Koronavirus - informasjon til fastleger og samarbeidspartnere

Normal drift med ekstraordinære smittevern tiltak - oppdatert 10.06

Sykehuset Telemark går ut av beredskap og over til normal drift. Sykehuset opprettholder ekstraordinære smitteverntiltak. 

Den siste tiden har det vært lite smitte og få sykehusinnleggelser i Telemark. I tillegg er det stadig flere som er vaksinert. 

Folkehelseinstituttet har anbefalt å lette opp på smitteverntiltakene for helsepersonell som er vaksinert, men presiserer at disse må balanseres opp mot lokale forhold. Siden kommunene i Telemark fortsatt har strenge regler, blir det derfor ingen ytterligere oppmykning nå. ​

Bruk av munnbind - oppdatert 03.06

Hvis vi ikke kan holde mer enn én meter avstand, skal vi fortsatt bruke munnbind. Vi skal bare bruke øyebeskyttelse dersom det er risiko for smitte, sprut og søl.

Testing av pasienter - oppdatert 03.06

Vi slutter å teste pasienter som legges inn når de ikke har symptomer eller tester negativt på screeningsskjema. Vi skal heller ikke teste pasienter som skrives ut til kommunene.

Besøks- og adgangskontroll - oppdatert 03.06

Vi opprettholder besøks- og adgangskontroll, men vi kan åpne opp for noe mer besøk der dette er ekstra viktig for pasientene. Det er opp til klinikkene å vurdere dette.

​Vaksinerte slipper karantene - oppdatert 04.05

Det er Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet som har kommet med nye anbefalinger, og endringene har allerede trådt i kraft.

 • Fullvaksinerte sidestilles med de som har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene.
 • Fullvaksinerte behøver ikke å ta test etter nærkontakt med en som er smittet.
 • Personer som har fått første vaksinedose for mellom tre og tolv uker siden, kan fritas fra smittekarantene dersom de tar en PCR-test. Ansatte ved sykehuset skal ta denne mellom tre og sju dager etter siste nærkontakt.
 • De som ikke tar en test, må i smittekarantene.
Ved symptomer skal man fortsatt holde seg hjemme, teste seg og vente på testsvar.
Selv om vaksinen gir god beskyttelse, gir den ingen garanti mot å bli smittet.
Vaksinerte som får symptomer på covid-19 bør derfor teste seg.

Det er ingen endringer i reglene for innreisekarantene for personer som er vaksinert.
Dette blir vurdert av nasjonale myndigheter. 

Blodprøvetaking på sykehuset - oppdatert 07.04

Det tas blodprøver av pasienter fra primærhelsetjenesten ved Avdeling for laboratoriemedisin i Skien og på Notodden. Det er ofte stor pågang, noe som medfører kø, og mange pasienter blir sittende tett i et relativt lite venteområdet. 

Siden det er pasienter både til røntgen og til prøvetaking som samles i det samme arealet, blir det ofte vanskelig å opprettholde kravet til avstand.

Av smittevernhensyn henstiller vi derfor primærhelsetjenesten om kun å henvise pasienter til prøvetaking på sykehuset der det er rekvirert analyser som må tas på sykehuslaboratorium (for eksempel på grunn av krav til nedfrysing), og der prøvetakingen er så vanskelig at legekontoret selv ikke klarer å ta prøvene. 

Vi anmoder om at denne prøvetakingen begrenses til et minimum.

Redusert kapasitet i pasientreiser - oppdatert 10.03

Folkehelseinstituttet anbefaler ikke at pasienter sitter sammen med andre enn ledsager eller husstandsmedlemmer under transport. Dette gjør at det er nødvendig med tiltak for å sikre hjelp til planlagt transport for de som trenger det mest.

På bakgrunn av anbefalingene fra Folkehelseinstituttet, vil ikke Pasientreiser sett pasienter sammen i liten bil. Det betyr at transportkapasiteten blir redusert til en tredjedel. Vanligvis kan inntil tre pasienter dele samme bil.
For å unngå mest mulig forsinkelser, og i verste fall uteblivelse fra behandling, har Pasientreiser iverksatt flere tiltak:

 • Pasientreiser skal håndtere tilgjengelig kapasitet. Rekvirenter må prioritere de viktigste pasientgruppene. Pasientreiser ber fastleger og fysioterapeuter om å bidra ved kun å rekvirere transport for pasienter som skal til viktig behandling og som både har et helsemessig behov og som ikke har andre til å hjelpe seg med transport.
 • I områder med oppbrukt kapasitet tar Pasientreiser kontakt med pasient og forespør om mulighet til at pasient kan ordne reisen selv, eventuelt være med på en samkjørt transport med bruk av smittevern for å sikre at flere pasienter rekker behandlingstidspunktet.
 • Pasientreiser ønsker å samkjøre pasienter som kan dokumentere at de er vaksinert.

Pasientreiser ønsker et tett samarbeid med behandlere i Vestfold og Telemark for å finne de beste løsningene for transport av pasientene. Dersom det er fare for at enkelte, gjerne ressurssvake pasienter, ikke får nødvendig helsehjelp, blir behandlere oppfordret til å kontakte Pasientreiser på 05515 (tast 8 for VIP).

Pasientreiser minner om at en rekvisisjon er en attest fra behandler på at pasienten trenger tilrettelagt transport av helsemessige årsaker.

Når man oppretter en rekvisisjon på transport, bekreftes det at pasienten ikke kan kjøre egen bil eller benytte offentlig transport på grunn av

 • betydelig redusert orienteringsevne
 • betydelig redusert allmenntilstand
 • psykisk problemer
 • redusert forflytningsevne

​Telefon for smittesporing - oppdatert 22.12

Det er opprettet et eget nummer for smittesporing. 
Nummeret er 913 17 872. 

​Dette nummeret betjenes av den smittevernsykepleieren som koordinerer sporingen.

Ikke ring enkeltpersoner direkte..

Smittevernopplæring og korona 

Som følge av koronapandemien, har Sykehuset Telemark satt sammen en e-læringspakke for smittevern.

Målgruppen er sykehusets ansatte, men kursene er også tilgjengelig for våre samarbeidspartnere. 


E-læringen kan gjennomføres på mobile enheter. Nyhetsoversikt

Fant du det du lette etter?