CDC, Alissa Eckert

Koronavirus

Vi oppfordrer alle til å holde seg oppdatert.

Generell informasjon om koronavirus

Du finner mer informasjon om råd og regler på fhi.no og helsenorge.no.
Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015.

Koronasituasjonen ved Sykehuset Telemark - oppdatert 17​​.09

I dag

Innlagte pasienter: 1
Innlagte pasienter siste døgn: 1
Utskrevne pasienter siste døgn: 0
Døde siste døgn: 0

Siden 12. mars 2020 (samlet)

Innlagte pasienter: 120
Utskrevne pasienter:​ 105
Døde: 13

Oversikt fra Helse Sør-Øst

Antall innlagte pasienter med koronasmitte i hele Helse Sør-Øst

Nasjonal statistikk

Statistikk om koronavirus og covid-19 

Risikovurdering Vestfold og Telemark


Besøk til innlagte pasienter - oppdatert 17.09

Besøk til inneliggende pasienter skal avtales med avdelingen på forhånd.
Det tillates besøk av 1 -2 pårørende i avdelingens besøkstid. 

Sykehuset ønsker oversikt over hvem som er på besøk slik at smittesporing kan utføres ved uventet funn av covid-19 hos pasienter, besøkende eller ansatte. 
Det er frivillig for besøkende å oppgi kontaktinformasjon. Informasjon som oppgis oppbevares i 10 dager med tanke på smitteoppsporing.

Det forutsettes at de som skal på besøk

 • ikke har symptomer på luftveisinfeksjon
 • ikke har mistenkt eller påvist aktiv covid-19 sykdom
 • ikke er nærkontakt til smittede eller noen med mistanke om smitte
​Så lenge det er restriksjoner for besøk, oppfordrer vi innlagte pasienter til ikke å gå ut av avdelingen uten at det er gjort avtale med personalet. 

Besøkende skal

 • kontakte aktuell avdeling på forhånd for å klarere besøk.
 • være nøye med håndhygiene.
 • holde mest mulig avstand og bruke munnbind hvis man ikke kan opprettholde 1 meters avstand.
 • gå rett til avdeling og oppholde seg kortest mulig tid i fellesarealer.

​Er du ledsager? - oppdatert 03.09

Vi  ønsker fortsatt å begrense trafikken inn på sykehuset.
Vi ber derfor alle om å vurdere om det er behov for å ha med ledsager.
Dersom du mener at dette er viktig, kan du bare ha med én ledsager.

Ledsagere må ikke ha symptomer på covid-19, eller være nærkontokt til smittede eller noen som har mistanke om smitte. Ledsagere må bruke munnbind dersom det ikke er mulig å holde én meter avstand til andre.

Sykehuskapellet åpner igjen - oppdatert 10.09

​​​Fra og med onsdag 15. september åpner kapellet for syninger og vaskeseremonier. Aktuelle avdelinger må gjøre avtale med personell ved kapellet i forkant.

På grunn av smittevernhensyn er det en begrensning på maks ti personer inne i kapellet.

Bruk av munnbind - oppdatert 26.08​​

Pasienter og besøkende trenger ikke å bruke munnbind på sykehuset hvis de kan holde avstand til andre. 

Vi oppfordrer alle til å bruke munnbind – både ansatte og pasienter – hvis de ikke kan holde mer enn én meter avstand.

Utsetter drop-in på radiologi - oppdatert 10.09

Sykehuset har valgt å utsette drop-in på radiologi inntil videre. Bakgrunnen for dette er kravene til avstand og et ønske om å ha kontroll på hvor mange pasienter som kommer.

Pasienter som vanligvis ville kommet til drop-in får rask time, og dette har ikke medført økt ventetid. 

Skal du føde ved sykehuset? - oppdatert 26.08

Vi ønsker at barnefar og partner skal få delta under fødsel og i barseltiden, men vi har innført noen begrensinger. Vedkommende må være frisk, uten luftveissymptomer, og ikke være i karantene eller isolasjon pga korona. 
Du må bruke munnbind hvis du ikke kan holde én meter avstand til andre, og vi vil stille noen spørsmål til deg vedrørende korona ved ankomst.

Før fødselen

 • ​Vi kan dessverre ikke gjennomføre omvisning på avdelingen. Vi har laget en video som gir svar på en del spørsmål
 • Barnefar/partner kan være med på ultralyd 
 • Barnefar/partner kan være med på samtaler på jordmorpoliklinikken
 • Alle må bruke munnbind under undersøkelsen
 • Barnefar/partner kan være med på barselpoliklinikk. Om det er tungt å bære barnet i bilstol, anbefaler vi at barnet ligger i barnevogn når dere kommer til kontroll. 


Under fødselen

 • Frisk barnefar/partner kan være med under fødselen
 • Frisk barnefar/partner kan være med under keisersnitt, og får være med på føde- og barselavdelingen
 • Far/partner må fylle ut og skrive under på en sjekkliste for pårørende og besøkende (slettes)
 • Dersom barnefar/partner har påvist koronasmitte, har symptomer på luftveisinfeksjon, eller er i karantene, kan barnefar/partner ikke være med under fødselen eller barseloppholdet
 • Dersom mor har påvist koronasmitte eller symptomer på luftveisinfeksjon, vil mor være i isolasjon på føde- og barselavdelingen.


Etter fødselen

 • Barselopphold er vanligvis 2-3 døgn ved normal fødsel, men vurderes individuelt avhengig av mor og barnets helsetilstand
 • Barnefar/partner kan være med til barsel etter fødselen, og overnatte dersom det er plass i avdelingen. Vi prioriterer førstegangsfødende og fødende som kommer langveisfra (har fjernet en natt)
 • Det er viktig at barnefar/partner som er i avdelingen følger vanlige smittevernregler


Det betyr

 • at barnefar/ledsager kan komme på barselvisitt mellom kl 12 og 18. Om man ligger to på rommet, må man avtale besøk på hver sin tid slik at man ikke blir for mange på rommet av gangen
 • at du må holde minst én meter avstand til ansatte og pasienter og oppholde deg minst mulig i fellesarealer
 • ikke besøke andre pasienter på sykehuset
 • utføre håndhygiene når du går inn og ut av pasientens rom 
 • at barnet ikke kan tas med ut av barselavdelingen før barnet er utskrevet

​Besøk på nyfødt intensiv - oppdatert 18.06

For premature og syke nyfød​​​te er det svært viktig med tilknytning til foreldrene, og vi ønsker å legge til rette for dette.

 • Far/partner som sover hjemme, kan komme å være sammen med mor og barn til avtalte tider. Det forutsettes da at han/hun begrenser sine nærkontakter og sosiale aktivitet.
 • Far/partner som har rom sammen med mor, følger samme rutiner som mor.

Det vil bli gjort individuelle avtaler. 

Besøkende på nyfødt intensiv vil få informasjon og opplæring i sykehusets smittevernrutiner.  

Besøk på barneavdelingen - oppdatert 25.08

​På barneavdelingen kan én omsorgsperson være innlagt med barnet. Vi ønsker at dette er den samme personen under hele innleggelsen.

Besøk må avklares med avdelingen på forhånd.

Ved besøk er det viktig at du

 • utfører håndhygiene før du går inn og ut av sykehuset
 • holder god avstand til ansatte og andre pasienter
 • går rett til avdelingen der pasienten ligger – uten å oppholde deg i fellesarealer
 • utfører håndhygiene når du går inn og ut av pasientens rom

Vi forutsetter at pårørende som besøker pasienter på sykehuset, ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, ikke har mistenkt eller påvist covid-19, eller har hatt nærkontakt med smittede. Den som kommer på besøk må heller ikke være nærkontakt med noen som venter på testsvar. 

Dersom et barn er alvorlig eller kritisk sykt, kan det gjøres avtale med barneavdelingen om besøk av flere omsorgspersoner.

Hvis du har spørsmål, er det bare å ta kontakt med noen av oss på barneavdelingen.


 
 

INFORMASJON TIL ANSATTE

Se egen side med informasjon til ansatte


INFORMASJON TIL FASTLEGER OG SAMARBEIDSPARTNERE

Se egen side med informasjon til fastleger og samarbeidspartnereNyhetsoversikt

Fant du det du lette etter?