Skadet tennene under endoskopisk undersøkelse

​En pasient gikk gjennom endoskopisk undersøkelse med fremstilling av galleveier og bukspyttkjertelgang (ERCP). Ved slike undersøkelser blir en slange ført ned gjennom hals og magesekk og ned til galleveiene. For å unngå ubehag og skader på slangen, har pasientene ved disse undersøkelsene en bitering i munnen.

Pasientenes tannstatus blir sjekket på forhånd og i dette tilfellet ble denne vurdert som dårlig. Pasienten var også selv enig i dette.
Under undersøkelsen fikk pasienten en del ubehag, bet i biteringen og skadet begge fortennene.

Indikasjonen for undersøkelsen var god og tannskader regnes som en påregnelig komplikasjon som skjer fra tid til annen.

Pasienten ble informert om å bestille time hos tannlege for å få tannskaden rettet opp, og deretter søke erstatning for dette gjennom Norsk pasientskadeerstatning - NPE.