Koronavirus - informasjon til fastleger og samarbeidspartnere

Prøvetaking - oppdatert 09.11

Sykehuset Telemark må prioritere prøvetaking av sykehusets pasienter, og eventuelle prøver som fastlegene ikke kan ta selv. 

På grunn av smittevern og krav til avstand kan vi ikke ha mange pasienter i ventesonen, og vi ber derfor fastlegene om å være restriktive med å sende pasienter til sykehuset for prøvetaking.

Analyse av prøver - oppdatert 06.11

Prøver fra kommunene i Telemark sendes hovedsakelig til Sykehuset i Vestfold og Oslo universitetssykehus. Sykehuset i Vestfold analyserer prøver klokka 0800, 13.00 og 18.00.
Prøver fra Skien og Bamble går rett til OUS. 

Transport av prøver - oppdatert 06.11

Sykehuset i Vestfold kjører prøver fra Skien til Tønsberg klokka 09.00 og 13.00.
Sykehuset i Vestfold kjører prøver fra Tønsberg til Oslo kokka 11.30 og 18.00.

Sykehuset Telemark sender prøver til Tønsberg klokka 06.00 hver dag (tirsdag til lørdag).
Sykehuset Telemark sender prøver til Oslo på hverdager klokka 07.20.

Sykehuset har to faste labruter i Telemark på hverdager:

 • Skien–Seljord–Rjukan–Notodden–Skien 
  (Labruten kjører innom Vinje på fredager)
 • Skien–Porsgrunn–Bamble–Kragerø–Porsgrunn–Skien
Begge rutene har avreise klokka 11.15 og er tilbake i Skien 16.30.

Ekstraruter i forbindelse med koronapandemien:


 • Skien–Vinje–Tokke–Skien (mandag–torsdag)
  Denne ruta har avreise 12.00 og er tilbake i Skien 17.30.
 • Skien–Fyresdal–Skien (kun på fredager)
 • Skien–Drangedal–Treungen–Skien ved behov
Det vil også være transport på lørdager etter behov.

Sykehuset ringer opp kommuner hver lørdag morgen.

Strengere smitteverntiltak - oppdatert 04.11

Sykehuset Telemark vil stramme inn smitteverntiltakene i tiden framover. Målet er å redusere risiko for smitte blant pasienter, pårørende og ansatte. 

Sykehuset Telemark vil fortsatt ha adgangs- og besøkskontroll, vi skal holde avstand og ha god håndhygiene. Sykehuset er godt forberedt på å håndtere covid-19-pandemien framover og vi har gode rutiner på plass.

Ledsagere og besøkende - oppdatert 04.11

Ledsagere

Vi ønsker å legge til rette for ledsagere når det er viktig, men vi må begrense trafikken inn på sykehuset. Det er ekstra viktig når smitten i samfunnet øker.
Alle pasienter kan derfor ikke ha med seg ledsager når de skal til behandling eller undersøkelse.
Vi vil legge til rette for at eldre, barn og funksjonshemmede kan ha med seg ledsager, men dette må begrenses til én person.

Besøkende

Besøk må avklares med avdelingen på forhånd. Antall besøkende skal begrenses til 1-2 personer som står pasienten nær. Det er viktig at avstand og smittevernråd blir fulgt, og vi forutsetter at de som skal på besøk

 • ikke har symptomer på luftveisinfeksjon ikke har mistenkt eller påvist aktiv covid-19 sykdom
 • ikke er definert som nærkontakt
 • ikke har vært på reise utenfor Norge de siste ti dagene
Besøkende som er nærkontakt til noen som er i karantene, eller nærkontakt til noen som venter på et prøvesvar, må informere oss om det. 

Det er egne regler for besøk på intensiv, nyfødt intensiv, barneavdelingen og føde-barselavdelingen.

Pasienter i karantene skal isoleres - oppdatert 03.11

Alle pasienter som er i karantene skal isoleres når de får behandling ved sykehuset. Det gjelder hvis du er i karantene etter opphold i land utenfor Norge, i forbindelse med smitteoppsporing eller andre forhold.
Karantenetiden er på ti dager, og det går ikke an å «teste seg ut» av karantene.

Se FHIs informasjon om avstand, karantene og isolering.

Avstand og møtevirksomhet på sykehuset - oppdatert 04.11

Hvis det er mulig, skal ansatte holde avstand til kollegaer, pasienter og pårørende.
God avstand er vesentlig for å unngå smitte, men også for å unngå å sette hverandre i karantene.
Flere av møterommene på sykehuset vil bli merket med et maksimumtall for antall møtedeltakere.
Det blir også krav om å rengjøre rommene før og etter bruk.  
Ansatte blir oppfordret til å bruke mer Skype- og videomøter i ukene som kommer.

Smittevernopplæring og korona

Som følge av koronautbruddet har Sykehuset Telemark satt sammen en e-læringspakke for smittevern. Målgruppen er sykehusets ansatte, men kursene er også tilgjengelig for våre samarbeidspartnere. 

E-læringen kan gjennomføres på mobile enheter. 

Nyhetsoversikt

Fant du det du lette etter?