CDC, Alissa Eckert

Koronavirus

Vi oppfordrer alle til å holde seg oppdatert.

Generell informasjon om koronavirus

Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på fhi.no og helsenorge.no
Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015.

Informasjon til pasienter og pårørende

Koronasituasjonen ved Sykehuset Telemark - oppdatert 30.11

I dag
Antall pasienter innlagt: 3
Innlagte pasienter siste døgn: 0
Utskrevne pasienter siste døgn: 0
Døde siste døgn: 0

Siden 12. mars (samlet)
Innlagte pasienter: 19
Utskrevne pasienter: 12
Døde: 4
Ansatte med påvist smitte: 11

Oversikt fra Helse Sør-Øst

Nasjonal oversikt

Skal du på besøk? - oppdatert 10.11

Det er begrensninger for besøk ved sykehuset. Besøk må avklares med avdelingen på forhånd.

Det er viktig at avstand og smittevernråd blir fulgt, og vi forutsetter at de som skal på besøk

 • ikke har symptomer på luftveisinfeksjon
 • ikke har mistenkt eller påvist covid-19-sykdom
 • ikke er definert som nærkontakt
 • ikke har vært på reise utenfor Norge de siste ti dagene
Dersom du er nærkontakt til noen som er i karantene, eller nærkontakt til noen som venter på et prøvesvar, må du informere oss om det. 

Det er egne regler for besøk på intensiv, nyfødt intensiv, barneavdelingen og føde-barselavdelingen.

Så lenge det er restriksjoner for besøk, bør heller ikke innlagte pasienter gå ut av avdelingen for å møte familie og venner.  

Mange pasienter opplever at Skype, Facetime og andre sosiale medier er et godt alternativ til fysiske besøk.

Registrering av besøkende - oppdatert 02.11

Sykehuset kan få behov for å drive smittesporing. Da er det viktig å ha oversikt over hvem som er på besøk. Da hjelper oss til å gjennomføre smittesporing på en effektiv måte. 

Slike opplysninger blir makulert etter ti dager.

Det er frivillig for besøkende å avgi personopplysninger for smitteoppsporingsformål.

Er du ledsager? - oppdatert 04.11

Vi ønsker å legge til rette for ledsagere når det er viktig, men vi må fortsatt begrense trafikken inn på sykehuset. Det er ekstra viktig når smitten i samfunnet øker.

Alle pasienter kan derfor ikke ha med seg ledsager når de skal til behandling eller undersøkelse.
Vi oppfordrer alle til å respektere adgangskontrollerørene og reglene til sykehuset. 

Vi vil legge til rette for at eldre, barn og funksjonshemmede kan ha med seg ledsagere når de er til behandling, men dette må begrenses til én person.

Hvorfor bruker få ansatte munnbind? - oppdatert 05.11


Det er noen som lurer på hvorfor ikke ansatte på sykehuset bruker munnbind.

Folkehelseinstituttet anbefaler ikke obligatorisk bruk av munnbind på sykehusene slik smittesituasjonen er nå. 

De vanligste smittestedene er internt i en husstand, sosial omgang med venner og familie, og ved utenlandsopphold. Ved Sykehuset Telemark har vi strenge smitteverntiltak, og vi har også besøks- og adgangskontroll. Det betyr at risikoen for smitte er lav inne på sykehuset. 

Pasienter i karantene vil bli isolert - oppdatert 03.11

Alle pasienter som er i karantene skal isoleres når de får behandling ved sykehuset. Det gjelder hvis du er i karantene etter opphold i land utenfor Norge, i forbindelse med smitteoppsporing eller andre forhold. 
Karantenetiden er på ti dager, og det går ikke an å «teste seg ut» av karantene.

Se FHIs informasjon om avstand, karantene og isolering.

Skal du føde ved Sykehuset Telemark? - oppdatert 25.11

Vi ønsker at barnefar og partner skal få delta under fødsel og i barseltiden, men vi har innført noen begrensinger for deltakelse før fødselen. 

 • Vi kan dessverre ikke gjennomføre omvisning på avdelingen. Vi har laget en video som gir svar på en del spørsmål.
 • Partner/ledsager kan ikke være med til ultralyd i svangerskapsuke 18-19 og uke 32.
 • Partner/ledsager kan i utgangspunktet ikke være med når den gravide skal til samtale på jordmorpoliklinikken.
 • Partner/ledsager kan ikke være med på barselpoliklinikken. Om det er tungt å bære barnet i bilstol, anbefaler vi at barnet ligger i barnevogn når dere kommer til kontroll.


Tror du fødselen er i gang?

Ring sykehuset på telefon 35 00 47 64 eller 35 00 41 60.

Smitterisiko (koronasmitte)

Vi vurderer smitterisiko individuelt, både hos mor og barnefar/partner. Du vil få spørsmål om dette.

 • Frisk barnefar/partner kan være med under fødselen.
 • Frisk barnefar/partner kan være med under keisersnitt, og får være med på føde- og barselavdelingen.
 • Far/partner må fylle ut og skrive under på en sjekkliste for pårørende og besøkende.
 • Dersom barnefar/partner har påvist koronasmitte, har symptomer på luftveisinfeksjon, eller har hatt nærkontakt med smittet, kan barnefar/partner ikke være med under fødselen eller barseloppholdet.
 • Dersom mor har påvist koronasmitte eller symptomer på luftveisinfeksjon, vil mor være i isolasjon på føde- og barselavdelingen.

Om oppholdet etter fødselen (barsel)

Barselopphold er vanligvis 2-3 døgn ved normal fødsel, men vurderes individuelt avhengig av mor og barnets helsetilstand

 • Barnefar/partner kan være med til barsel etter fødselen, og overnatte én natt dersom det er plass i avdelingen. Vi prioriterer førstegangsfødende og fødende som kommer langveisfra.
 • Barnefar/partner kan komme på besøk på barsel i to timer sammenhengende mellom tolv og seks på dagen når mor og barn er innlagt.
 • Dersom mor ligger på rom med annen kvinne, må det avtales tidspunkt for besøkene slik at det ikke blir for mange på rommet av gangen. Besøk kan kun foregå inne på rommet.
 • Viktig at barnefar/partner som besøker avdelingene følger vanlige smittevernregler. Det betyr: 

  - Å utføre håndhygiene før de går inn og ut av sykehuset
  - Å holde minst 1 meter avstand til ansatte og pasienter
  - Å gå rett til avdeling og oppholde seg minst mulig i fellesarealer.
  - Ikke  besøke andre pasienter på sykehuset. 
  - Utføre håndhygiene når de går inn og ut av pasientens rom
  - Ikke ha på beskyttelsesutstyr
   

Andre kan ikke komme på besøk – heller ikke søsken.
Barnet kan ikke tas med ut av barselavdelingen før barnet er utskrevet.

Har du andre spørsmål?

Se vår nettside «Vil du føde ved Sykehuset Telemark?» for mer informasjon om fødsel og barselopphold ved sykehuset. 

Besøk på nyfødt intensiv - oppdatert 04.10

For premature og syke nyfødte er det svært viktig med tilknytning til foreldrene, og vi ønsker å legge til rette for dette.

 • Far/partner som sover hjemme, kan komme å være sammen med mor og barn i tre timer.
 • Far/partner som har rom sammen med mor, følger samme rutiner som mor.
Det vil bli gjort individuelle avtaler. 

Besøkende på nyfødt intensiv vil få informasjon og opplæring i sykehusets smittevernrutiner.  
Det blir gjort fortløpende vurdering av besøksreglene, og endringer kan bli gjort på kort varsel.

Besøk på barneavdelingen - oppdatert 28.10

På barneavdelingen tillater vi at én omsorgsperson kan være innlagt med barnet. Vi ønsker at dette er den samme personen under hele innleggelsen.

I tillegg åpner vi opp for at en annen omsorgsperson kan besøke barnet hver dag mellom klokka 17.00 og 19.00. Besøket kan foregå på pasientrommet eller ute i sykehusparken.

Når vi myker opp besøksreglene, er det viktig at du

 • utfører håndhygiene før du går inn og ut av sykehuset
 • holder minst én meter avstand til ansatte og andre pasienter
 • går rett til avdelingen der pasienten ligger – uten å oppholde deg i fellesarealer
 • utfører håndhygiene når du går inn og ut av pasientens rom

Vi forutsetter at pårørende som besøker pasienter på sykehuset, ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, ikke har mistenkt eller påvist covid-19, eller har hatt nærkontakt med smittede.

Vi kan dessverre ikke åpne opp for søskenbesøk ennå.
 
Dersom et barn er alvorlig eller kritisk sykt, vil vi legge til rette for besøk av flere omsorgspersoner.

Hvis du har spørsmål, er det bare å ta kontakt med noen av oss på barneavdelingen.

Åpningstider for kafeen - oppdatert 18.11

På grunn av færre besøk i kafeen, vil det være kortere åpningstider i tiden framover.
 
Mandag–fredag: 08.00 – 17.00. 
Lørdag og søndag vil kafeen være stengt.

Blodprøver og andre laboratorieprøver - oppdatert 10.11

Sykehuset må prioritere prøvetaking av sykehusets pasienter, og eventuelle prøver som fastlegene ikke kan ta selv.
På grunn av smittevern og krav til avstand kan vi ikke ha mange pasienter i ventesonen.

Fastlegene må derfor være restriktive med å sende pasienter til sykehuset for prøvetaking.

Dersom du skal ta blodprøver i forkant av behandling, eller under pågående behandling, kan du møte opp til prøvetaking som vanlig.

Videokonsultasjon

Sykehuset Telemark tilbyr videokonsultasjoner hvor fysisk undersøkelse ikke er mulig eller nødvendig. Vi benytter videotjenesten Pexip fra Norsk Helsenett (join.nhn.no), som er godkjent for bruk i pasientkonsultasjoner.

Fordelen med videokonsultasjon er at du slipper å dra til sykehuset når det ikke er nødvendig. Ved behov for undersøkelser eller inngrep som krever oppmøte, må du til sykehuset.

Det er ikke alle poliklinikker/avdelinger som tilbyr videokonsultasjoner.

Les mer om videokonsultasjon

Transport til sykehuset

Vi ber alle pasienter som har muligheten til det, om å ordne transport til sykehuset selv.
Pasienter som ordner egen transport, får dekket utgifter til parkering og bom.

Se mer informasjon på helsenorge.no

Blodbanken er åpen som vanlig, og vi trenger alle blodgivere for å opprettholde beredskapen i Telemark. Har du vært frisk i 10 dager, og hvis du ikke har vært i utlandet på 10 dager, er du hjertelig velkommen til å gi blod.

Hvis det er noe du er usikker på, kan du kontakte blodbanken på 3500 3713.

Generelle råd

Har du symptomer som kan skyldes koronavirus?

Folkehelseinstituttet ønsker å få bedre oversikt over  smittesituasjonen i Norge. Du finner mer informasjon om dette samt skjema for innmelding til Folkehelseinstituttet, på helsenorge.no.

Se råd om smittevern og karantene på helsenorge.no

Følg rådene om hygienetiltak fra Folkehelseinstituttet.

Hygieneplakat fra Folkehelseinstituttet

Symptomer

De vanligste symptomene ved covid-19 er nyoppstått hoste og/eller feber. Senere i forløpet er det en del som utvikler tungpustethet. Symptomene ved covid-19 er i stor grad overlappende med symptomer på andre luftveisinfeksjoner, som forkjølelse og influensa, særlig ved mindre alvorlig sykdom. Også andre symptomer kan forekomme.

Det kan også være vanskelig å skille luftveisinfeksjon fra symptomer på allergi (se tabellen under).

Symptomer.PNG

 


Informasjon til ansatte

 

Informasjon til fastleger og samarbeidspartnere


Nyhetsoversikt

Fant du det du lette etter?