Koronavirus - informasjon til ansatte

Normal drift med ekstraordinære smittevern tiltak - oppdatert 10.06

Sykehuset Telemark går ut av beredskap og over til normal drift fra fredag 11. juni. Sykehuset opprettholder ekstraordinære smitteverntiltak. 

Den siste tiden har det vært lite smitte og få sykehusinnleggelser i Telemark. I tillegg er det stadig flere som er vaksinert. 

Folkehelseinstituttet har anbefalt å lette opp på smitteverntiltakene for helsepersonell som er vaksinert, men presiserer at disse må balanseres opp mot lokale forhold.

Siden kommunene i Telemark fortsatt har strenge regler, blir det derfor ingen ytterligere oppmykning nå. 

Fraråder reiser til utlandet - oppdatert 11.06

​Selv om det er mange ansatte som er vaksinert, blir vi fortsatt frarådet mot å reise til utlandet i sommer. Smittesituasjonen er uforutsigbar i flere land, og regler kan endre seg raskt.

Hovedregelen er at vi bør unngå all reising til utlandet som strengt tatt ikke er nødvendig. Det er også den klare anbefalingen fra helsemyndighetene og Utenriksdepartementet.

Det er gjort unntak for noen få land og regioner, men disse unntakene kan endre seg på kort varsel. De som reiser til disse områdene kan derfor havne i en vanskelig situasjonen dersom reglene endrer seg under ferien.

​De som velger å reise til utlandet, må selv ta risikoen dette medfører. De bør derfor legge opp ferien slik at de kan gjennomføre en eventuell karantene ved hjemkomst.

De som må reise i sommer, kan ikke bruke sykehusets testkapasitet for å framvise negativ covid-19-test. ​​

Besøks- og adgangskontroll - oppdatert 03.06

​Vi opprettholder besøks- og adgangskontroll, men vi kan åpne opp for noe mer besøk der dette er ekstra viktig for pasientene. Det er opp til klinikkene å vurdere dette.​

Bruk av munnbind - oppdatert 03.06

Hvis vi ikke kan holde mer enn én meter avstand, skal vi fortsatt bruke munnbind. Vi skal bare bruke øyebeskyttelse dersom det er risiko for smitte, sprut og søl.

Deltakere på møterom - oppdatert 03.06

Noen flere møterom kan ha opptil ti deltakere. Disse møterommene vil bli merket. I sykehusets lokaler er det fortsatt ikke tillatt med flere enn ti møtedeltakere.

Testing av pasienter - oppdatert 03.06​

Vi slutter å teste pasienter som legges inn når de ikke har symptomer eller tester negativt på screeningsskjema. Vi skal heller ikke teste ​pasienter som skrives ut til kommunene.

Hjemmekontor - oppdatert 03.06

Vi bruker fortsatt hjemmekontor dersom dette er praktisk mulig for den ansatte og sykehuset. Hjemmekontor er ingen rettighet, men skal vurderes av nærmeste leder ut fra forskrift, smittevernhensyn og sykehusets drift.

Vaksinerte slipper karantene - oppdatert 04.05

Det er Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet som har kommet med nye anbefalinger, og endringene har allerede trådt i kraft.

 • Fullvaksinerte sidestilles med de som har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene.
 • Fullvaksinerte behøver ikke å ta test etter nærkontakt med en som er smittet.
 • Personer som har fått første vaksinedose for mellom tre og tolv uker siden, kan fritas fra smittekarantene dersom de tar en PCR-test. Ansatte ved sykehuset skal ta denne mellom tre og sju dager etter siste nærkontakt.
 • De som ikke tar en test, må i smittekarantene.
Ved symptomer skal man fortsatt holde seg hjemme, teste seg og vente på testsvar.
Selv om vaksinen gir god beskyttelse, gir den ingen garanti mot å bli smittet.
Vaksinerte som får symptomer på covid-19 bør derfor teste seg.

Det er ingen endringer i reglene for innreisekarantene for personer som er vaksinert.
Dette blir vurdert av nasjonale myndigheter. 

​Ansatte som kommer fra utlandet - oppdatert 11.03

Reglene for innreise til Norge kan endre seg på kort varsel. Sykehuset Telemark følger de nasjonale reglene for innreise, unntak fra innreiserestriksjoner.

Det er opprettet en egen portal hvor personer som ankommer Norge skal registrere opplysninger for å sikre etterlevelse av karanteneplikt.

Personer som ankommer Norge må bo i innkvartering som er godkjent av Arbeidstilsynet.
De må også ha med seg et eget skjema.

Hurtigtester (PCR) ved sykehuset - oppdatert 15.03

Hurtigtester.png
 

Telefon for smittesporing - oppdatert 22.12

Det er opprettet et eget nummer for smittesporing. 

Nummeret er 913 17 872. 

​Dette nummeret betjenes av den smittevernsykepleieren som koordinerer sporingen.

Vi skal ikke ringe enkeltpersoner direkte.

Smittevern - opplæring og prosedyrer


I Læringsportalen finner du opplæringspakker for ansatte og midlertidig innleid personell i forbindelse med koronautbruddet.

Login til Læringsportalen

Se informasjon om pålogging til Læringsportalen.

Smittevernopplæring for alle ansatte

Opplæringspakke for smittevern er tilgjengelig i læringsportalen. Opplæringen består av en sjekkliste med e-læring og instruksjonsfilmer.

Gå inn på læringsportalen og søk opp  via kurskatalogen:

 • «Opplæring smittevern korona»
  Målgruppe: alle ansatte.

Oversikt over sentrale prosedyrer for smittevern

Du må være pålogget sykehusets nettverk for å kunne åpne prosedyrene:

Opplæring for midlertidig innleid personell i forbindelse med koronautbruddet

Opplæringen består av sjekklister med e-læring og instruksjonsfilmer i systemopplæring, smittevern, observasjonskompetanse og oksygenbehandling.

Gå inn på læringsportalen og søk opp via kurskatalogen:

"Opplæring sykepleiefunksjon korona"
Målgruppe:

 • Internt omdisponerte sykepleiere med autorisasjon
 • Eksternt innleide sykepleiere med autorisasjon
 • 3. års sykepleiestudenter og medisinstudenter med ny klinisk erfaring av noe varighet 
   
 • Medisinstudenter, sykepleierstudenter og andre som er under helsefaglig utdanning, men som har liten eller ingen klinisk erfaring fra sykehus
 • Helsefaglig utdannet personell som hjelpepleiere, omsorgsfagarbeidere, fysioterapeuter, kiropraktorer, tannleger mv som mangler eller har lite relevant klinisk erfaring fra sykehus
 • Eksternt innleide leger
 • 5. og 6. års medisinstudenter med lisens
Fant du det du lette etter?