Koronavirus - informasjon til fastleger og samarbeidspartnere

Korona er korona - oppdatert 18.02

De siste ukene har det vært mye fokus på de ulike variantene av koronaviruset. Framover skal vi håndtere alle varianter på samme måte, og det er derfor ikke behov for spesielle smitteverntiltak overfor pasienter og ansatte med de nye variantene. 

I praksis betyr det at vi slutter å bruke ring 1- og ring 2- begrepene. Vi skal følge sykehusets rutiner for pasienter og ansatte, uavhengig av hvor de kommer fra i Norge og hvem de har vært sammen med.

Siden enkelte virusvarianter smitter mer enn andre, er det ekstra viktig at vi holder god avstand når det er mulig. Ansatte skal bruke munnbind når det ikke er mulig å holde avstand.

Ansatte blir fortsatt oppfordret til å begrense reisevirksomhet, og spesielt til områder med økt smitterisiko. Det samme gjelder besøk av personer fra områder med lokale smitteutbrudd.

I områder med forhøyet smitterisiko er det kommunene selv som vurderer risiko og iverksetter tiltak lokalt. Dersom ansatte reiser til, eller får besøk fra disse områdene, er det spesielt viktig at smittevernet ivaretas.

Folkehelseinstituttet har oppdatert sine 

råd til spesialisthelsetjenesten.


Testing før utskriving til sykehjem/KAD – oppdatert 28.01

Sykehuset vil teste alle pasienter som skal skrives ut til sykehjem eller KAD.
Sykehuset benytter PCR-test før utskrivning.
Prøven skal primært tas samme dag.

Det skal påføres epikrise om det er tatt c-19-tes.
Kopi av svar på prøvene blir merket «kommunelegen» i aktuell kommune.

Begrenset mulighet for besøk - oppdatert 24.01

Sykehuset har besøkskontroll, og på grunn av smittesituasjonen må vi begrense besøk.
Hvis det er svært viktig å besøke noen på sykehuset, forutsetter vi at besøkende 

  • ikke har symptomer på luftveisinfeksjon
  • ikke har mistenkt eller påvist covid-19-sykdom
  • ikke er i karantene som nærkontakt til en smittet person
  • ikke har vært på reise utenfor Norge de siste ti dagene
Dersom man bor sammen med noen som er i karantene eller noen som venter på et prøvesvar, må vi få informasjon om det. 

Vi vil registrere alle besøkende. Det gjør vi dersom det skulle bli behov for smittesporing.

Så lenge det er restriksjoner for besøk, skal heller ikke innlagte pasienter gå ut av avdelingen for å møte familie og venner.   

For ledsagere - oppdatert 19.01

Vi ønsker å legge til rette for ledsagere når det er viktig, men vi må fortsatt begrense trafikken inn på sykehuset. 
Alle pasienter kan derfor ikke ha med seg ledsager når de skal til behandling eller undersøkelse. 

Vi vil legge til rette for at eldre, barn og funksjonshemmede kan ha med seg ledsagere når de er til behandling, men dette må begrenses til én person. 

Telefon for smittesporing - oppdatert 22.12

Det er opprettet et eget nummer for smittesporing. 
Nummeret er 913 17 872. 

​Dette nummeret betjenes av den smittevernsykepleieren som koordinerer sporingen.

Ikke ring enkeltpersoner direkte.

Møteregler - oppdatert 15.01

Sykehuset ønsker å begrense fysiske møter, og det er i utgangsøpunktet ikke tillatt med mer enn fem deltakere på møter. I de største møterommene på sykehuset godtar vi opp til ti personer, men da skal det være minst to meter avstand mellom  deltakerne. (Disse rommene er merket).
 
Vi ber om at det blir brukt digitale løsninger i størst mulig grad.

Hvis det er behov for fysiske møter, skal ansatte holde god avstand og rengjøre inventar og utstyr før og etter bruk.

Prøvetaking - oppdatert 09.11

Sykehuset Telemark må prioritere prøvetaking av sykehusets pasienter, og eventuelle prøver som fastlegene ikke kan ta selv. 

På grunn av smittevern og krav til avstand kan vi ikke ha mange pasienter i ventesonen, og vi ber derfor fastlegene om å være restriktive med å sende pasienter til sykehuset for prøvetaking.

Smittevernopplæring og korona 

Som følge av koronapandemien, har Sykehuset Telemark satt sammen en e-læringspakke for smittevern.

Målgruppen er sykehusets ansatte, men kursene er også tilgjengelig for våre samarbeidspartnere. 


E-læringen kan gjennomføres på mobile enheter. 

Nyhetsoversikt

Fant du det du lette etter?