Koronavirus - informasjon til fastleger og samarbeidspartnere

Nye ritiner for testing av pasienter - oppdatert 07.05

Innagte pasienter fra Skien kommune skal testes som screening, men ikke smitteisoleres. 

Dette gjelder ikke polikliniske pasienter og dagbehandling.
Det gjelder heller ikke pasienter som er vaksinert.

Pasienter som har symptomer, skal testes og isoleres som før.
Kriterier for testing av pasienter ved akutte innleggelser gjelder som tidligere.
Vi skal fortsette med generell screening av alle pasienter (adgangskontroll og spørreskjema).

Pasienter som skrives ut til sykehjem og bofellesskap testes som før.

Vi skal ikke teste pasienter ved overføring til og fra andre sykehus hvis det ikke er mistanke om smitte.

Disse rutinene kan endre seg på kort varsel. 


Vaksinerte slipper karantene - oppdatert 04.05

Det er Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet som har kommet med nye anbefalinger, og endringene har allerede trådt i kraft.

 • Fullvaksinerte sidestilles med de som har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene.
 • Fullvaksinerte behøver ikke å ta test etter nærkontakt med en som er smittet.
 • Personer som har fått første vaksinedose for mellom tre og tolv uker siden, kan fritas fra smittekarantene dersom de tar en PCR-test. Ansatte ved sykehuset skal ta denne mellom tre og sju dager etter siste nærkontakt.
 • De som ikke tar en test, må i smittekarantene.
Ved symptomer skal man fortsatt holde seg hjemme, teste seg og vente på testsvar.
Selv om vaksinen gir god beskyttelse, gir den ingen garanti mot å bli smittet.
Vaksinerte som får symptomer på covid-19 bør derfor teste seg.

Det er ingen endringer i reglene for innreisekarantene for personer som er vaksinert.
Dette blir vurdert av nasjonale myndigheter. 

Lemper litt på bruken av munnbind - oppdatert 26.04

Fra og med i dag blir det noen små endringer i smitteverntiltakene ved sykehuset.
Når det gjelder bruk av munnbind, gjelder følgende:

 • Ansatte i pasientnært arbeid skal bruke munnbind og øyebeskyttelse.
 • Ansatte skal bruke munnbind hvis de ikke kan holde to meter avstand.
 • Pasienter skal bruke munnbind når de oppholder seg i felles areal, korridor, trappegang, venteareal, felles behandlingsrom o.l. Dette gjelder både polikliniske og inneliggende pasienter.
 • Pasienter skal også bruke munnbind under transport til og fra undersøkelser og behandling.
 • Innlagte pasienter skal ha munnbind tilgjengelig på nattbordet slik at de kan ta det på når de skal ut av rommet.
 • Pårørende skal bruke munnbind når de er på besøk.
 • Pasienter og pårørende som ikke har med eget engangsmunnbind, vil få utlevert dette av adgangskontrollører ved hovedinngangen.

De som kan jobbe hjemmefra, skal fortsatt gjør det hvis det er mulig.

Sykehuset opprettholder grønn beredskap.


Blodprøvetaking på sykehuset - oppdatert 07.04

Det tas blodprøver av pasienter fra primærhelsetjenesten ved Avdeling for laboratoriemedisin i Skien og på Notodden. Det er ofte stor pågang, noe som medfører kø, og mange pasienter blir sittende tett i et relativt lite venteområdet. 

Siden det er pasienter både til røntgen og til prøvetaking som samles i det samme arealet, blir det ofte vanskelig å opprettholde kravet til avstand.

Av smittevernhensyn henstiller vi derfor primærhelsetjenesten om kun å henvise pasienter til prøvetaking på sykehuset der det er rekvirert analyser som må tas på sykehuslaboratorium (for eksempel på grunn av krav til nedfrysing), og der prøvetakingen er så vanskelig at legekontoret selv ikke klarer å ta prøvene. 

Vi anmoder om at denne prøvetakingen begrenses til et minimum.

Redusert kapasitet i pasientreiser - oppdatert 10.03

Folkehelseinstituttet anbefaler ikke at pasienter sitter sammen med andre enn ledsager eller husstandsmedlemmer under transport. Dette gjør at det er nødvendig med tiltak for å sikre hjelp til planlagt transport for de som trenger det mest.

På bakgrunn av anbefalingene fra Folkehelseinstituttet, vil ikke Pasientreiser sett pasienter sammen i liten bil. Det betyr at transportkapasiteten blir redusert til en tredjedel. Vanligvis kan inntil tre pasienter dele samme bil.
For å unngå mest mulig forsinkelser, og i verste fall uteblivelse fra behandling, har Pasientreiser iverksatt flere tiltak:

 • Pasientreiser skal håndtere tilgjengelig kapasitet. Rekvirenter må prioritere de viktigste pasientgruppene. Pasientreiser ber fastleger og fysioterapeuter om å bidra ved kun å rekvirere transport for pasienter som skal til viktig behandling og som både har et helsemessig behov og som ikke har andre til å hjelpe seg med transport.
 • I områder med oppbrukt kapasitet tar Pasientreiser kontakt med pasient og forespør om mulighet til at pasient kan ordne reisen selv, eventuelt være med på en samkjørt transport med bruk av smittevern for å sikre at flere pasienter rekker behandlingstidspunktet.
 • Pasientreiser ønsker å samkjøre pasienter som kan dokumentere at de er vaksinert.

Pasientreiser ønsker et tett samarbeid med behandlere i Vestfold og Telemark for å finne de beste løsningene for transport av pasientene. Dersom det er fare for at enkelte, gjerne ressurssvake pasienter, ikke får nødvendig helsehjelp, blir behandlere oppfordret til å kontakte Pasientreiser på 05515 (tast 8 for VIP).

Pasientreiser minner om at en rekvisisjon er en attest fra behandler på at pasienten trenger tilrettelagt transport av helsemessige årsaker.

Når man oppretter en rekvisisjon på transport, bekreftes det at pasienten ikke kan kjøre egen bil eller benytte offentlig transport på grunn av

 • betydelig redusert orienteringsevne
 • betydelig redusert allmenntilstand
 • psykisk problemer
 • redusert forflytningsevne

Fortsatt begrenset mulighet for besøk - oppdatert 06.05

Sykehuset har fortsatt besøkskontroll, og på grunn av smittesituasjonen må vi begrense besøk.
Hvis det er svært viktig å besøke noen på sykehuset, forutsetter vi at besøkende 

 • ikke har symptomer på luftveisinfeksjon
 • ikke har mistenkt eller påvist covid-19-sykdom
 • ikke er i karantene 
 • ikke har vært på reise utenfor Norge de siste ti dagene
Dersom man bor sammen med noen som er i karantene eller noen som venter på et prøvesvar, må vi få informasjon om det. 

Vi vil registrere alle besøkende. Det gjør vi dersom det skulle bli behov for smittesporing.

Så lenge det er restriksjoner for besøk, skal heller ikke innlagte pasienter gå ut av avdelingen for å møte familie og venner.   

For ledsagere - oppdatert 19.01

Vi ønsker å legge til rette for ledsagere når det er viktig, men vi må fortsatt begrense trafikken inn på sykehuset. 
Alle pasienter kan derfor ikke ha med seg ledsager når de skal til behandling eller undersøkelse. 

Vi vil legge til rette for at eldre, barn og funksjonshemmede kan ha med seg ledsagere når de er til behandling, men dette må begrenses til én person. 

Telefon for smittesporing - oppdatert 22.12

Det er opprettet et eget nummer for smittesporing. 
Nummeret er 913 17 872. 

​Dette nummeret betjenes av den smittevernsykepleieren som koordinerer sporingen.

Ikke ring enkeltpersoner direkte..

Smittevernopplæring og korona 

Som følge av koronapandemien, har Sykehuset Telemark satt sammen en e-læringspakke for smittevern.

Målgruppen er sykehusets ansatte, men kursene er også tilgjengelig for våre samarbeidspartnere. 


E-læringen kan gjennomføres på mobile enheter. Nyhetsoversikt

Fant du det du lette etter?