CDC, Alissa Eckert

Koronavirus

Vi oppfordrer alle til å holde seg oppdatert.

Generell informasjon om koronavirus

Du finner mer informasjon om råd og regler på fhi.no og helsenorge.no.
Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015.

Koronasituasjonen ved Sykehuset Telemark - oppdatert 10.04

I dag

Innlagte pasienter: 2
Innlagte pasienter siste døgn: 0
Utskrevne pasienter siste døgn: 0
Døde siste døgn: 0

Siden 12. mars 2020 (samlet)

Innlagte pasienter: 84
Utskrevne pasienter: 69
Døde: 13
Ansatte med påvist smitte: 87

Oversikt fra Helse Sør-Øst

Antall innlagte pasienter med koronasmitte i hele Helse Sør-Øst

Nasjonal statistikk

Statistikk om koronavirus og covid-19 

Risikovurdering Vestfold og Telemark


Kafeen åpner igjen som spisested - oppdatert 08.04

Fra og med mandag 12. april åpner kantinene og kafeene ved sykehuset. Selv om det blir tillat å spise i kantinene, er det fortsatt viktig å holde god avstand til hverandre.

21. mars ble smitteverntiltakene skjerpet i en rekke kommuner, og sykehuset strammet inn på flere områder. Ett tiltak var å stenge kantiner og kafeer med umiddelbar virkning.

Bruk av munnbind - oppdatert 20.03

Sykehuset følger de innskjerpede smitteverntiltakene i Grenland. Det betyr blant annet at alle ansatte og pasienter skal bruke munnbind. 

Ansatte, pasienter og pårørende skal bruke munnbind. Dette gjelder ikke når ansatte er alene på sine kontorer. 

Pasienter og pårørende som ikke har med eget engangsmunnbind, vil få utlevert dette av adgangskontrollører ved hovedinngangen.

Vaksinering av ansatte ved sykehuset - oppdatert 22.03

Ved Sykehuset Telemark er det om lag 1 400 ansatte som har fått vaksine. Over 400 er fullvaksinert med vaksinen til Pfizer/BioNTech, mens 1 000 har fått første dose av vaksinen til AstraZeneca.

De neste ukene vil om lag 900 ansatte bli vaksinert med Moderna-vaksinen. 

Begrenset muligheter for besøk - oppdatert 24.01

Sykehuset har besøkskontroll, og på grunn av smittesituasjonen må vi begrense besøk. 

Hvis det er svært viktig å besøke noen på sykehuset, forutsetter vi at besøkende 

 • ikke har symptomer på luftveisinfeksjon
 • ikke har mistenkt eller påvist covid-19-sykdom
 • ikke er i karantene som nærkontakt til en smittet person
 • ikke har vært på reise utenfor Norge de siste ti dagene

Dersom du bor sammen med noen som er i karantene eller noen som venter på et prøvesvar, skal du informere oss om det. 

Vi vil registrere alle besøkende. Det gjør vi dersom det skulle bli behov for smittesporing.

Så lenge det er restriksjoner for besøk, skal heller ikke innlagte pasienter gå ut av avdelingen for å møte familie og venner.  

Mange pasienter opplever at Skype, Facetime og andre sosiale medier er et godt alternativ til fysiske besøk.

Er du ledsager? - oppdatert 19.01

Vi ønsker å legge til rette for ledsagere når det er viktig, men vi må fortsatt begrense trafikken inn på sykehuset. 

Alle pasienter kan derfor ikke ha med seg ledsager når de skal til behandling eller undersøkelse. Vi oppfordrer alle til å respektere adgangskontrollerørene og reglene til sykehuset. 

Vi vil legge til rette for at eldre, barn og funksjonshemmede kan ha med seg ledsagere når de er til behandling, men dette må begrenses til én person. 

Fertilitetsavdelingen Sør - Covid-19 informasjon - oppdatert 04.02

Se pasientinformasjon fra Fertilitetsavdelingen Sør i forbindelse med Covid-19


Er du nyretransplantert eller har nyresykdom – oppdatert 12.03

Personer som har donert bort en nyre eller har fjernet en nyre, har ikke større risiko for alvorlig forløp av covid-19-sykdom enn andre. Forutsetningen er at nyrefunksjonen er god.

Nyretransplanterte personer har økt risiko for alvorlig eller kritisk forløp av covid-19-sykdom fordi de bruker immundempende medisiner, og fordi de ofte har redusert nyrefunksjon og andre sykdommer som diabetes og hjertesykdom. 

Alder er uansett den viktigste risikofaktoren innenfor gruppen av organtransplanterte. Hos unge transplanterte er risikoen for alvorlig eller kritisk forløp ganske lav.

Ahus har laget fire informasjonsfilmer til nyretransplanterte og nyresyke


Besøk på nyfødt intensiv - oppdatert 19.01

For premature og syke nyfødte er det svært viktig med tilknytning til foreldrene, og vi ønsker å legge til rette for dette.

 • Far/partner som sover hjemme, kan komme å være sammen med mor og barn til avtalte tider. Det forutsettes da at han/hun begrenser sine nærkontakter og sosiale aktivitet.
 • Far/partner som har rom sammen med mor, følger samme rutiner som mor.

Det vil bli gjort individuelle avtaler. 

Besøkende på nyfødt intensiv vil få informasjon og opplæring i sykehusets smittevernrutiner.  

Det blir gjort fortløpende vurdering av besøksreglene, og endringer kan bli gjort på kort varsel.

Besøk på barneavdelingen - oppdatert 19.01

På barneavdelingen tillater vi at én omsorgsperson kan være innlagt med barnet. Vi ønsker at dette er den samme personen under hele innleggelsen.

I tillegg kan en annen omsorgsperson besøke barnet hver dag mellom klokka 17.00 og 19.00. Besøket må foregå på pasientrommet.

Ved besøk er det viktig at du

 • utfører håndhygiene før du går inn og ut av sykehuset
 • holder god avstand til ansatte og andre pasienter
 • går rett til avdelingen der pasienten ligger – uten å oppholde deg i fellesarealer
 • utfører håndhygiene når du går inn og ut av pasientens rom

Vi forutsetter at pårørende som besøker pasienter på sykehuset, ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, ikke har mistenkt eller påvist covid-19, eller har hatt nærkontakt med smittede. Den som kommer på besøk må heller ikke være nærkontakt med noen som venter på testsvar. 

Dersom et barn er alvorlig eller kritisk sykt, kan det gjøres avtale med barneavdelingen om besøk av flere omsorgspersoner.

Hvis du har spørsmål, er det bare å ta kontakt med noen av oss på barneavdelingen.

 

Skal du føde ved sykehuset? - oppdatert 14.01

Vi ønsker at barnefar og partner skal få delta under fødsel og i barseltiden, men vi har innført noen begrensinger.

Før fødselen

 • Vi kan dessverre ikke gjennomføre omvisning på avdelingen. Vi har laget en video som gir svar på en del spørsmål.
 • Partner/ledsager kan ikke være med til ultralyd i svangerskapsuke 18-19 og uke 32.
 • Partner/ledsager kan i utgangspunktet ikke være med når den gravide skal til samtale på jordmorpoliklinikken.
 • Partner/ledsager kan ikke være med på barselpoliklinikken. Om det er tungt å bære barnet i bilstol, anbefaler vi at barnet ligger i barnevogn når dere kommer til kontroll.

Under fødsel

 • Frisk barnefar/partner kan være med under fødselen.
 • Frisk barnefar/partner kan være med under keisersnitt, og får være med på føde- og barselavdelingen.
 • Far/partner må fylle ut og skrive under på en sjekkliste for pårørende og besøkende.

Dersom barnefar/partner har påvist koronasmitte, har symptomer på luftveisinfeksjon, eller har hatt nærkontakt med smittet, kan barnefar/partner ikke være med under fødselen eller barseloppholdet.

Dersom mor har påvist koronasmitte eller symptomer på luftveisinfeksjon, vil mor være i isolasjon på føde- og barselavdelingen.

Etter fødsel

Barselopphold er vanligvis 2-3 døgn ved normal fødsel, men vurderes individuelt avhengig av mor og barnets helsetilstand

 • Barnefar/partner kan være med til barsel etter fødselen, og overnatte én natt dersom det er plass i avdelingen. Vi prioriterer førstegangsfødende og fødende som kommer langveisfra.
 • Barnefar/partner kan komme på besøk på barsel i to timer sammenhengende mellom tolv og seks på dagen når mor og barn er innlagt. Det forutsettes at far/partner har så få nærkontakter som mulig så lenge han skal på besøk. 
 • Dersom mor ligger på rom med annen kvinne, må det avtales tidspunkt for besøk. Det kan ikke være for mange på rommet av gangen. Besøk kan kun foregå inne på rommet.
 • Viktig at barnefar/partner som besøker avdelingene følger vanlige smittevernregler. Det betyr
  • å utføre håndhygiene før de går inn og ut av sykehuset
  • å holde minst 1 meter avstand til ansatte og pasienter
  • å gå rett til avdeling og oppholde seg minst mulig i fellesarealer
  • ikke besøke andre pasienter på sykehuset
  • utføre håndhygiene når de går inn og ut av pasientens rom 
  • bruke munnbind inn og ut av sykehuset
  • Andre kan ikke komme på besøk – heller ikke søsken.
  • Barnet kan ikke tas med ut av barselavdelingen før barnet er utskrevet.
 
 

INFORMASJON TIL ANSATTE

Se egen side med informasjon til ansatte


INFORMASJON TIL FASTLEGER OG SAMARBEIDSPARTNERE

Se egen side med informasjon til fastleger og samarbeidspartnere

Nyhetsoversikt

Fant du det du lette etter?