CDC, Alissa Eckert

Koronavirus

Vi oppfordrer alle til å holde seg oppdatert.

Generell informasjon om koronavirus

Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på fhi.no og helsenorge.no.
Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015.

Koronasituasjonen ved Sykehuset Telemark - oppdatert 25.01

I dag

Innlagte pasienter: 3
Innlagte pasienter siste døgn: 0
Utskrevne pasienter siste døgn:0 
Døde siste døgn: 0

Siden 12. mars (samlet)

Innlagte pasienter: 72
Utskrevne pasienter: 57
Døde: 12
Ansatte med påvist smitte: 78

Oversikt fra Helse Sør-Øst

Antall innlagte pasienter med koronasmitte i hele Helse Sør-Øst

Nasjonal statistikk

Statistikk om koronavirus og covid-19 

 

Begrenset muligheter for besøk - oppdatert 24.01

Sykehuset har besøkskontroll, og på grunn av smittesituasjonen må vi begrense besøk. 

Hvis det er svært viktig å besøke noen på sykehuset, forutsetter vi at besøkende 

 • ikke har symptomer på luftveisinfeksjon
 • ikke har mistenkt eller påvist covid-19-sykdom
 • ikke er i karantene som nærkontakt til en smittet person
 • ikke har vært på reise utenfor Norge de siste ti dagene

Dersom du bor sammen med noen som er i karantene eller noen som venter på et prøvesvar, skal du informere oss om det. 

Vi vil registrere alle besøkende. Det gjør vi dersom det skulle bli behov for smittesporing.

Så lenge det er restriksjoner for besøk, skal heller ikke innlagte pasienter gå ut av avdelingen for å møte familie og venner.  

Mange pasienter opplever at Skype, Facetime og andre sosiale medier er et godt alternativ til fysiske besøk.

Er du ledsager? - oppdatert 19.01

Vi ønsker å legge til rette for ledsagere når det er viktig, men vi må fortsatt begrense trafikken inn på sykehuset. 

Alle pasienter kan derfor ikke ha med seg ledsager når de skal til behandling eller undersøkelse. Vi oppfordrer alle til å respektere adgangskontrollerørene og reglene til sykehuset. 

Vi vil legge til rette for at eldre, barn og funksjonshemmede kan ha med seg ledsagere når de er til behandling, men dette må begrenses til én person. 

Besøk på nyfødt intensiv - oppdatert 19.01

For premature og syke nyfødte er det svært viktig med tilknytning til foreldrene, og vi ønsker å legge til rette for dette.

 • Far/partner som sover hjemme, kan komme å være sammen med mor og barn til avtalte tider. Det forutsettes da at han/hun begrenser sine nærkontakter og sosiale aktivitet.
 • Far/partner som har rom sammen med mor, følger samme rutiner som mor.

Det vil bli gjort individuelle avtaler. 

Besøkende på nyfødt intensiv vil få informasjon og opplæring i sykehusets smittevernrutiner.  

Det blir gjort fortløpende vurdering av besøksreglene, og endringer kan bli gjort på kort varsel.

Besøk på barneavdelingen - oppdatert 19.01

På barneavdelingen tillater vi at én omsorgsperson kan være innlagt med barnet. Vi ønsker at dette er den samme personen under hele innleggelsen.

I tillegg kan en annen omsorgsperson besøke barnet hver dag mellom klokka 17.00 og 19.00. Besøket må foregå på pasientrommet.

Ved besøk er det viktig at du

 • utfører håndhygiene før du går inn og ut av sykehuset
 • holder god avstand til ansatte og andre pasienter
 • går rett til avdelingen der pasienten ligger – uten å oppholde deg i fellesarealer
 • utfører håndhygiene når du går inn og ut av pasientens rom

Vi forutsetter at pårørende som besøker pasienter på sykehuset, ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, ikke har mistenkt eller påvist covid-19, eller har hatt nærkontakt med smittede. Den som kommer på besøk må heller ikke være nærkontakt med noen som venter på testsvar. 

Dersom et barn er alvorlig eller kritisk sykt, kan det gjøres avtale med barneavdelingen om besøk av flere omsorgspersoner.

Hvis du har spørsmål, er det bare å ta kontakt med noen av oss på barneavdelingen.

 

Skal du føde ved sykehuset? - oppdatert 14.01

Vi ønsker at barnefar og partner skal få delta under fødsel og i barseltiden, men vi har innført noen begrensinger.

Før fødselen

 • Vi kan dessverre ikke gjennomføre omvisning på avdelingen. Vi har laget en video som gir svar på en del spørsmål.
 • Partner/ledsager kan ikke være med til ultralyd i svangerskapsuke 18-19 og uke 32.
 • Partner/ledsager kan i utgangspunktet ikke være med når den gravide skal til samtale på jordmorpoliklinikken.
 • Partner/ledsager kan ikke være med på barselpoliklinikken. Om det er tungt å bære barnet i bilstol, anbefaler vi at barnet ligger i barnevogn når dere kommer til kontroll.

Under fødsel

 • Frisk barnefar/partner kan være med under fødselen.
 • Frisk barnefar/partner kan være med under keisersnitt, og får være med på føde- og barselavdelingen.
 • Far/partner må fylle ut og skrive under på en sjekkliste for pårørende og besøkende.

Dersom barnefar/partner har påvist koronasmitte, har symptomer på luftveisinfeksjon, eller har hatt nærkontakt med smittet, kan barnefar/partner ikke være med under fødselen eller barseloppholdet.

Dersom mor har påvist koronasmitte eller symptomer på luftveisinfeksjon, vil mor være i isolasjon på føde- og barselavdelingen.

Etter fødsel

Barselopphold er vanligvis 2-3 døgn ved normal fødsel, men vurderes individuelt avhengig av mor og barnets helsetilstand

 • Barnefar/partner kan være med til barsel etter fødselen, og overnatte én natt dersom det er plass i avdelingen. Vi prioriterer førstegangsfødende og fødende som kommer langveisfra.
 • Barnefar/partner kan komme på besøk på barsel i to timer sammenhengende mellom tolv og seks på dagen når mor og barn er innlagt. Det forutsettes at far/partner har så få nærkontakter som mulig så lenge han skal på besøk. 
 • Dersom mor ligger på rom med annen kvinne, må det avtales tidspunkt for besøk. Det kan ikke være for mange på rommet av gangen. Besøk kan kun foregå inne på rommet.
 • Viktig at barnefar/partner som besøker avdelingene følger vanlige smittevernregler. Det betyr
  • å utføre håndhygiene før de går inn og ut av sykehuset
  • å holde minst 1 meter avstand til ansatte og pasienter
  • å gå rett til avdeling og oppholde seg minst mulig i fellesarealer
  • ikke besøke andre pasienter på sykehuset
  • utføre håndhygiene når de går inn og ut av pasientens rom 
  • bruke munnbind inn og ut av sykehuset
  • Andre kan ikke komme på besøk – heller ikke søsken.
  • Barnet kan ikke tas med ut av barselavdelingen før barnet er utskrevet.

Lurer du på noe om vaksine? - oppdatert 12.01

Det er mange som har spørsmål knyttet til vaksinen, og det er også en del medieomtale av den.
Her finner du noen av de vanligste spørsmålene:

Hvem vaksinerer?

Det er kommunene som har ansvaret for å vaksinere innbyggerne i Norge. 
Sykehusene vil vaksinere ansatte og noen pasientgrupper. Hvor mange sykehusansatte som blir vaksinert, er avhengig av hvor mange vaksiner sykehuset får tildelt. 

Hvem får vaksinen?

I starten vil det ikke være nok koronavaksine til alle i de anbefalte gruppene, så den må gis til dem som trenger det mest først. Derfor er det laget en nasjonal prioriteringsrekkefølge.

Hva er bivirkningene?

Det er vanlig med smerte og hevelse på stikkstedet. Du kan også få tretthetsfølelse og hodepine, eventuelt muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber. De aller fleste bivirkninger oppstår vanligvis etter én til to dager etter vaksinasjonen. De er  milde og varer som oftest i få dager. Uventede, nye eller alvorlige mistenkte bivirkninger, inkludert akutte allergiske reaksjoner skal meldes til Bedriftshelsetjenesten, som journalfører og melder videre til Bivak.

Hvor virksom er vaksinen?
Vaksinen har vist seg å ha en effekt på symptomatisk sykdom. Det er noe effekt allerede etter første dose, men maksimal effekt (95 prosent beskyttelse) oppnås først én uke etter at andre dose er satt. Det er foreløpig usikkert om vaksinen beskytter mot smittespredning.

Bør jeg ta vaksinen selv om jeg har hatt covid-19?

Det er uvisst i hvilken grad personer som har gjennomgått covid-19 er immune mot sykdommen, og hvor lenge en slik beskyttelse varer. Dette vil være avhengig av blant annet hvor syk personen var. Utfra den kunnskapen vi har i dag anbefales også personer som tidligere har gjennomgått covid-19 å vaksinere seg. De bør være i fin form og ikke har senvirkninger av sykdommen når det er tid for vaksinasjon. Det anbefales at koronavaksinen gis tidligst tre til fire uker etter at man er symptomfri.

Kan jeg la være å bruke smittevernutstyr når jeg er vaksinert?

Vaksinen har vist seg å ha en effekt på symptomatisk sykdom. Det er foreløpig usikkert om vaksinen beskytter mot smittespredning. Det bør derfor tas smittevernhensyn (håndhygiene, avstand og smittevernutstyr) på samme måte som før vaksinen. Dette vil bli nærmere avklart i ukene og månedene fremover.

Hva med vaksine og graviditet og amming?

Det er begrenset erfaring med bruk av vaksinen blant gravide. Vaksinasjon under graviditet bør kun overveies dersom behovet for beskyttelse fra vaksinen overstiger risikoen. Dette bør vurderes av fastlegen.

Dersom du planlegger å bli gravid, anbefaler Folkehelseinstituttet å vente til minst to uker etter at annen dose er satt. Oslo universitetssykehus anbefaler å vente i fire uker ut fra et føre-var-prinsipp.

Vaksinens effekt hos ammende er ikke undersøkt. Det er usikkert om vaksinen utskilles i brystmelk. Bruk av vaksinen under amming bør diskuteres med behandlende lege.

Nyttige lenker

Informasjon fra FHI - koronavaksine
Koronavaksinasjonsprogrammet

 
 

INFORMASJON TIL ANSATTE

Se egen side med informasjon til ansatte


INFORMASJON TIL FASTLEGER OG SAMARBEIDSPARTNERE

Se egen side med informasjon til fastleger og samarbeidspartnere

Nyhetsoversikt

Fant du det du lette etter?