HELSENORGE

Rønning blir ny sykehusdirektør

Styret ved Sykehuset Telemark har ansatt Tom Helge Rønning som administrerende direktør ved sykehuset. – Jeg lover å gjøre mitt ytterste for at alle som bor i Telemark fortsatt skal ha en god helsetjeneste når de trenger det, sier Tom Helge Rønning.

Tom Helge Rønning (55) har vært konstituert i stillingen som administrerende direktør siden november i fjor, og han har vært økonomidirektør ved Sykehuset Telemark i tre år.

– Jeg takker for den tillitten som styret har vist meg, og jeg gleder meg til å arbeide med å utvikle sykehuset i en positiv retning i årene som kommer. Det skal jeg gjøre sammen med mange fantastiske ansatte, sier Tom Helge Rønning.

Skiensmannen ble ansatt i et ekstraordinært styremøte torsdag, og styreleder Per Anders Oksum er svært fornøyd med ansettelsen.
– Vi har vurdert mange kandidater i denne prosessen, og vi er ikke i tvil om at Tom Helge Rønning er den rette personen til å lede sykehuset i en svært krevende tid, sier Oksum.

– Jeg er overbevist om at den retningen som Tom Helge Rønning har bidratt til de siste månedene vil bidra til å trygge og videreutvikle sykehusets framtid, sier Oksum.