Velkommen til Sykehuset Telemark

Sykehuset Telemark er et allsidig akuttsykehus og tilbyr diagnostikk og behandling innenfor de fleste spesialistområder.

Ansatte ved intensiv i Skien