Koronavirus - informasjon til ansatte

Besøk til innlagte pasienter - oppdatert 17.09 

Besøk til inneliggende pasienter skal avtales med avdelingen på forhånd.
Det tillates besøk av 1– 2 pårørende i avdelingens besøkstid. Besøkende må informeres om gjeldende smittevernrutiner. 

Hvis det er behov for individuelle tilpasninger, ta kontakt med seksjon for smittevern.

Seksjonsleder har ansvar for at seksjonen har rutiner for besøk, og for hvordan besøk blir registrert. 
Sykehuset ønsker oversikt over hvem som er på besøk slik at smittesporing kan utføres ved uventet funn av covid-19 hos pasienter, besøkende eller ansatte. 

Det er frivillig for besøkende å oppgi kontaktinformasjon. Informasjon som oppgis oppbevares i 10 dager med tanke på smitteoppsporing.

Det forutsettes at de som skal på besøk: 

- ikke har symptomer på luftveisinfeksjon
- ikke har mistenkt eller påvist aktiv covid-19 sykdom
- ikke er nærkontakt til smittede eller noen med mistanke om smitte
​​

Fullvaksinerte og smittevern - oppdatert 19.08

Det er mange ansatte som er fullvaksinerte, og selv om vaksinen beskytter godt mot covid-19, gir den ingen garanti mot å bli smittet og være smittsom. Ansatte som er fullvaksinerte må også følge smittevernreglene på sykehuset.

Det betyr blant annet at fullvaksinerte skal teste seg dersom de får symptomer som kan passe med covid-19. 

De få som får covid-19, til tross for at de er vaksinert eller har gjennomgått sykdommen, vil som oftest få et mildt forløp eller ikke ha symptomer. Vaksinerte må likevel være i isolasjon, og deres nærkontakter må i karantene som ved vanlig smittesporing. 

– Myndigheten har sluppet en del opp for vaksinerte, og det er lett å tenke at fullvaksinerte kan senke skuldrene. Men vi må ikke glemme at vi jobber på et sykehus, og det er fortsatt vesentlig at vi unngår smitte blant pasienter, pårørende og ansatte, sier fagdirektør Halfrid Waage.

På jobb gjelder de samme regler for vaksinerte som for uvaksinerte. Dette gjelder for eksempel råd og regler om avstand, møter, reiser, hygiene og bruk av munnbind og annet beskyttelsesutstyr.

Hva gjør du når noen i familien får påvist covid-19? - oppdatert 31.08

​Ansatte som er fullvaksinert kan i utgangspunktet gå på jobb dersom noen i familien får påvist smitte.
Hovedregelen er at ansatte som er fullvaksinert slipper karantene når de er nærkontakt.

Dersom noen i familien får påvist covid-19, skal den ansatte holde mest mulig avstand til den smittede.

Fullvaksinerte kan i utgangspunktet gå på jobb, men må ta ordinær PCR-test (screening) på dag tre og sju etter at hustandsmedlemmet testet positivt.

Fullvaksinerte som utvikler symptomer, skal holde seg hjemme i påvente av prøvesvar.

Hvis det er vanseklig å holde avstand til den smittede, for eksempel små barn, bør den ansatte avklare med nærmeste leder om han/hun skal gå på jobb. Dette må vurderes ut fra arbeidsoppgaver og risiko.

​​​​​​Bruk av munnbind - pasienter og besøkende - oppdatert 26.08

Pasienter og besøkende på sykehuset trenger ikke å bruke munnbind hvis de kan holde avstand til andre. 

Vi oppfordrer alle til å bruke munnbind – både ansatte og pasienter – hvis de ikke kan holde mer enn én meter avstand.

Testing av ansatte - oppdatert 26.08

I Skien blir det slutt på testing av ansatte i brakka fra og med 6. september. Behovet har vært lite de siste ukene.
Det betyr at klinikkene selv må ivareta behov for testing når ikke det kommunale tilbudet ikke kan brukes. 

Hvis situasjonen endrer seg dramatisk, vil sykehuset vurdere å åpne felles teststasjon igjen.

Møter på sykehuset - oppdatert 12.08

Vi skal fortsatt holde avstand, men vi ønsker å åpne opp for mer møtevirksomhet. 

Når ansatte er sammen, er hovedregelen at vi skal holde minst én meter avstand til hverandre. 
Framover blir det ingen maksimumsgrense på antall møtedeltakere, så lenge deltakerne kan holde én meter avstand. Det er den ansvarlige for møtet som har ansvaret for at dette blir overholdt.

Når det ikke er mulig å holde én meter avstand – som for eksempel under korte samtaler og praktiske øvelser – trenger vi ikke å bruke munnbind dersom vi er beskyttet.
Med beskyttet mener vi ansatte som er fullvaksinert, de som har fått én dose for mellom 3 og 15 uker siden, og de som har gjennomgått infeksjon siste halvår.

Vi skal fremdeles bruke munnbind i pasientnært arbeid når det ikke er mulig å holde én meter avstand.

​Eksterne møter og kurs - oppdatert 12.08


Når samfunnet åpner mer opp, vil det komme invitasjoner til eksterne kurs, seminarer og konferanser. 

Hvis ansatte ønsker å delta på eksterne møter, kurs og konferanser, må dette avklares med nærmeste leder. Det er viktig at deltakere følger lokale smittevernregler på aktuelt sted.

Fraråder reiser til land utenfor EU/EØS - oppdatert 18.08

Selv om det er mange ansatte som er vaksinert, blir vi fortsatt frarådet mot å reise til land utenfor EU/EØS. Smittesituasjonen er uforutsigbar i flere land, og regler kan endre seg raskt.

Hovedregelen er fortsatt at vi bør tenke oss nøye om før vi reiser. Det er også anbefalingen fra helsemyndighetene og Utenriksdepartementet.

Vi oppfordrer ansatte til å drøfte eventuelle utenlandsreiser med sin leder.​​

​​Telefon for smittesporing - oppdatert 22.12

Det er opprettet et eget nummer for smittesporing. 

Nummeret er 913 17 872. 

​Dette nummeret betjenes av den smittevernsykepleieren som koordinerer sporingen.

Vi skal ikke ringe enkeltpersoner direkte.

Smittevern - opplæring og prosedyrer


I Læringsportalen finner du opplæringspakker for ansatte og midlertidig innleid personell i forbindelse med koronautbruddet.

Login til Læringsportalen

Se informasjon om pålogging til Læringsportalen.

Smittevernopplæring for alle ansatte

Opplæringspakke for smittevern er tilgjengelig i læringsportalen. Opplæringen består av en sjekkliste med e-læring og instruksjonsfilmer.

Gå inn på læringsportalen og søk opp  via kurskatalogen:

 • «Opplæring smittevern korona»
  Målgruppe: alle ansatte.

Oversikt over sentrale prosedyrer for smittevern

Du må være pålogget sykehusets nettverk for å kunne åpne prosedyrene:

Opplæring for midlertidig innleid personell i forbindelse med koronautbruddet

Opplæringen består av sjekklister med e-læring og instruksjonsfilmer i systemopplæring, smittevern, observasjonskompetanse og oksygenbehandling.

Gå inn på læringsportalen og søk opp via kurskatalogen:

"Opplæring sykepleiefunksjon korona"
Målgruppe:

 • Internt omdisponerte sykepleiere med autorisasjon
 • Eksternt innleide sykepleiere med autorisasjon
 • 3. års sykepleiestudenter og medisinstudenter med ny klinisk erfaring av noe varighet 
   
 • Medisinstudenter, sykepleierstudenter og andre som er under helsefaglig utdanning, men som har liten eller ingen klinisk erfaring fra sykehus
 • Helsefaglig utdannet personell som hjelpepleiere, omsorgsfagarbeidere, fysioterapeuter, kiropraktorer, tannleger mv som mangler eller har lite relevant klinisk erfaring fra sykehus
 • Eksternt innleide leger
 • 5. og 6. års medisinstudenter med lisens
Fant du det du lette etter?