Turnuslegeordningen i Psykiatrisk klinikk

Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling har hele Telemark som opptaksområde. 
 Vår hovedoppgave er å gi den voksne befolkningen i Telemark et best mulig spesialisthelsetjenestetilbud innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). I tillegg har vi oppgaver innen forskning og utdanning. Behandlingen ved klinikken skjer i nært samarbeid med kommunene.

​Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling  består av 5 avdelinger: Avdeling for akuttpsykiatri, Avdeling for alderspsykiatri, Avdeling for rehabilitering, DPS nedre Telemark og DPS øvre Telemark.

Klinikken har 25 overlegestillinger, 12 LIS stillinger og 2 turnuslegestillinger. Klinikk for psykiatri har ca. 540 årsverk totalt.

Vi kan tilby deg

 • Psykiatrierfaring som du vil ha nytte av i distriktsturnus og senere som LIS i flere spesialiteter
 • 4 mnd. tjeneste Avdeling for akuttpsykiatri eller DPS-akutt
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Opplæring før din 1.vakt med minimum 2 opplæringsvakter, opplæring i selvmordsrisikovurdering og voldsrisikovurdering, informasjonsmøte med bla. gjennomgang av psykisk helsevernloven. Sjekklister er utarbeidet for å sikre kvalitativ god opplæring
 • Undervisning 2 timer ukentlig sammen med leger i spesialisering (LIS)
 • Faglig fordypning 2 timer pr./uke
 • Veiledning fra klinisk veileder jevnlig i tillegg til daglig adhock veiledning


Tjenesteplanen er p.t..  41,4 t/uke.  Vaktordningen er p.t. 14 delt. Vi har delt vaktdøgn med fri før og etter kveld/nattevakt. Arbeid ca. hver 5 helg.

Spennende fagmiljø i utvikling 

 • Et svært godt læringsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • Klinikken har fast ansatt 3 overleger med doktorgrad, 1 LIS med doktorgrad og det pågår doktorgradsarbeid ved klinikken
 • Klinikken er godkjent for spesialistutdanning i psykiatri, 4 år

Krav til deg som turnuslege

 • Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Vi forutsetter at du kan forstå og uttrykke seg godt på norsk eller et annet skandinavisk språk - både muntlig og skriftlig
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.