Fagkurs

Etikkseminar

Velkommen til etikkseminar ved sykehuset Telemark, 15. desember.

Passert
8.
desember
2022
  1. 08. des. 2022, 10:30 - 15:30

Tid og sted

Når

  1. 08. des. 2022, 10:30 - 15:30

Type arrangement

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Arrangør

Meld deg på via

Frist for påmelding: 08. des. 2022

Målgruppe

Veiledere i etikk refleksjonsgrupper. Ledere. Miljøpersonell og behandlere som ønsker å lære mer om etikk og etisk refleksjon og de som ønsker å starte opp etikk refleksjonsgrupper i sine seksjoner.

Gjesteforeleser

Vi har fått med oss professor Albert Molewijk ved Senter for medisinsk etikk ved UiO og Department of medical Humanities of the VU Medical Senter in Amsterdam.

Molewijk var prosjektleder for prosjektet Psykisk helsevern, etikk og tvang (2012-2015) - der flere seksjoner i Klinikk for psykisk helse og rusbehandling deltok sammen med andre helseforetak. Prosjektet var opptakten til refleksjonsgrupper om etikk i klinikken.


Program
Tid
Tema
10:30-10:45
Velkommen v/ Anne Marte B. Evenstad, fagavdelingen
10:45-11:15
Hvordan styrke etisk bevissthet og evne til å håndtere etiske dilemmaer i klinisk praksis ved Sykehuset Telemark? v/ fagdirektør Halfrid Waage
11:15-11:45
Systematisk drøfting av etiske dilemma. Presentasjon av SME-modellen v/ Albert Molewijk
11:45-12:15
Lunsj
12:15-13:45
Hvordan løse etiske dilemma ved hjelp av SME-modellen? Praktiske øvelser. v/ Albert Molewijk
13:45-14:00
Pause
14:00-14:30
Erfaringer fra etikk-refleksjonsgrupper i Klinikk for psykisk helse og rusbehandling
14:30-15:15
Styrke eierskap, implementering og effekt av etikk i praksis. v/Albert Molewijk
15:15:30
Avslutning v/ Anne Marte B. Evenstad, fagavdelingen