Illustrasjonsfoto

Pasient- og pårørendeopplæring

Kurs og aktiviteter for pasienter og pårørende

 • 12.09 tirsdag
  Leve med CFS/ME

  Kurset er for deg som har fått diagnosen og som er i stand til å delta i gruppesamling på 2 timer. Mild til moderat CFS/ME.

 • 11.10 onsdag
  Diabetes Mellitus type 1

  Kurset er tverrfaglig og legger opp til en kombinasjon av undervisning, dialog og erfaringsdeling. Du treffer andre i samme situasjon, får mer kunnskap og tips for å mestre hverdagen.

 • 18.10 onsdag
  Avlyst - Tarmbetennelse- IBD

  Kurset er for deg som lever med kronisk tarmbetennelse

 • 23.10 mandag
  Hjerterehabilitering

  Programmet går over 8 uker med 2 samlinger per uke, mandag og torsdag. Mandag i første og tredje uke er undervisning, 23. oktober og 2. november De øvrige samlingene er trening med fysioterapeut.

 • 23.10 mandag
  2 dagerskurs for brystkreftopererte

  Kurset er laget for deg som er brystkreftoperert

 • 01.11 onsdag
  Å leve bedre med artrose

  3 dagers kurs for deg som har artroseplager i hofter og/eller knær.

 • 08.11 onsdag
  Diabetes mellitus type 2

  Kurset er tverrfaglig og legger opp til en kombinasjon av undervisning, dialog og erfaringsdeling. Du treffer andre i samme situasjon, får mer kunnskap og tips for å mestre hverdagen.

 • 16.11 torsdag
  Gynekologisk kreft

  2 dagers kurs for deg som har gynekologisk kreft.

 • 16.11 torsdag
  Stomikurs

  Kurset er for deg som er stomioperert og for foreldre til barn med stomi. Pårørende (nærpersoner) er velkomne til å være med på kurset.

 • 28.11 tirsdag
  En god hverdag med cøliaki

  Kurset er for deg som har fått cøliaki.

 • 28.11 tirsdag
  Artrosekurs

  Kurset er tverrfaglig og legger opp til en kombinasjon av undervisning, dialog og erfaringsdeling. Du treffer andre i samme situasjon, får mer kunnskap og tips for å mestre hverdagen.

 • 29.11 onsdag
  Lev bedre med Hypotyreose

  Kurset er for deg med lavt stoffskifte

 • 05.12 tirsdag
  Å leve med cøliaki - barn

  Kurs for foreldre til barn som har fått diagnosen det siste året.

 • ADHD kurs - barn og unge

  Sykehuset Telemark ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) tilbyr et introduksjonskurs til foreldre og omsorgspersoner til barn som har fått diagnosen Hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD/ADD).

 • Alternativ og kompletterande kommunikasjon tidlig intervensjon - AKKtiv

  AKKtiv er utviklet i Sverige og betyr Alternativ og Kompletterande Kommunikasjon tidlig intervensjon.

 • Barn og unge med funksjonsnedsettelse - kurs for foresatte og kommuner

  Habu tilbyr ulike kurs for foreldre som har barn og unge med spesielle behov, som følges opp av HABU. tilbudet gjelder også kommunale samarbeidspartnere. Kursene er av varierende lengde.

 • COS - Trygghetssirkelen (Circle of Security)

  Hvordan kan vi som foreldre bli enda bedre til å se og møte barnets emosjonelle behov, og hvilke behov hos barnet vekker vanskelige følelser hos oss selv?

 • DUÅ - De utrolige årene

  De Utrolige Årene (DUÅ) er en programserie på 8 ulike moduler, som er utviklet for å forebygge eller behandle atferdsvansker hos barn.

 • Epilepsi og mestring, e-læringskurs

  E-læringskurset er utviklet av Spesialsykehuset for Epilepsi (SSE). Kurset skal bidra til bedre livskvalitet gjennom økt forståelse, egenmestring og sikkerhet. Kurset er interaktivt og gjør bruk av lyd og video.

 • Kurs for barn med cerebral parese og deres foreldre

  Kunnskap om egen diagnose gjør en bedre rustet til å mestre. Vi har valgt en tverrfaglig tilnærming i gruppe for å kunne gi bredde i informasjonen og at barna får noen å identifisere seg med og noen å dele erfaringer med.

 • Søskenkurs - nå er det vår tur!

  Målgruppen for dette kurset er søsken til barn med funksjonsnedsettelse som er til oppfølging ved HABU. Aldersgruppen for deltakerne er 8 - 12 år.

 • Telemarksmodellen

  Telemarksmodellen er en kursrekke bestående av tre kurs for barn og ungdom på ulike alderstrinn. Kurset gjelder barn og unge med forståelsesvansker/lett psykisk utviklingshemming, og deres foresatte.

Regionale og nasjonale tilbud