CDC, Alissa Eckert

Koronavirus

Vi oppfordrer alle til å holde seg oppdatert.

Generell informasjon om koronavirus

Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på fhi.no og helsenorge.no
Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015.

Informasjon til pasienter og pårørende

Koronasituasjonen ved Sykehuset Telemark - oppdatert 28.10

I dag
Antall pasienter innlagt: 0
Innlagte pasienter siste døgn: 0
Utskrevne pasienter siste døgn: 0
Døde siste døgn: 0

Siden 12. mars (samlet)
Innlagte pasienter: 14
Utskrevne pasienter: 10
Døde: 4
Ansatte med påvist smitte: 10

Oversikt fra Helse Sør-Øst

Nasjonal oversikt

Skal du føde ved Sykehuset Telemark? - oppdatert 26.10

Vi ønsker at barnefar og partner skal få delta under fødsel og i barseltiden, men det er igjen gjort noen innstramminger.

Ultralyd hos jordmor

Partner/ledsager kan ikke være med til ultralyd i svangerskapsuke 18-19 og uke 32.

Omvisning på avdelingen

Per i dag kan vi dessverre ikke gjennomføre omvisning på avdelingen. Vi har imidlertid laget en video som gir svar på en del spørsmål.

Jordmorsamtaler på jordmorpoliklinikken

Partner/ledsager kan i utgangspunktet ikke være med når den gravide skal til samtale på jordmorpoliklinikken.

Barselpoliklinikken

Partner/ledsager kan ikke være med på barselpoliklinikken.
Om det er tungt å bære barnet i bilstol, anbefaler vi at barnet ligge i barnevogn når dere kommer til kontroll.

Tror du fødselen er i gang?

Ring sykehuset på telefon 35 00 47 64 eller 35 00 41 60.

Smitterisiko (koronasmitte)

Vi vurderer smitterisiko individuelt, både hos mor og barnefar/partner, og du vil derfor få spørsmål knyttet til dette.

 • Frisk barnefar/partner kan være med under fødselen.
 • Frisk barnefar/partner kan være med under keisersnitt, og får være med på føde- og barselavdelingen.
 • Far/partner må fylle ut og skrive under på en sjekkliste for pårørende og besøkende.
 • Dersom barnefar/partner har påvist koronasmitte, har symptomer på luftveisinfeksjon, eller har hatt nærkontakt med smittet, kan barnefar/partner ikke være med under fødselen eller barseloppholdet.
 • Dersom mor har påvist koronasmitte eller symptomer på luftveisinfeksjon, vil mor være i isolasjon på føde- og barselavdelingen.

Om oppholdet etter fødselen (barsel)

Barselopphold er vanligvis 2-3 døgn ved normal fødsel, men vurderes individuelt avhengig av mor og barnets helsetilstand

 • Barnefar/partner kan være med til barsel etter fødselen, og overnatte én natt dersom det er plass i avdelingen. Vi prioriterer førstegangsfødende og fødende som kommer langveisfra.
 • Barnefar/partner kan komme på besøk på barsel i to timer om dagen når mor og barn er innlagt.
 • Dersom mor ligger på rom med annen kvinne, må det avtales tidspunkt for besøkene slik at det ikke blir for mange på rommet av gangen. Besøk kan kun foregå inne på rommet.
 • Viktig at barnefar/partner som besøker avdelingene følger vanlige smittevernregler. Det betyr:

  - Å utføre håndhygiene før de går inn og ut av sykehuset
  - Å holde minst 1 meter avstand til ansatte og pasienter
  - Å gå rett til avdeling og oppholde seg minst mulig i fellesarealer.
  - Ikke  besøke andre pasienter på sykehuset.
  - Utføre håndhygiene når de går inn og ut av pasientens rom
  - Ikke ha på beskyttelsesutstyr
   

Andre kan ikke komme på besøk – heller ikke søsken.
Barnet kan ikke tas med ut av barselavdelingen før barnet er utskrevet.

Har du andre spørsmål?

Se vår nettside «Vil du føde ved Sykehuset Telemark?» for mer informasjon om fødsel og barselopphold ved sykehuset. 

Er du i karantene, vil du bli isolert - oppdatert 01.10

Alle pasienter som er i karantene skal isoleres når de får behandling ved sykehuset. Det gjelder hvis du er i karantene etter opphold i land utenfor Norge, i forbindelse med smitteoppsporing eller andre forhold.
Karantenetiden er på ti dager, og det går ikke an å «teste seg ut» av karantene.

Har du timeavtale ved sykehuset? - oppdatert 06.08

Har du:

 • symptomer på luftveisinfeksjon
 • mistenkt eller påvist aktiv covid-19 sykdom
 • i løpet av de 10 siste dagene hatt kontakt med noen som er koronasmittet
 • vært på reise utenfor Norge de siste 10 dagene

Ta i så fall kontakt med sykehuset for å vurdere om du skal møte som planlagt, eller få ny time på et senere tidspunkt.

Pasienter som møter til timeavtale og som har vært på reise i "gule regioner og land", får utdelt munnbind før de kommer inn på sykehuset.

For å unngå at mange blir sittende sammen i ventesoner, ønsker vi ikke at pasientene kommer for tidlig til sykehuset. Hvis alle kommer tidligst ti minutter før timen sin, unngår vi at mange pasienter må vente samtidig.

Besøk på sykehuset - oppdatert 05.10

Det er fortsatt begrensninger for besøk ved sykehuset, men vi ønsker å legge til rette så langt det er mulig. Besøk må avklares med avdelingen i forkant, og besøkende skal informeres om gjeldende rutiner.

Antall besøkende begrenses til 1-2 personer som står pasienten nær. Det er viktig at avstand og smittevernråd blir fulgt. Det forutsettes at de som skal på besøk:

 • ikke har symptomer på luftveisinfeksjon
 • ikke har mistenkt eller påvist aktiv covid-19 sykdom
 • ikke er definert som nærkontakt
 • ikke har vært på reise utenfor Norge de siste 10 dagene

Det er egne regler for besøk på intensiv, nyfødt intensiv, barneavdelingen og føde-barselavdelingen.

Så lenge det er restriksjoner for besøk, bør heller ikke innlagte pasienter gå ut av avdelingen uten at det er gjort avtale med personalet.

Mange pasienter opplever at Skype, Facetime og andre sosiale medier er et godt alternativ til fysisk besøk.

Registrering av besøkende - oppdatert 05.08

Sykehuset ønsker oversikt over hvem som er på besøk. Da kan vi gjennomføre smitteoppsporing på en effektiv måte dersom vi oppdager smitte hos pasienter, besøkende eller ansatte. 

Slike opplysninger blir makulert etter 10 dager.

Det er frivillig for besøkende å avgi personopplysninger for smitteoppsporingsformål.

Besøk på nyfødt intensiv - oppdatert 04.10

Endret tekst

For våre premature og syke små, og deres foreldre, er det svært viktig med tilknytning.

Far/partner som sover hjemme, kan komme å være sammen med mor og barn i tre timer.
Far/partner som har rom sammen med mor, følger samme rutiner som mor.

Det vil bli gjort individuelle avtaler i tilfeller der det er behov for det. Personalet har taushetsplikt og vil ikke kunne gi ut informasjon om andre pasienter eller pårørende.

Besøkende på nyfødt intensiv må følge smittevernsrutiner, og vil få opplæring i disse.
Det blir gjort fortløpende vurdering av besøksreglene, og endringer kan bli gjort på kort varsel.

Besøk på barneavdelingen - oppdatert 28.05

På barneavdelingen tillater vi at én omsorgsperson kan være innlagt med barnet. Vi ønsker at dette er den samme personen under hele innleggelsen.

I tillegg åpner vi opp for at en annen omsorgsperson kan besøke barnet hver dag mellom klokka 17.00 og 19.00. Besøket kan foregå på pasientrommet eller ute i sykehusparken.

Når vi myker opp besøksreglene, er det viktig at du

 • utfører håndhygiene før du går inn og ut av sykehuset
 • holder minst én meter avstand til ansatte og andre pasienter
 • går rett til avdelingen der pasienten ligger – uten å oppholde deg i fellesarealer
 • utfører håndhygiene når du går inn og ut av pasientens rom

Vi forutsetter at pårørende som besøker pasienter på sykehuset, ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, ikke har mistenkt eller påvist covid-19, eller har hatt nærkontakt med smittede.

Vi kan dessverre ikke åpne opp for søskenbesøk ennå.
 
Dersom et barn er alvorlig eller kritisk sykt, vil vi legge til rette for besøk av flere omsorgspersoner.

Hvis du har spørsmål, er det bare å ta kontakt med noen av oss på barneavdelingen.

Fertilitetsavdelingen Sør - oppdatert 08.09

Fortsatt redusert drift som følge av koronasituasjonen

Oppdatert 08.09.2020

Lokale føringer og smittevernstiltak ved Sykehuset Telemark gjør at vi har noe redusert drift. Vi tilbyr den samme utredning og behandling som før pandemien, men i mindre omfang enn vanlig. Dessverre medfører redusert drift økte ventetider hos oss.

På grunn av endret bemanning har vi ikke telefontid for innkommende samtaler fra pasienter. For å komme i kontakt med oss, bruk «Crypho» som beskrevet under «Praktiske opplysninger om Fertilitetsavdelingen Sør», så kan vi ringe deg tilbake.

Videokonsultasjon

Sykehuset Telemark tilbyr videokonsultasjoner hvor fysisk undersøkelse ikke er mulig eller nødvendig. Vi benytter videotjenesten Pexip fra Norsk Helsenett (join.nhn.no), som er godkjent for bruk i pasientkonsultasjoner.

Fordelen med videokonsultasjon er at du slipper å dra til sykehuset når det ikke er nødvendig. Ved behov for undersøkelser eller inngrep som krever oppmøte, må du til sykehuset.

Det er ikke alle poliklinikker/avdelinger som tilbyr videokonsultasjoner.

Les mer om videokonsultasjon

Blodprøver og andre laboratorieprøver

Siden det er adgangskontroll ved sykehuset, er det bare de som er under behandling eller skal ha behandling, som får komme inn på sykehuset.

Laboratoriene ved Sykehuset Telemark ønsker å begrense prøvetaking, og vi vil unngå at pasienter skal sitte tett i et relativt lite venteområde.

Dersom du skal ta blodprøver i forkant av behandling, eller under pågående behandling, kan du møte opp til prøvetaking som vanlig.

Transport til sykehuset

Vi ber alle pasienter som har muligheten til det, om å ordne transport til sykehuset selv.
Pasienter som ordner egen transport, får dekket utgifter til parkering og bom.

Se mer informasjon på helsenorge.no

Blodbanken er åpen som vanlig, og vi trenger alle blodgivere for å opprettholde beredskapen i Telemark. Har du vært frisk i 10 dager, og hvis du ikke har vært i utlandet på 10 dager, er du hjertelig velkommen til å gi blod.

Hvis det er noe du er usikker på, kan du kontakte blodbanken på 3500 3713.

Generelle råd

Har du symptomer som kan skyldes koronavirus?

Folkehelseinstituttet ønsker å få bedre oversikt over  smittesituasjonen i Norge. Du finner mer informasjon om dette samt skjema for innmelding til Folkehelseinstituttet, på helsenorge.no.

Se råd om smittevern og karantene på helsenorge.no

Følg rådene om hygienetiltak fra Folkehelseinstituttet.

Hygieneplakat fra Folkehelseinstituttet

Symptomer

De vanligste symptomene ved det nye koronaviruset (covid-19) er nyoppstått hoste og/eller feber. Senere i forløpet er det en del som utvikler tungpustethet. Symptomene ved covid-19 er i stor grad overlappende med symptomer på andre luftveisinfeksjoner, som forkjølelse og influensa, særlig ved mindre alvorlig sykdom. Også andre symptomer kan forekomme (se Viruset, smittemåtar og sjukdom).

Rådene nedenfor gjelder derfor alle med akutt luftveisinfeksjon. Det kan også være vanskelig å skille luftveisinfeksjon fra symptomer på allergi (se tabellen under).

Symptomer.PNG

 


Informasjon til ansatte

 

Informasjon til fastleger og samarbeidspartnere

Nyhetsoversikt

Fant du det du lette etter?