Trofast og lojal i 50 år

Irena Borgeraas begynte som hjelpepleier på sykehuset i Skien som 17-åring. Siden har hun vært innom de fleste avdelinger, og hun har også jobbet som hovedtillitsvalgt. I dag mottok 68-åringen heder og ære for lang og tro tjeneste.

Det er ingen som har lengre fartstid ved Sykehuset Telemark enn Irena Borgeraas. Hun har jobbet om lag 100.000 timer til det beste for pasientene og sykehuset i sitt yrkesliv.
 
–  Jeg har hatt fantastisk mange gode år på sykehuset, og det er arbeidet med pasientene som hele tida har stått mitt hjerte nærmest, sier Irena Borgeraas.
 
Hun startet som hjelpepleier på intensiven allerede i 1967, og det var interessen for pasientene som fikk henne inn på sykehuset som 17-åring. Som liten jente på Gimsøy trivdes hun med å stelle for eldre i nabolaget – en omsorg hun tok med seg til jobben ved sykehuset. Det var mange pasienter som trengte mye stell, trøst og en hånd å holde i.
 
 – Jeg har likt å stelle for pasientene, og jeg har trivdes både med kollegaer og ledere alle steder jeg har jobbet. Selv om det selvsagt går litt opp og ned over femti år, så har jeg virkelig hatt det trivelig på sykehuset, sier Irena Borgeraas.
 
Først jobbet hun bare dagtid, men etter hvert ble det nattarbeid, og hun har vært innom de fleste avdelingene før hun ble hovedtillitsvalgt for Fagforbundet på begynnelsen av 2000-tallet.
 
Årene som tillitsvalgt var lærerike og spennende, men også krevende. Irena Borgeraas legger ikke skjul på at det var viktig for henne å være der for medlemmene når det var omstilling og sluttpakker på gang. – Jeg har aldri vært redd for å si klart i fra, og jeg har alltid reagert på det jeg oppfatter som urettferdighet, sier Borgeraas.
 
For noen år siden falt hun på glatta, og et beinbrudd gjorde det umulig å gå tilbake til jobben som hjelpepleier. Etterpå har Irena Borgeraas jobbet i ekspedisjonen på radiologisk avdeling som sekretær.