CDC, Alissa Eckert

Koronavirus

Vi oppfordrer alle til å holde seg oppdatert.

Generell informasjon om koronavirus

Du finner mer informasjon om råd og regler på fhi.no og helsenorge.no.
Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015.

Koronasituasjonen ved Sykehuset Telemark - oppdatert 15.06

Fra 1. juni blir ikke  tallene oppdatert i helgene

I dag

Innlagte pasienter: o
Innlagte pasienter siste døgn: 0
Utskrevne pasienter siste døgn: 1
Døde siste døgn: 0

Siden 12. mars 2020 (samlet)

Innlagte pasienter: 110
Utskrevne pasienter: 97
Døde: 13
Ansatte med påvist smitte: 100

Oversikt fra Helse Sør-Øst

Antall innlagte pasienter med koronasmitte i hele Helse Sør-Øst

Nasjonal statistikk

Statistikk om koronavirus og covid-19 

Risikovurdering Vestfold og Telemark


Normal drift med ekstraordinære smittevern tiltak - oppdatert 10.06

Sykehuset Telemark går ut av beredskap og over til normal drift fra fredag 11. juni. Sykehuset opprettholder ekstraordinære smitteverntiltak. 

Den siste tiden har det vært lite smitte og få sykehusinnleggelser i Telemark. I tillegg er det stadig flere som er vaksinert. 

Folkehelseinstituttet har anbefalt å lette opp på smitteverntiltakene for helsepersonell som er vaksinert, men presiserer at disse må balanseres opp mot lokale forhold.

Siden kommunene i Telemark fortsatt har strenge regler, blir det derfor ingen ytterligere oppmykning nå. ​

Besøk på sykehuset - oppdatert 03.06

Det er for tiden lite smitte i Telemark, og det er stadig flere som er vaksinert. Sykehuset ønsker derfor gradvis å legge til rette for mer besøk.  

Hvis det er viktig å besøke noen på sykehuset, forutsetter vi at besøkende 

 • ikke har symptomer på luftveisinfeksjon
 • ikke har mistenkt eller påvist covid-19-sykdom
 • ikke er i karantene eller ventekarantene
 • ikke har vært på reise utenfor Norge de siste ti dagene

Dersom du bor sammen med noen som er i karantene eller noen som venter på et prøvesvar, skal du informere oss om det. 

Vi vil fortsatt registrere alle besøkende. Det gjør vi dersom det skulle bli behov for smittesporing.

Så lenge det er restriksjoner for besøk, skal heller ikke innlagte pasienter gå ut av avdelingen for å møte familie og venner.  

Mange pasienter opplever at Skype, Facetime og andre sosiale medier er et godt alternativ til fysiske besøk.

Er du ledsager - oppdatert 03.06

Vi ønsker å legge til rette for ledsagere, men vi må fortsatt begrense trafikken inn på sykehuset. 

Alle pasienter kan derfor ikke ha med seg ledsager når de skal til behandling eller undersøkelse. 

Vi vil legge til rette for at eldre, barn og funksjonshemmede kan ha med seg ledsagere når de er til behandling. 

Bruk av munnbind - oppdatert 03.06​​​

 • Ansatte i pasientnært arbeid skal bruke munnbind hvis de ikke kan holde mer enn én meter avstand.
 • Ansatte skal bare bruke øyebeskyttelse dersom det er risiko for smitte, sprut og søl.
 • Pasienter skal bruke munnbind når de oppholder seg i felles areal, korridor, trappegang, venteareal, felles behandlingsrom o.l. Dette gjelder både polikliniske og inneliggende pasienter.
 • Pasienter skal også bruke munnbind under transport til og fra undersøkelser og behandling.
 • Innlagte pasienter skal ha munnbind tilgjengelig på nattbordet slik at de kan ta det på når de skal ut av rommet.
 • Pårørende skal bruke munnbind når de er på besøk.
 • Pasienter og pårørende som ikke har med eget engangsmunnbind, vil få utlevert dette av adgangskontrollører ved hovedinngangen.

Skal du føde ved sykehuset? - oppdatert 07.06

Vi ønsker at barnefar og partner skal få delta under fødsel og i barseltiden, men vi har innført noen begrensinger.

Før fødselen

 • Vi kan dessverre ikke gjennomføre omvisning på avdelingen. Vi har laget en video som gir svar på en del spørsmål.
 • Partner/ledsager kan være med på ultralyd 
 • Partner/ledsager kan være med på samtaler på jordmorpoliklinikken
 • Alle må bruke munnbind under undersøkelsen
 • Partner/ledsager kan ikke være med på barselpoliklinikken. Om det er tungt å bære barnet i bilstol, anbefaler vi at barnet ligger i barnevogn når dere kommer til kontroll

Under fødsel

 • ​Frisk barnefar/partner kan være med under fødselen
 • Frisk barnefar/partner kan være med under keisersnitt, og får være med på føde- og barselavdelingen
 • Far/partner må fylle ut og skrive under på en sjekkliste for pårørende og besøkende
 • Dersom barnefar/partner har påvist koronasmitte, har symptomer på luftveisinfeksjon, eller er i karantene, kan barnefar/partner ikke være med under fødselen eller barseloppholdet
 • Dersom mor har påvist koronasmitte eller symptomer på luftveisinfeksjon, vil mor være i isolasjon på føde- og barselavdelingen.​

Etter fødsel

 • Barselopphold er vanligvis 2-3 døgn ved normal fødsel, men vurderes individuelt avhengig av mor og barnets helsetilstand
 • Barnefar/partner kan være med til barsel etter fødselen, og overnatte én natt dersom det er plass i avdelingen. Vi prioriterer førstegangsfødende og fødende som kommer langveisfra
 • Viktig at barnefar/partner som er i avdelingen følger vanlige smittevernregler

Det betyr

 • ​Barnefar/ledsager kan komme på barselvisitt mellom kl 12 og 18. Om man ligger to på rommet, må man avtale besøk på hver sin tid slik at man ikke blir for mange på rommet av gangen
 • å holde minst 1 meter avstand til ansatte og pasienter og å oppholde seg minst mulig i fellesarealer
 • ikke besøke andre pasienter på sykehuset
 • utføre håndhygiene når de går inn og ut av pasientens rom 
 • bruke munnbind i fellesarealer
 • Barnet kan ikke tas med ut av barselavdelingen før barnet er utskrevet​

​​

​Fertilitetsavdelingen Sør - Covid-19 informasjon - oppdatert 13.04

Se pasientinformasjon fra Fertilitetsavdelingen Sør i forbindelse med Covid-19

​Besøk på nyfødt intensiv - oppdatert 18.06

For premature og syke nyfødte er det svært viktig med tilknytning til foreldrene, og vi ønsker å legge til rette for dette.

 • Far/partner som sover hjemme, kan komme å være sammen med mor og barn til avtalte tider. Det forutsettes da at han/hun begrenser sine nærkontakter og sosiale aktivitet.
 • Far/partner som har rom sammen med mor, følger samme rutiner som mor.

Det vil bli gjort individuelle avtaler. 

Besøkende på nyfødt intensiv vil få informasjon og opplæring i sykehusets smittevernrutiner.  

Besøk på barneavdelingen - oppdatert 18.05

Oppdatert vedr. besøk

På barneavdelingen tillater vi at én omsorgsperson kan være innlagt med barnet. Vi ønsker at dette er den samme personen under hele innleggelsen.

Besøk må avklares med avdelingen på forhånd.

Ved besøk er det viktig at du

 • utfører håndhygiene før du går inn og ut av sykehuset
 • holder god avstand til ansatte og andre pasienter
 • går rett til avdelingen der pasienten ligger – uten å oppholde deg i fellesarealer
 • utfører håndhygiene når du går inn og ut av pasientens rom

Vi forutsetter at pårørende som besøker pasienter på sykehuset, ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, ikke har mistenkt eller påvist covid-19, eller har hatt nærkontakt med smittede. Den som kommer på besøk må heller ikke være nærkontakt med noen som venter på testsvar. 

Dersom et barn er alvorlig eller kritisk sykt, kan det gjøres avtale med barneavdelingen om besøk av flere omsorgspersoner.

Hvis du har spørsmål, er det bare å ta kontakt med noen av oss på barneavdelingen.


 
 

INFORMASJON TIL ANSATTE

Se egen side med informasjon til ansatte


INFORMASJON TIL FASTLEGER OG SAMARBEIDSPARTNERE

Se egen side med informasjon til fastleger og samarbeidspartnereNyhetsoversikt

Fant du det du lette etter?