CDC, Alissa Eckert

Koronavirus

Vi oppfordrer alle til å holde seg oppdatert.

Generelle spørsmål om koronavirus

Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på fhi.no og helsenorge.no
Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015.
Dersom du tror du er smittet, skal du ringe fastlegen din.
Hvis du ikke får tak i fastlegen, skal du ringe legevakt på 116 117.

Informasjon til pasienter og pårørende

Videokonsultasjon

Sykehuset Telemark tilbyr videokonsultasjoner hvor fysisk undersøkelse ikke er mulig eller nødvendig. Vi benytter videotjenesten Pexip fra Norsk Helsenett som er godkjent for bruk i pasientkonsultasjoner.

Fordelen med videokonsultasjon er at du slipper å dra til sykehuset når det ikke er nødvendig. Ved behov for undersøkelser eller inngrep som krever oppmøte, må du til sykehuset.

Foreløpig tilbyr ikke alle våre poliklinikker/avdelinger videokonsultasjoner.

Se vår behandlingstekst om videokonsultasjon

Generelle råd

Holde deg mest mulig hjemme om du kan og unngå nærkontakt med andre. Oppfør deg som om andre du møter er smittet.

Se råd om smittevern og karantene på helsenorge.no

Følg rådene om hygienetiltak fra Folkehelseinstituttet:


Hygieneplakat fra Folkehelseinstituttet


Har du symptomer som kan skyldes koronavirus?

Folkehelseinstituttet ønsker å få bedre oversikt over  smittesituasjonen i Norge. Du finner mer informasjon om dette samt skjema for innmelding til Folkehelseinstituttet, på helsenorge.no.

Blodprøver og andre laboratorieprøver

Det er innført adgangskontroll ved sykehuset, og kun de som er under behandling eller skal ha behandling, må inn på sykehuset får komme inn.

Laboratoriene ved Sykehuset Telemark ønsker å begrense prøvetaking til det strengt nødvendige i dagens situasjon, da vi vil unngå at pasienter skal bli sittende tett i et relativt lite venteområde.

Dersom du skal ta blodprøver i forkant av behandling, eller i forhold til pågående behandling, kan du møte opp til prøvetaking som vanlig.

Endrede åpningstider i kafe ved hovedinngang i Skien

Det vil inntil videre bli endring av åpningstider i kafeen ved hovedinngangen f.o.m 21.03.2020.

Mandag – fredag 09.00 – 17.00
Lørdag og søndag – Stengt

De som bruker kafeen i helger må nå ta med egen niste.

Sykehusapoteket

Sykehusapoteket Skien reduserer noe på sine åpningstider i tiden framover. Apoteket må omdisponere sitt personell for å ivareta sykehusets oppgaver.

Nye åpningstider:
Hverdager: 08.30-16.00
Lørdager stengt
Søndager 18.00-21.00

Transport til sykehuset

Vi ber alle pasienter som har muligheten til det, om å ordne transport til sykehuset selv.
Pasienter som ordner egen transport, får dekket utgifter til parkering og bom.

Se mer informasjon på helsenorge.no

Planlagt virksomhet ved Sykehuset Telemark

Har du time ved sykehuset?

Blodbanken er åpen som vanlig, og vi trenger alle blodgivere for å opprettholde beredskapen i Telemark. Har du vært frisk i 14 dager, og hvis du ikke har vært i utlandet på 14 dager, er du hjertelig velkommen til å gi blod.

Hvis det er noe du er usikker på, kan du kontakte blodbanken på 3500 3713.

Besøk på sykehuset

Sykehuset Telemark har innført svært strenge regler for besøk. Målet er å hindre smittespredning.

 • Det er kun pårørende til kritisk syke som skal inn på sykehuset. De må gjøre avtale med avdelingen før de kommer på besøk.
 • Pårørende til barn må gjøre avtale med avdelingen før de går inn på sykehuset.
 • Hvis du ikke har avtalt besøk med avdelingen, ring 3500 3500.

Nyfødt intensiv tillater kun én omsorgsperson

Et viktig tiltak for å unngå smittekilder er å redusere antall person som kommer inn i avdelingen.
Barn har rett til å ha en omsorgsperson hos seg. Dette ivaretas ved at mor er tilstede. Hvis mor er syk og ikke har mulighet til å være hos barnet, vil far eller annen omsorgsperson få tillatelse til å være hos barnet.

Det vil dessverre ikke være rom for unntak fra denne bestemmelsen bortsett fra ved situasjoner som ansees som kritisk syk. Det er vakthavende barnelege i samråd med pleiepersonell som vurderer dette.

​Informasjon til barn og unge

Hva er egentlig koronaviruset og hvorfor kan jeg ikke leke med venner som vanlig?

Dette og mer får du svar på i disse to videoene.
Se film fra helsedirektoratet

Barna stiller spørsmål til statsminister Erna Solberg

Råd til de voksne

Barn og ungdom reagerer forskjellig.
På sidene til helsenorge.no og kreftforeningen finner du mer informasjon om korona og gode råd i situasjonen vi er oppe i.

Skal du føde ved Sykehuset Telemark?

Tror du fødselen er i gang?

Ring sykehuset på telefon 35 00 47 64 eller 35 00 41 60.

Smitterisiko (koronasmitte)

Vi vurderer smitterisiko individuelt, både hos mor og partner, og du vil derfor få spørsmål knyttet til dette:

 • Dersom partner har kjent koronasmitte eller symtomer på luftveisinfeksjon, kan partner dessverre ikke være med under fødselen eller barseloppholdet
 • Dersom mor har kjent koronasmitte eller symtomer på luftveisinfeksjon, vil mor være i isolasjon på føde- og barselavdelingen
 • Frisk partner kan bare være med under selve fødselen
 • Frisk partner kan ikke  være med under keisersnitt dersom mor har kjent koronasmitte eller symtomer på luftveisinfeksjon

Om oppholdet etter fødselen (barsel) - gjelder alle

 • Barselopphold holdes så kort som mulig (1-3 døgn ved normal fødsel, men vurderes individuelt avhengig av mor og barnets helsetilstand)
 • Barnefar/medmor kan ikke være med under barseloppholdet
 • Besøk av andre tillates ikke, heller ikke søsken
 • Barnet kan ikke tas med ut av barselavdelingen før barnet er utskrevet

Om polikliniske konsultasjoner - gjelder alle

 • Hvis du har kjent koronasmitte eller symtomer på luftveisinfeksjon, ta kontakt på telefon i forkant av oppsatt time
 • Oppsatte timer går som normalt hvis du ikke får annen beskjed
 • Partner skal ikke være med på polikliniske konsultasjoner eller ultralyd, dette for å begrense besøk på sykehus

Smitter korona fra smittet mor til nyfødt barn?

Det foreligger ikke holdepunkter for at korona smitter fra mor til barn før fødsel (dvs. via morkaken). Ev. smitte kan skje etter fødsel gjennom dråpesmitte.
Smitte mellom smittet mor (eller far) og et friskt nyfødt barn etter fødsel må kunne påregnes, men ut fra det vi vet gir det liten risiko for sykdom hos barnet.

Koronasmittet mor med friskt barn: Mor isoleres sammen med barnet etter fødsel på eget smitteisolat. 
Mor anbefales å bruke munnbind og utøve god håndhygiene (ev. bruke hansker) ved nærkontakt med barnet. Mor kan amme, men bør vaske brystet før amming for å minske smitte (bruk såpe og vann, ikke spritbasert vask).  

Nyfødte som trenger innleggelse på Seksjon for nyfødt intensiv (SFI): Dersom den nyfødte har behov for behandling og mor samtidig er mistenkt eller bekreftet koronasmittet, vil barnet bli overflyttet direkte til Seksjon for nyfødt intensiv etter fødsel. Mor og barnefar/partner får da ikke være sammen med barnet. Seksjonen må være helt fri for koronasmitte for å beskytte nyfødte med behov for intensiv behandling. Se også avsnittet "Besøk ved sykehuset".

Har du spørsmål knyttet til svangerskap og fødsel?

Vi ber deg stille de til lokal jordmor/fastlege i størst mulig grad. De kan vurdere og eventuelt henvise videre.

Vi ber om forståelse for at vi innfører disse tiltakene, og beklager ulempene de medfører for dere. Vi vil legge til rette for en trygg og god opplevelse for deg under fødselen og barseloppholdet.

Har du andre spørsmål?

Se vår nettside «Vil du føde ved Sykehuset Telemark?» for mer informasjon om fødsel og barselopphold ved vårt sykehus. 

Koronasituasjonen ved Sykehuset Telemark - oppdatert 31. mars (10.00)

Antall ansatte i karantene: 68

Antall ansatte med koronasmitte: 7

Antall innlagte pasienter med koronasmitte: 4

Antall døde pasienter med koronasmitte: 1

Helse Sør-Øst tall

Nasjonal oversikt


 


Informasjon til ansatte

 

Informasjon til fastleger og samarbeidspartnere

Nyhetsoversikt

 • 28.03.2020
  Koronasmittet pasient er død

  En eldre pasient som var smittet med koronavirus, er død ved Sykehuset Telemark. Dette er det første registrerte koronadødsfallet i Telemark.

 • 27.03.2020
  Skal delta i forskning på koronabehandling

  I dag finnes det ingen kjent medikamentell behandling mot koronainfeksjon. Sykehuset Telemark er ett av flere sykehus som skal forske på medisiner med mulig effekt.

 • 27.03.2020
  Tar i bruk videokonsultasjoner

  Flere avdelinger ved sykehuset har tatt i bruk videokonsultasjon i behandlingen. Dette er blant annet et godt alternativ for barn og unge som har psykiske helseutfordringer.

 • 27.03.2020
  Bytter ut teltet med brakker

  Triageteltet utenfor akuttmottaket blir byttet ut med brakker. Dette er en mer solid løsning, og forholdene vil være bedre både for pasienter og ansatte.

 • 26.03.2020
  Styrker samhandlingen om korona

  Sykehuset Telemark og kommunene ønsker å samarbeide enda tettere om koronasituasjonen. – Vi skal informere hverandre, drøfte felles utfordringer og hjelpe hverandre på en best mulig måte, sier samhandlingsansvarlig ved sykehuset, Frank Hvaal.

 • 19.03.2020
  Fagdirektøren har fått påvist koronavirus

  Fagdirektøren ved Sykehuset Telemark er smittet av koronavirus. Hun har ikke hatt direkte kontakt med pasienter de siste ukene, og hun har jobbet hjemmefra etter at hun merket milde symptomer.

 • 18.03.2020
  Påvist to nye smittede ved Sykehuset Telemark

  Det påvist koronasmitte hos én ny pasient og én ny ansatt ved Sykehuset Telemark. Dette fører ikke til at flere ansatte må i karantene, og det berører heller ikke andre pasienter.

 • 18.03.2020
  Pasient innlagt med koronasmitte

  En pasient er lagt inn på Sykehuset Telemark med koronasmitte. Dette er den første pasienten som blir behandlet for Covid-19 ved sykehuset i Skien.

 • 17.03.2020
  Vi trenger flere i beredskap

  Sykehuset Telemark kommer trolig til å ha behov for mer helsepersonell i tiden som kommer. Vi oppfordrer derfor leger, sykepleiere, helsefagarbeidere og ambulansearbeidere til å melde seg.

 • 17.03.2020
  Kreftpoliklinikken åpner igjen

  Kreftpoliklinikken ved Sykehuset Telemark åpner igjen onsdag. All kreftbehandling ved sykehuset går som planlagt.

 • 17.03.2020
  Vi trenger fortsatt blodgivere

  Blodbanken er åpen som vanlig, og vi trenger alle blodgivere for å opprettholde beredskapen. Har du vært frisk i 14 dager, og hvis du ikke har vært i utlandet på 14 dager, er du hjertelig velkommen til å gi blod.

 • 16.03.2020
  Påvist smitte hos ansatt på Notodden sykehus

  Det er påvist koronasmitte hos en ansatt ved Notodden sykehus. Dette er det første tilfellet av smitte blant ansatte og pasienter ved sykehuset på Notodden.

 • 15.03.2020
  Sykehuset endrer driften fra mandag 16. mars

  Det blir store endringer i driften ved Sykehuset Telemark fra og med mandag morgen. For å sikre forsvarlighet, blir det et tydeligere skille mellom hva sykehusene i Skien og på Notodden skal gjøre.

 • 15.03.2020
  To nye smittet blant sykehusansatte

  Det er påvist koronasmitte hos ytterligere to ansatte ved Sykehuset Telemark. Personer som har vært i kontakt med disse, blir kontaktet forløpende i løpet av dagen.

 • 14.03.2020
  Ansatt ved sykehuset er smittet

  En ansatt ved kreftpoliklinikken ved Sykehuset Telemark har testet positivt på koronavirus. Dette er det første bekreftede tilfellet blant ansatte og pasienter ved sykehuset.

 • 13.03.2020
  Mammografitilbudet blir midlertidig stengt

  Mammografiprogrammet i Telemark blir midlertidig stengt. Dette berører om lag 70 kvinner daglig.

 • 13.03.2020
  Telt for sortering av pasienter

  Det er satt opp et triagetelt utenfor akuttmottaket. Det skal brukes til å sortere pasienter ut fra smitterisiko.

 • 11.03.2020
  Strenge regler for besøk

  Sykehuset Telemark innfører svært strenge regler for besøk. Det er kun pårørende til kritisk syke som skal inn på sykehuset. Målet med tiltaket er å redusere risikoen for koronasmitte.

 • Besøk sykehuset koronavirus
  03.03.2020
  Besøk på sykehuset - koronavirus

  Pårørende som har vært i områder med vedvarende spredning av koronavirus bør ikke besøke pasienter på sykehuset. Det gjelder pårørende som har vært på reise i risikoområder siste 14 dager før besøket.

Fant du det du lette etter?