trening

 • Onsdag 23.10.
  Autisme - EIBI/TIOBA (metodekurs) - 2 dager

  Kurs nr. 5/2019 EIBI/TIOBA - EIBI/TIOBA - Tidlig og Intensiv opplæring basert på anvendt atferdsanalyse for barn med autismespekterforstyrrelser.

 • Onsdag 13.11.
  Atferdsavtaler (metodekurs)

  Kurs nr. 6/2019 Atferdsavtaler (metodekurs)

 • Tirsdag 03.12.
  Barn med cøliaki - trygghet i hverdagen for barnet og familien

  Kurs for foresatte med fokus på positiv mestring i hverdagen

 • Mandag 09.12.
  Stomikurs

  Kurset er for deg som er stomioperert og for foreldre til barn med stomi. Pårørende (nærpersoner) er velkomne til å være med på kurset.

 • ADHD kurs - barn og unge

  Sykehuset Telemark ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) tilbyr et introduksjonskurs til foreldre og omsorgspersoner til barn som har fått diagnosen Hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD/ADD).

 • Alternativ og kompletterande kommunikasjon tidlig intervensjon - AKKtiv

  AKKtiv er utviklet i Sverige og betyr Alternativ og Kompletterande Kommunikasjon tidlig intervensjon.

 • Barn og unge med funksjonsnedsettelse - kurs for foresatte og kommuner

  Habu tilbyr ulike kurs for foreldre som har barn og unge med spesielle behov, som følges opp av HABU. tilbudet gjelder også kommunale samarbeidspartnere. Kursene er av varierende lengde.

 • COS - Trygghetssirkelen (Circle of Security)

  Hvordan kan vi som foreldre bli enda bedre til å se og møte barnets emosjonelle behov, og hvilke behov hos barnet vekker vanskelige følelser hos oss selv?

 • Epilepsi og mestring, e-læringskurs

  E-læringskurset er utviklet av Spesialsykehuset for Epilepsi (SSE). Kurset skal bidra til bedre livskvalitet gjennom økt forståelse, egenmestring og sikkerhet. Kurset er interaktivt og gjør bruk av lyd og video.

 • Epilepsianfall og trygghetstiltak - e-læringskurs

  Du kan gjennomføre kurset når du selv ønsker det, og så mange ganger du selv ønsker.

 • Epilepsimedisiner - e-læringskurs

  Kurset gir informasjon og praktiske råd om epilepsimedisiner til de som bruker eller kjenner noen som bruker epilepsimedisiner. Pasienter har vært med i utviklingen av kurset.

 • Fysisk aktivitet og epilepsi

  E-læringskurset gir informasjon og praktiske råd til deg som har epilepsi eller kjenner noen som har det.

 • Kurs for barn med cerebral parese og deres foreldre

  Kunnskap om egen diagnose gjør en bedre rustet til å mestre. Vi har valgt en tverrfaglig tilnærming i gruppe for å kunne gi bredde i informasjonen og at barna får noen å identifisere seg med og noen å dele erfaringer med.

 • Søskenkurs - nå er det vår tur!

  Målgruppen for dette kurset er søsken til barn med funksjonsnedsettelse som er til oppfølging ved HABU. Aldersgruppen for deltakerne er 8 - 12 år.

 • Telemarksmodellen

  Telemarksmodellen er en kursrekke bestående av tre kurs for barn og ungdom på ulike alderstrinn. Kurset gjelder barn og unge med forståelsesvansker/lett psykisk utviklingshemming, og deres foresatte.

Regionale og nasjonale tilbud

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon som for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.