Koronavirus - informasjon til ansatte

Driftsendringer ved korona - oppdateres daglig

I dagens situasjon vil endringer i sykehusets driftssituasjon kunne skje raskt. Mange ansatte, og spesielt servicefunksjonene, har behov for å vite hvor ulike funksjoner er lokalisert, og eventuelt hvilke planer som gjelder framover.

På sykehusets intranett finner du Oversikt over de driftsendringer som er innført ved STHF samt oversikt over hvor pasienter blir lagt inn. (Merk: lenken fungerer kun når du er logget på sykehusets nettverk).

NB! Ikke åpne regnearket for redigering, da du låser dokumentet for de som skal oppdatere.

Smittevern - opplæring og prosedyrer - oppdatert 31.03

I Læringsportalen finner du opplæringspakker for alle ansatte samt for midlertidig innleid personell i forbindelse med koronautbruddet.

Login til Læringsportalen

Se informasjon om pålogging til Læringsportalen.

Smittevernopplæring for alle ansatte

Opplæringspakke for smittevern er tilgjengelig i læringsportalen.  Opplæringen består av en sjekkliste med e-læring og instruksjonsfilmer.

Gå inn på læringsportalen og søk opp  via kurskatalogen:

 • «Opplæring smittevern korona»
  Målgruppe: alle ansatte.

Oversikt over sentrale prosedyrer for smittevern

Du må være pålogget sykehusets nettverk for å kunne åpne prosedyrene:


Opplæring for midlertidig innleid personell i forbindelse med koronautbruddet

Opplæringen består av sjekklister med e-læring og instruksjonsfilmer i systemopplæring, smittevern, observasjonskompetanse og oksygenbehandling.

Gå inn på læringsportalen og søk opp via kurskatalogen:

 • "Opplæring sykepleiefunksjon korona"
  Målgruppe:
  • Internt omdisponerte sykepleiere med autorisasjon
  • Eksternt innleide sykepleiere med autorisasjon
  • 3. års sykepleiestudenter og medisinstudenter med ny klinisk erfaring av noe varighet 
    
 • "Opplæring hjelpepersonell korona"
  Målgruppe:
  • Medisinstudenter, sykepleierstudenter og andre som er under helsefaglig utdanning, men som har liten eller ingen klinisk erfaring fra sykehus
  • Helsefaglig utdannet personell som hjelpepleiere, omsorgsfagarbeidere, fysioterapeuter, kiropraktorer, tannleger mv som mangler eller har lite relevant klinisk erfaring fra sykehus

 • «Opplæring legefunksjonen korona»
  Målgruppe:
  • Eksternt innleide leger
  • 5. og 6. års medisinstudenter med lisens

Testing av ansatte - oppdatert 30.03

Oppdatert med nytt telefonnummer.

Testing skal kun utføres ved akutt innsettende luftveisinfeksjon. Det betyr at feber, hoste eller tungpustethet må har vart i minst to døgn.
Det er avdelingsleder eller klinikksjef som skal vurdere om test skal utføres. Dersom det blir bestemt at en ansatt skal testes, skal leder avtale testing på 90010206 mellom klokka 08.00 og 08.45 (hverdager).
Ved tvil om indikasjon for testing, kan leder konferere med koronatelefonen på nummer 90 19 61 91.

Testingen blir kun gjort etter avtale, og denne foregår i bygg 70 (LMS) med inngang fra baksiden.
Testingen skjer fra 09.00 til 10.30.

Det er Bedriftshelsetjenesten som gir ut testsvarene. Dette skjer på 3500 3070 mellom 08.00 og 15.30.

Andre personer med akutt luftveisinfeksjon får ikke tilbud om test.
De skal holde seg hjemme til én dag etter symptomfrihet.
Dette er i tråd med Folkehelseinstituttets retningslinjer.

Skype og videokonferanser - oppdatert 30.03

Videokonsultasjon

Sykehuset Telemark tilbyr videokonsultasjoner der hvor fysisk undersøkelse ikke er mulig eller nødvendig. Vi benytter videotjenesten Pexip fra Norsk Helsenett som er godkjent for bruk i pasientkonsultasjoner.

Foreløpig tilbyr ikke alle våre poliklinikker/avdelinger videokonsultasjoner.
Se vår behandlingstekst om videokonsultasjon

Skype

Det er både effektivt og nyttig å bruke Skype til å kommunisere med andre. Skype kan brukes både som "chatte-kanal" for en-til-en kommunikasjon, og til elektroniske møter der flere deltagere inviteres inn.

Samhandling om pasient-/helseopplysninger

Det er nå mulig å samhandle om pasient-/helseopplysninger ansatte imellom eller med behandlere ved andre helseforetak.

Pass på følgende der Skype benyttes til pasient-/helseopplysninger:

 • Skype skal kun benyttes på PCer (bærbar/stasjonær) driftet av Sykehuspartner.
 • At lagring av direktemeldinger (chat) er skrudd av.
  Ønsker du å ta vare på noe av dialogen med direktemeldinger, må det kopieres før dialogen avsluttes. Helseopplysninger skal kun kopieres inn i journalsystem. Brukes chat med eksterne, vil dialogen kunne lagres hos den eksterne avhengig av den eksternes oppsett.
 • Bruk applikasjonsdeling framfor skjermdeling.
  Ved å bruke applikasjonsdeling fremfor skjermdeling, elimineres risikoen for at beskyttelsesverdig informasjon fra kliniske applikasjoner vises.

Samhandling uten pasient-/helseopplysninger via mobil

Det er ikke alltid mulig å delta på Skypemøter via en PC.
Ambulansetjenesten har laget en veiledning for :

hvordan delta på Skypemøte som gjest, via mobiltelefon

Vi må holde avstand - oppdatert 24.03

Det er viktig at alle ansatte er bevisste på å holde avstand. Hvis en kollega skulle teste positivt, vil det får store konsekvenser hvis han eller hun har hatt nær kontakt med mange kollegaer.

Alle som har hatt nær kontakt med noen som tester positivt, vil bli satt i karantene.
Det gjelder blant annet hvis du har hatt samvær med en kollega i femten minutter, og avstanden har vært under to meter.

Hvis det er mange på sykehuset som blir satt i karantene, vil det være svært utfordrende for driften.


Forøvrig gjentar vi følgende råd:

 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og vann
 • Hånddesinfeksjonsmiddel/håndsprit er et godt alternativ
 • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre
 • Hold minst én meters avstand til andre (gjelder hele tiden)
 • Unngå så langt det er mulig å ta deg i ansiktet
 • Begrens møtepunkter med andre. Vurder alternativer til fysiske møter på jobben
 • Vær hjemme hvis du har luftveissymptomer
 • Hold deg oppdatert

Husk at disse reglene er like viktige når du ikke er på jobb.

Bevisst bruk av utstyr - oppdatert 20.03

Det er utrolig viktig at vi ikke bruker smittevernutstyr når vi ikke trenger det. Vi risikerer mangel på utstyr hvis vi ikke er bevisste på bruken. Utstyr skal bare brukes ved smitte og mistanke om smitte.

Vi skal være opptatt av å beskytte pasientene, og vi skal beskytte oss selv. Men vi risikerer å bruke opp smittevernutstyret hvis vi ikke følger rutinene våre, og da setter vi sykehuset i en kritisk situasjon.

Smittevernutstyr skal bare brukes når det er påvist smitte eller mistanke om smitte.

Sykehuset Telemark jobber aktivt for å skaffe forsyninger, og vi har mottatt noe materiell fra industrien og andre aktører. Sykehuset samarbeider også tett med de andre sykehusene i Helse Sør-Øst.

Regler for karantene og isolering - oppdatert 19.03

Det er tydelige regler for hvem som skal holde seg hjemme.
helsenorge.no blir det forklart hvem som skal i karantene og isolasjon.

Ansatte som er i risikogruppe og gravide - oppdatert 27.03

I forbindelse med koronapandemi følger Sykehuset Telemark de til enhver tid gjeldende anbefalinger fra Folkehelseinstituttet når det gjelder helsepersonell i risikogrupper og helsepersonell som er gravide.
Se heliksprosedyre 13834 (lenken virker kun når du er pålogget sykehusets nettverk)

Til deg som må jobbe hjemme - oppdatert 19.03

Tilgang til hjemmekontor

For at du skal kunne jobbe hjemmefra må du ha en sykehus-PC med tilgang til sykehusets nettverk. PC og tilgang må din leder bestille via Teknologi og e-helse.

Sykehuspartner får mange henvendelser om hvordan man kan koble seg til hjemmekontorløsningen, og har derfor laget en veiledning til hvordan dette gjøres.

Begrenset tilgang til streaming

Netflix, HBO og andre underholdningstjenester stenges ned i Helse Sør-Øst for sikre kritiske tjenester

Alle brukere i Helse Sør-Øst blir berørt.
Tiltaket berører ikke gjestenettet, og strømming av underholdningstjenester for pasienter vil fortsatt være mulig.
Andre strømmetjenester som Nett-Radio, nyhetskanaler, Youtube/Vimeo, musikk og lignende forblir åpent.

Kontakt Brukerservice 3223 5330 ved problemer/feil. Ansatte oppfordres til å benytte privat utstyr som radio, TV, mobil, nettbrett eller musikkanlegg fremfor strømming via jobb-PC.

I forbindelse med at et stort antall ansatte i regionen nå jobber hjemmefra, er det vesentlig å sikre god kapasitet på nettverk og båndbredde til arbeidsrelaterte oppgaver.
Netflix, HBO og andre underholdningstjenester stenges derfor ned i Helse Sør-Øst inntil videre.

Ekstra aktsomhet mot svindelforsøk - oppdatert 19.03

Flere av sykehusets ansatte jobber hjemmefra, og det er det mange andre nordmenn som gjør.
Dette er en situasjon som blir forsøkt utnyttet av ondsinnede aktører.

Vakttelefon for ledere og fagpersoner - oppdatert 15.03

Sykehuset har opprettet et telefonnummer for ledere og fagpersoner som trenger råd. Nummeret er 90196191. Dette nummeret skal bare brukes til interne avklaringer, slik at telefonen ikke belastes unødvendig.

Telefonen er betjent mellom 08.00 og 16.00 på hverdager.
På kveld og i helger kan ledere bruke calling 4436.

Støttesamtaler til ansatte - oppdatert 27.03


Bedriftshelsetjenesten (BHT) og sykehuspresten tilbyr støttesamtaler til ansatte og ledere som er berørt av korona. Dette gjelder både individuelle samtaler og gruppesamtaler. Samtalene kan gjennomføres på telefon eller Skype, avhengig av behov.

Aktuelle problemstillinger kan være bekymringer, vanskelige situasjoner, vedvarende belastninger, ensomhet i hjemmekarantene, usikkerhet knyttet til informasjon, eller bare behov for å ha noen å snakke med.

Tilbudet er åpent i tidsrommet mellom klokka 08.00 og 15.00 på hverdager.

BHT-ekspedisjon: 35 00 30 70
Siri Stangeland (BHT): sstang@sthf.no / 48168515
Ingvild Bjørnelykke (BHT): ingvild.bjornelykke@sthf.no / 45275626
Bente Grindrud (BHT): grib@sthf.no / 95148857
Jan Brastein (sykehusprest): janbr@sthf.no / 92010822

BHT og sykehuspresten tar ikke avgjørelser i noen spørsmål, men vil lytte og veilede.

Generelle råd om koronavirus

Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på fhi.no og helsenorge.no
Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015.
Dersom du tror du er smittet, skal du ringe fastlegen din.
Hvis du ikke får tak i fastlegen, skal du ringe legevakt på 116 117.

Spørsmål – informasjon

Sykehuset mottar mange spørsmål om koronavirus. På helsenorge.no er det samlet en rekke spørsmål og svar, og denne informasjonen kan det være nyttig å lese før vi møter pasienter og pårørende.

 

Fant du det du lette etter?