Helsenorge

Koronavirus - informasjon til ansatte

Du må være pålogget sykehuset nettverk for å få tilgang til intranett samt prosedyrer og retningslinjer i Heliks. 

Smittevern oppdaterer sin temaside om smittevern​ på intranett, med lenker til gjeldende prosedyrer og retningslinjer.

Krav om en meters avstand - oppdatert 12.01.22

​​​Det skal holdes avstand på minst en meter når det er mulig. Avstand gjelder også på vaktrom og pauserom. Hvis avstand ikke er mulig skal man bruke munnbind. 


Testing for Covid-19 - oppdatert 12.01.22

Har du luftveissymptomer, smittede i husstanden eller er nærkontakt skal du testes og ha negativ test før du kan gå på jobb. Dette gjelder alle, uavhengig av vaksinasjonsstatus.

​For detaljert informasjon om retningslinjene - se Heliks,id 13882.

(For å få åpnet lenker til Heliks må du være pålogget sykehusets nettverk).

Testing av pasienter - se retningsliner i Heliks, id 14200 og14383.

Testing av ansatte skal primært gjøres i kommunen, men kan ved behov gjøres på sykehuset etter avtale med nærmeste leder.

Ikke fullvaksinerte ansatte skal teste seg to ganger i uken med antigentest og bruke munnbind hele tiden. Øyebeskyttelse skal også benyttes der det ikke er mulig å holde en meters avstand til pasienter eller ansatte. Antigentest deles ut av leder på forespørsel fra den ansatte.

All testing på sykehuset skal på forhånd avklares med nærmeste leder som gjør prioriteringen.

Innmelding til testing​

Ledere må melde inn ansatte som skal testes, dagen før behov for test. Innmeldingen må skje på telefon 901 96 191 mellom kl. 10:00 og 14:30.
BHT sender ut lister til testerne, innen kl.14:30, over hvem som skal testes neste dag.

Ledere avklarer med BHT hvem som må ta hurtigtest.​

Teststasjonen ​er lokalisert i «gasslusen» ved akuttmottak med inngang utenfra.Åpningstiden er kl.07:15 til 08:30 på ukedager. Testingen foregår etter oppsatte lister. NB! Det er ikke anledning for drop-in.

Testing i helger skjer på respektive ​avdelinger.​

​Smittesporingstelefonen: Ved smittede ansatte og pasienter skal smittevern kontaktes på telefon 913 17 872. Ikke send SMS til dette mobilnummeret.

Møter på sykehuset - oppdatert 21.12

Møteaktivitet skal fortrinnsvis søkes avviklet digitalt. Der det er påkrevet med fysiske møter må en meters avstand kunne overholdes. Hvis ikke digitale løsninger er mulig eller avstandskrav kan opprettholdes må møtet avlyses.

Det er begrensning på inntil 10 personer totalt. Fysisk plass der møtet skal avholdes og krav til en meters avstand vil selvsagt kunne sette ytterligere begrensninger.


Bruk av s​mittevernutstyr - oppdatert 21.12

Det skal brukes munnbind og øyebeskyttelse i pasientnært arbeid. Ansatte skal bruke munnbind i alle fellesarealer.

Ansatte som ikke er fullvaksinerte skal bruke munnbind hele tiden. Øyebeskyttelse skal også benyttes der det ikke er mulig å holde en meters avstand til pasienter eller ​ansatte.

Grønn beredskap - oppdatert 14.12

Sykehuset Telemark satte beredskapsnivå grønt 5. desember.
Dette beredskapsnivået gjelder fortsatt.

Besøk ved sykehuset - pasienter, ledsagere og besøkende - oppdatert 14.01.22

Vi må redusere risikoen for smitte blant pasienter og ansatte.
Det er økende smitte av andre virus og infeksjoner i samfunnet, i tillegg til Covid-19.
Sykehuset Telemark skjerper derfor rutinene for besøkende ved sykehuset.

Bruk munnbind

Alle skal bruke munnbind inne på sykehuset. Det er innført krav om en meters avstand der dette er mulig.

Besøk til pasienter

Det er innført generelt besøksforbud ved sykehuset.

Det er kun tillatt med besøk til kritisk syke og døende, men dette må avtales med den aktuelle sengeposten.

Til dem som skal til behandling ved sykehuset

De som har behov for ledsager oppfordres til å vurdere dette behovet. Uansett kan man bare ha med én ledsager. Dette gjelder også barn under 18 år.

Det forutsettes at de som skal inn på sykehuset

 • ikke har symptomer på luftveisinfeksjon
 • ikke har mistenkt eller påvist aktiv covid-19 sykdom
 • ikke er nærkontakt til smittede eller noen med mistanke om smitte

Bruk av hjemmekontor - oppdatert 14.12

​I henhold til nasjonale retningslinjer skal alle ansatte som har mulighet for å ha hjemmekontor benytte dette, etter avtale med nærmeste leder.


​​Kantina - oppdatert 08.12

​Kantina holdes åpen. Avstandskravet på en meter gjelder også i kantina.


​Sosiale samlinger - oppdatert 08.12

​Nasjonal forskrift tilsier inntil 20 personer innendørs på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler. Sykehuset fraråder sosiale samlinger i sykehusets r​egi.​ De ansatte oppfordres til å gjøre gode vurderinger også privat regi.​​


​​​​Telefon for smittesporing - oppdatert 08.12

Det er opprettet et eget nummer for smittesporing.

Nummeret er 913 17 872. Ikke send SMS til dette nummeret!

​Dette nummeret betjenes av den smittevernsykepleieren som koordinerer sporingen.

Vi skal ikke ringe enkeltpersoner direkte.


Smittevern - opplæring og prosedyrer

I Læringsportalen finner du opplæringspakker for ansatte og midlertidig innleid personell i forbindelse med koronautbruddet.

Login til Læringsportalen

Se informasjon om pålogging til Læringsportalen.

Smittevernopplæring for alle ansatte

Opplæringspakke for smittevern er tilgjengelig i læringsportalen. Opplæringen består av en sjekkliste med e-læring og instruksjonsfilmer.

Gå inn på læringsportalen og søk opp v​ia kurskatalogen:

 • «Opplæring smittevern korona»
  Målgruppe: alle ansatte.

Oversikt over sentrale prosedyrer for smittevern

Du må være pålogget sykehusets nettverk for å kunne åpne prosedyrene:

Opplæring for midlertidig innleid personell i forbindelse med koronautbruddet

Opplæringen består av sjekklister med e-læring og instruksjonsfilmer i systemopplæring, smittevern, observasjonskompetanse og oksygenbehandling.

Gå inn på læringsportalen og søk opp via kurskatalogen:

"Opplæring sykepleiefunksjon korona"
Målgruppe:

 • Internt omdisponerte sykepleiere med autorisasjon
 • Eksternt innleide sykepleiere med autorisasjon
 • 3. års sykepleiestudenter og medisinstudenter med ny klinisk erfaring av noe ​varighet 
 • Medisinstudenter, sykepleierstudenter og andre som er under helsefaglig utdanning, men som har liten eller ingen klinisk erfaring fra sykehus
 • Helsefaglig utdannet personell som hjelpepleiere, omsorgsfagarbeidere, fysioterapeuter, kiropraktorer, tannleger mv som mangler eller har lite relevant klinisk erfaring fra sykehus
 • Eksternt innleide leger
 • 5. og 6. års medisinstudenter med lisens


Fant du det du lette etter?