Koronavirus - informasjon til ansatte

Bruk av munnbind blant ansatte - oppdatert 13.11

Det kommer mange henvendelser fra ansatte som ønsker å bruke munnbind på jobb. Sykehuset har innført en rekke tiltak som bidrar til å hindre smitte på sykehuset, og smitterisikoen blir ansett som svært lav.

Det er viktig å merke seg at sykehuset har
 
 • basale smittevernrutiner
 • ​besøks- og adgangskontroll
 • screening av alle pasienter med spørreskjema
 • oppfordret ansatte til å holde avstand
 • begrensninger i fysiske møter
 • et dekningsområde med forholdsvis lite smitte
 • hatt få smittetilfeller på sykehuset
 • ikke funnet spredning til ansatte og pasienter ved smittesporinger

På bakgrunn av dette er det ikke grunnlag for å innføre bruk av munnbind generelt.
Dette gjelder også ved pasientnært arbeid nærmere enn én meter over 15 minutter.
Unntak er der hvor screening er ufullstendig og uavklart, som for eksempel i akuttmottak og i prehospitale tjenester.
 
Alle sykehusene i Helse Sør-Øst er opptatt av å følge den samme policyen. Siden smittesituasjonen kan variere fra sykehusområde til sykehusområde, kan det likevel forekomme noe ulik praksis.
 
Bruken av munnbind og annet beskyttelsesutstyr blir forløpende vurdert ut fra smittesituasjonen. 

Skal du være hjemme? - oppdatert 04.11

Ingen bør gå på jobb med symptomer.

Alle som testes skal holde seg hjemme til negativt prøvesvar foreligger og til allmenntilstanden er god.

Dersom du bor sammen med en person som testes for covid-19, men ikke har symtomer selv, skal du i utgangspunktet gå på jobb som normalt inntil prøvesvar foreligger.

Dersom du bor sammen med noen som er i smittekarantene eller innreisekarantene, og han/hun utvikler symptomer, skal du være i karantene inntil prøvesvar foreligger. (Heliks id - 13882)

Bør du teste deg? - oppdatert 04.11

Det kan være vanskelig å vite om du har symtomer på covid-19, og det er lett å forveklse disse med symtomer på forkjølelse og allergi. Se oversikt om symptomer ved covid-19, forkjølelse og allergi.

Når skal du teste deg?

Du skal teste deg hvis du
• har symptomer som nevnt ovenfor, og har mistanke om at du kan være smittet.
• hvis du ikke har feber, men kjenner symptomer på forkjølelse, kan det være greit å se det an en dag før du eventuelt tar test.
• har vært på utenlandsreise 

Hvor kan du få testet deg?

• Tester skal primært tas i den ansattes hjemkommune.
• Leder kan også bestille testing ved sykehusets teststasjon for ansatte. (Se egen retningslinje)
• Testsvar kan hentes på helsenorge.no.

Reiser i Norge - oppdatert 04.11

Sykehuset kan ikke nekte ansatte å reise i Norge, men ansatte skal ikke delta på kurs og konferanser utenfor Telemark uten godkjenning av klinikksjef.

Vi oppfordrer også ansatte til å tenke seg nøye om før de drar på private reiser og deltar i sosiale sammenkomster. 
Vi ber ansatte om å følge reglene for redusert sosial kontakt og være lojale mot myndighetenes anbefalinger.

Reiser til utlandet - oppdatert 04.11

Sykehuset Telemark fraråder ansatte å reise til utlandet. Dette er i tråd med Utenriksdepartementets klare fraråding. Ansatte som har vært i utlandet må melde fra til leder hvor de har vært på reise.

Ansatte med pasientnært arbeid må teste seg. Disse skal heller ikke begynne å jobbe før de har bekreftet negativt prøvesvar.

Pasienter i karantene skal isoleres - oppdatert 04.11

Alle pasienter som er i karantene skal isoleres når de får behandling ved sykehuset. Det gjelder hvis de er i karantene etter opphold i land utenfor Norge, i forbindelse med smitteoppsporing eller andre forhold.
Karantenetiden er på ti dager, og det går ikke an å «teste seg ut» av karantene.

Se FHIs informasjon om avstand, karantene og isolering.

Møter på sykehuset - oppdatert 05.11

Hvis det er mulig, skal vi holde avstand til kollegaer, pasienter og pårørende.

God avstand er vesentlig for å unngå smitte, men også for å unngå å sette hverandre i karantene.

Flere av møterommene på sykehuset er merket med et maksimumstall for antall møtedeltakere (se oversikt under). Brukerne av møterommene må rengjøre bord og utstyr før og etter bruk. 

Ansatte blir oppfordret til å bruke mer Skype- og videomøter i ukene som kommer.

Maksgrense på møterom - oppdatert 05.11

Dette er maks deltakere på noen av møterommene våre:

Ulefoss: 20
Vrangfoss: 20
Direktørens møterom: 16
Bandak: 14
Vrå: 10
Nisser: 10
Løveid: 8
Totak: 8
Eidsfoss: 6
Hogga: 6
Tokke: 6
Lunde: 5
Kjeldal: 4

Møter med eksterne forelesere - oppdatert 04.11

Hvis det arrangteres møter med eksterne forelesere, skal leder vurdere risiko ut fra drift.

Leder må gjennomgå egenerklæringsskjema med leverandør/foreleser to dager før oppmøte.

Skjemaet signeres når foreleser kommer. (Se egenerklæringsskjema under vedlegg i Heliks 13882).

Smittevern - opplæring og prosedyrer - oppdatert 06.11

Oppdatert med ny prosedyre ID 14096

I Læringsportalen finner du opplæringspakker for ansatte og midlertidig innleid personell i forbindelse med koronautbruddet.

Login til Læringsportalen

Se informasjon om pålogging til Læringsportalen.

Smittevernopplæring for alle ansatte

Opplæringspakke for smittevern er tilgjengelig i læringsportalen. Opplæringen består av en sjekkliste med e-læring og instruksjonsfilmer.

Gå inn på læringsportalen og søk opp  via kurskatalogen:

 • «Opplæring smittevern korona»
  Målgruppe: alle ansatte.

Oversikt over sentrale prosedyrer for smittevern

Du må være pålogget sykehusets nettverk for å kunne åpne prosedyrene:

Opplæring for midlertidig innleid personell i forbindelse med koronautbruddet

Opplæringen består av sjekklister med e-læring og instruksjonsfilmer i systemopplæring, smittevern, observasjonskompetanse og oksygenbehandling.

Gå inn på læringsportalen og søk opp via kurskatalogen:

"Opplæring sykepleiefunksjon korona"
Målgruppe:

 • Internt omdisponerte sykepleiere med autorisasjon
 • Eksternt innleide sykepleiere med autorisasjon
 • 3. års sykepleiestudenter og medisinstudenter med ny klinisk erfaring av noe varighet 
   
 • Medisinstudenter, sykepleierstudenter og andre som er under helsefaglig utdanning, men som har liten eller ingen klinisk erfaring fra sykehus
 • Helsefaglig utdannet personell som hjelpepleiere, omsorgsfagarbeidere, fysioterapeuter, kiropraktorer, tannleger mv som mangler eller har lite relevant klinisk erfaring fra sykehus
 • Eksternt innleide leger
 • 5. og 6. års medisinstudenter med lisens

Koronarelatert fravær - oppdatert 20.11

Hvis du må i karantene på grunn av covid-19, trenger du ikke å oppsøke lege for å få sykemelding.
Sykehuset Telemark har utvidet perioden for egenmelding fra åtte til ti dager ved koronarelatert fravær.

Hvis du kan jobbe hjemme i karanteneperioden, blir du registrert som om du er på jobb. 
Hvis du har en jobb som gjør at du ikke kan jobbe hjemme, må du levere egenmelding. Denne er utvidet fra åtte til ti dager slik at du ikke trenger sykemelding.

Det er viktig at ledere registrerer fraværet riktig.
Se gjeldende koder for registrering av karatenerelatert fravær.
(Lenken virker kun ved pålogging.)

Fant du det du lette etter?