Koronavirus - informasjon til ansatte

Fortsatt begrenset sosial omgang - oppdatert 08.03

Hvis noen i husstanden vår blir satt i karantene, må vi selv i karantene inntil negativt prøvesvar foreligger.
Innføring av ventekarantene kan derfor utfordre driften vår framover.

Sykehuset vil utarbeide en risiko- og sårbarhetsanalyse etter innføringen av strengere karanteneregler.

Sykehuset oppfordrer ansatte til å tenke gjennom konsekvensene av den sosiale aktiviteten til hele husstanden, og ansatte blir fortsatt oppfordret til å begrense reisevirksomhet og omgang med andre mennesker i tiden framover.

Innfører strengere karanteneregler - oppdatert 05.03

Det er økt forekomst av det muterte viruset i fylket. Vi innfører derfor strengere regler for karantene. 

For å begrense videre smittespredning, skal nærkontaktens husstandsmedlemmer være i «ventekarantene» fram til nærkontakten har fått negativt svar på første test (men ikke lenger).  

Hvis nærkontakten har utviklet symptomer, er det å betrakte som et sannsynlig smittetilfelle, og husstandsmedlemmene må være i full karantene. 

Ventekarantene FHI.png

Munnbind og øyebeskyttelse - oppdatert 05.03

I situasjoner hvor vi ikke klarer å overholde én meters avstand, anbefales vi derfor bruk av munnbind og øyebeskyttelse.

Øyebeskyttelse betyr beskyttelsesbriller eller visir. Det skal alltid brukes ved kjent smitte av covid-19.

På grunn av økt forekomst av mutert virus, skal øyebeskyttelse brukes i situasjoner der man ikke kan overholde én meters avstand

Det skal ikke brukes ved kortvarig kontakt. Her må ansatte bruke skjønn.

Øyebeskyttelse kan ikke erstattes av egne briller.

Beskyttelsesbriller rengjøres med vanlig rengjøringsmiddel ved sprut og søl, og de skal desinfiseres etter bruk i situasjoner med smitte.

Det blir anbefalt personbundne beskyttelsesbriller som rengjøres etter endt vakt.

Korona er korona - oppdatert 18.02

De siste ukene har det vært mye fokus på de ulike variantene av koronaviruset. Framover skal vi håndtere alle varianter på samme måte, og det er derfor ikke behov for spesielle smitteverntiltak overfor pasienter og ansatte med de nye variantene. 

I praksis betyr det at vi slutter å bruke ring 1- og ring 2- begrepene. Vi skal følge sykehusets rutiner for pasienter og ansatte, uavhengig av hvor de kommer fra i Norge og hvem de har vært sammen med.

Siden enkelte virusvarianter smitter mer enn andre, er det ekstra viktig at vi holder god avstand når det er mulig. Ansatte skal bruke munnbind når det ikke er mulig å holde avstand.

Ansatte blir fortsatt oppfordret til å begrense reisevirksomhet, og spesielt til områder med økt smitterisiko. Det samme gjelder besøk av personer fra områder med lokale smitteutbrudd.

I områder med forhøyet smitterisiko er det kommunene selv som vurderer risiko og iverksetter tiltak lokalt. Dersom ansatte reiser til, eller får besøk fra disse områdene, er det spesielt viktig at smittevernet ivaretas.

Folkehelseinstituttet har oppdatert sine råd til spesialisthelsetjenesten.


Ny farge på korker til testglass - oppdatert 05.03

Ved en ny levering av covid-19-tester (til VitaPCR) er korkfargen endret fra orange til blå.
Det er ingen endringer i prøvetaking eller prøvebehandling.  

Nye korker.png

Testing ved overflytting av pasienter - oppdatert 18.02

Det er ikke behov ekstra testing når pasienter fra andre områder blir innlagt på sykehuset, men Sykehuset Telemark ønsker likevel at pasienter som overflyttes direkte fra sykehus i Oslo blir testet. 

De som har blitt testet de siste 24 timene og var negative, skal ikke testes på nytt.

Ved gjentatte overflyttinger holder det med én test per uke. Dette gjelder for blant andre kreftpasienter og pasienter på barneavdelingen som «pendler» mellom Sykehuset Telemark og OUS.

Sykehuset Telemark skal fortsatt teste pasienter som skal skrives ut til kommunale institusjoner (sykehjem, bofellesskap og KAD).

 • Prøven skal primært tas samme dag, og det skal brukes PCR-hurtigtest fra akuttmottaket.
 • Det er viktig at instruksjonen for prøvetaking følges nøye.
 • Det skal påføres epikrise om det er tatt c-19-test og resultatet.
 • Kopi av svar på prøve merkes «kommunelegen» i aktuell kommune.

Lurer du på noe om vaksinen fra AstraZeneca? - oppdatert 10.02

Sykehuset Telemark har fått 1 000 doser med koronavaksinen til AstraZeneca. Dette er den tredje vaksinen som er godkjent for bruk i Norge, og studiene viser god effekt.

Effekt

Folkehelseinstituttet opplyser at studiene som ligger til grunn for godkjenningen av AstraZeneca-vaksinen viser en effekt på 60 prosent mot mild sykdom, og svært god effekt mot alvorlig sykdom. I tillegg viser andre studier at beskyttelsen kan være enda høyere, og rundt 76 prosent allerede etter første dose.

Hvem får tilbud om vaksinen?

FHI anbefaler at AstraZeneca-vaksinen benyttes for personer i alderen 18–65 år.
Personer over 65 år får ikke tilbud om vaksinen fordi det har vært for få eldre med i de studiene som er gjort til nå.
Dette er den samme anbefalingen som mange andre europeiske land gir.
Helse Sør-Øst jobber med å skaffe en annen vaksine til ansatte over 65 år.

Hvem kan ikke ta vaksinen?

Foruten personer over 65 år, kan du ikke ta vaksinen hvis du har 

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsykdom de siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

Når skal vaksinen tas?

I første omgang er det helsepersonell som prioriteres til å få AstraZeneca-vaksinen, og ved Sykehuset Telemark skal vaksineringen skje i uke sju og uke ni.
Dose to settes ti uker etter.
Full effekt inntrer i løpet av to uker etter siste dose.

Hva er bivirkningene?

Vaksinen ser ut til å gi mer av de vanlige bivirkningene enn det man er vant til for andre vaksiner. De aller fleste oppsto etter én til to dager, var milde eller moderate og gikk over etter noen dager. Vanligst er:
– Smerter på injeksjonsstedet
– Hodepine, slapphet, muskel- og leddsmerter, sykdomsfølelse, feber, frysninger og kvalme.

Bivirkninger var generelt mildere etter andre dose.

Studiene gir god kunnskap om vanlige og mindre vanlige bivirkninger. Sjeldne bivirkninger kan ikke utelukkes, men risikoen vurderes som liten.

Får sykehuset flere vaksiner etter runde to?

Til nå har 410 ansatte blitt vaksinert med Pfizers vaksine, mens det er vaksinen til AstraZeneca som skal benyttes i runde to. Det er usikkert om det vil komme flere vaksiner til sykehuset etter dette. Det betyr at ansatte må vente på vaksinering i sine hjemkommuner.

Beskytter den mot muterte virus?

De tre koronavaksinene gir god beskyttelse mot virusene som vi finner i Norge nå, også den engelske varianten. Per nå er det få påviste tilfeller av den sørafrikanske varianten i Norge, men Verdens helseorganisasjon (WHO) opplyser at Sør-Afrika, hvor den sørafrikanske varianten dominerer, fortsetter å bruke AstraZeneca-vaksinen i sitt vaksinasjonsprogram.

Nyttige lenker

Informasjon fra FHI - koronavaksine

Koronavaksinasjonsveilederen

Koronavaksinasjonsprogrammet

Hurtigtester (PCR) ved sykehuset - oppdatert 12.01

testmetoder.png

Telefon for smittesporing - oppdatert 22.12

Det er opprettet et eget nummer for smittesporing. 

Nummeret er 913 17 872. 

​Dette nummeret betjenes av den smittevernsykepleieren som koordinerer sporingen.

Vi skal ikke ringe enkeltpersoner direkte.

Smittevern - opplæring og prosedyrer


I Læringsportalen finner du opplæringspakker for ansatte og midlertidig innleid personell i forbindelse med koronautbruddet.

Login til Læringsportalen

Se informasjon om pålogging til Læringsportalen.

Smittevernopplæring for alle ansatte

Opplæringspakke for smittevern er tilgjengelig i læringsportalen. Opplæringen består av en sjekkliste med e-læring og instruksjonsfilmer.

Gå inn på læringsportalen og søk opp  via kurskatalogen:

 • «Opplæring smittevern korona»
  Målgruppe: alle ansatte.

Oversikt over sentrale prosedyrer for smittevern

Du må være pålogget sykehusets nettverk for å kunne åpne prosedyrene:

Opplæring for midlertidig innleid personell i forbindelse med koronautbruddet

Opplæringen består av sjekklister med e-læring og instruksjonsfilmer i systemopplæring, smittevern, observasjonskompetanse og oksygenbehandling.

Gå inn på læringsportalen og søk opp via kurskatalogen:

"Opplæring sykepleiefunksjon korona"
Målgruppe:

 • Internt omdisponerte sykepleiere med autorisasjon
 • Eksternt innleide sykepleiere med autorisasjon
 • 3. års sykepleiestudenter og medisinstudenter med ny klinisk erfaring av noe varighet 
   
 • Medisinstudenter, sykepleierstudenter og andre som er under helsefaglig utdanning, men som har liten eller ingen klinisk erfaring fra sykehus
 • Helsefaglig utdannet personell som hjelpepleiere, omsorgsfagarbeidere, fysioterapeuter, kiropraktorer, tannleger mv som mangler eller har lite relevant klinisk erfaring fra sykehus
 • Eksternt innleide leger
 • 5. og 6. års medisinstudenter med lisens


Fant du det du lette etter?