Sykehuset er i grønn beredskap gjennom sommeren

Vi har lagt til rette for mer besøk. Samtidig opprettholder vi tiltak for å redusere risikoen for smitte av koronavirus.

Hva skjer før, under og etter behandling?

Nyheter

 • 30.07.2020
  Hvordan var omsorgen for den døende?

  Innbyggerne i Telemark kan være med å evaluere kvaliteten på omsorgen som gis til døende og deres pårørende. – Mål er å lære av pårørendes opplevelser og erfaringer under koronapandemien, sier overlege Ørnulf Paulsen.

 • 07.07.2020
  Bedre informasjon til gravide

  Føde- og barselseksjonen ved sykehuset har oppdatert og forbedret informasjonen til gravide og nybakte mødre. – God informasjon er avgjørende for at fødselen og barseloppholdet skal bli en trygg opplevelse, sier jordmor Line Nystrand.

 • 02.07.2020
  Ruster opp Notodden sykehus

  Notodden sykehus skal bygge en overvåkingsenhet sammen med akuttmottaket i første etasje. – Dette styrker akuttberedskapen og behandlingen på Notodden, sier sykehusdirektør Tom Helge Rønning.

 • 30.06.2020
  Økt bruk av videokonsultasjoner

  De siste ukene er det mange pasienter som har fått tilbud om videkonsultasjoner og oppfølging via nettet. Både pasienter og ansatte er fornøyde med de nye digitale løsningene.

 • 23.06.2020
  Besøk på Sykehuset Telemark

  Det er fortsatt begrensninger for besøk ved sykehuset, men vi ønsker å legge til rette så langt det er mulig. Besøk må avklares med avdelingen i forkant.

 • 15.06.2020
  Mange med astma får ikke nødvendig behandling

  Én av tre telemarkinger har alvorlig astma som de ikke får behandling for. Flere bør ta en lungeundersøkelse for å forebygge sykdommen, viser en studie som er gjennomført ved Sykehuset Telemark.

 • 29.05.2020
  Sykehuset Telemark har styrket omdømmet

  Sykehuset Telemark har styrket omdømmet sitt de siste årene. Det viser den siste omdømmemålingen som er gjennomført for Helse Sør-Øst. I målingen skårer sykehuset høyt på tillit, fornøydhet og pasientbehandling.

 • 29.05.2020
  Far kan være med på barsel

  Etter to måneder med strenge besøksregler, kan endelig fedre og partnere få være mer tilstede under fødsel og i barseltiden. Det vil fortsatt være adgangskontroll og andre tiltak for å redusere risiko for smitte.

 • 28.05.2020
  Hjelper eldre med angst og depresjon

  Miljøterapi har god effekt på eldre pasienter med angst og depresjon. Det viser en studie som ansatte ved alderspsykiatriske sengepost har bidratt til. Studien er publisert i Nordic Journal of Psychiatry.

 • 27.05.2020
  Doktorgrad på risikofaktorer

  Flere pasienter kan få avdekket risiko for alvorlig sykdom på et tidligere tidspunkt. Det viser forskning utført av Charlotte Gibbs ved Sykehuset Telemark.

 • 22.05.2020
  Doktor disputerer digitalt

  For første gang er Sykehuset Telemark med på en digital doktorgradsdisputas. Prosjektleder og hovedveileder Hege Kersten sitter i Skien, mens kandidaten Lara Hvidsten sitter i Tønsberg.

 • 20.05.2020
  Møte med kinesiske leger

  Leger ved Sykehuset Telemark har hatt et lengre møte med leger fra Wuhan i Kina. Under et videomøte onsdag, drøftet legene behandlingen av covid-19-pasienter. De kinesiske legene var de første som fikk erfaring med det nye koronaviruset.

 • 14.05.2020
  Vi har fått hvit syketransportbil

  Nå har det kommet en ny type syketransportbil til Telemark. – Bilen vil styrke tilbudet vårt og føre til mer forutsigbarhet for mange av pasientene som trenger transport, sier ambulansesjef Knut Inge Skoland.

 • 13.05.2020
  Vi bruker langt mindre antibiotika

  I fjor brukte Sykehuset Telemark minst bredspektret antibiotika av sykehusene i Helse Sør-Øst. – Under koronapandemien ser vi verdien av et lavt forbruk av antibiotika i de nordiske landene, sier smittevernoverlege Marjut Sarjomaa.

 • 11.05.2020
  Gradvis oppstart av mammografitilbud

  Mammografiprogrammet har vært stengt siden midten av mars på grunn av koronapandemien. Sykehuset Telemark vil gradvis åpne screeningtilbudet igjen fra og med uke 22. Målet er å gi time til mange av dem som fikk avlyst avtalen sin.

 • 11.05.2020
  Styrker smittevernet ved Sykehuset Telemark

  Sykehuset styrker smittevernarbeidet ved å ansatte en koordinator for smitteoppsporing. Karine Mo skal bistå i arbeidet med oppsporing av pasienter, pårørende og medarbeidere.

 • 07.05.2020
  God oppfølging av covid-19-pasienter

  Alvorlig syke covid-19-pasienter får ofte følgeskader. De skal få god oppfølging og hjelp av Sykehuset Telemark. – Vi har en plan for tverrfaglig rehabilitering, sier avdelingsleder Caroline Torskog.

 • 05.05.2020
  Nye kontrollører ved sykehuset

  Pensjonerte politi- og brannmenn kontrollerer nå pasienter og ansatte som skal inn på sykehusene i Skien og Porsgrunn. Adgangskontrollen skal redusere risikoen for smitte ved sykehusene.

 • 29.04.2020
  Ber pasientene møte presis ved sykehuset

  Sykehuset Telemark oppfordrer pasientene om å møte tett opp til avtalt time. Dette er et viktig råd for å redusere risikoen for smitte.

 • 23.04.2020
  Mer normal drift – fortsatt høy beredskap

  Sykehuset Telemark skal øke den planlagte aktiviteten i ukene som kommer. Samtidig skal sykehuset ha strenge smitteverntiltak og være i beredskap for å kunne behandle mange covid-19-pasienter.

 • 21.04.2020
  Får snakke sammen via nettbrett

  Nå kan smittede pasienter og deres pårørende snakke trygt med hverandre via en videoløsning. – Det er flott at vi kan tilby pasienter og pårørende en slik mulighet, sier intensivsykepleier Bente Meyer-Kristiansen.

 • 17.04.2020
  Husk å møte opp til avtalt time

  Det er viktig at du møter opp når du har fått en avtale hos fastlegen din eller på sykehuset. Det er oppfordringen fra Bamble, Skien og Porsgrunn kommuner og Sykehuset Telemark.

 • 17.04.2020
  Roboten fjerner koronavirus

  Renholderne ved Sykehuset Telemark får god hjelp av en robot når de skal fjerne mulig smitte. Roboten bruker UV-stråling når den rengjør områder for blant annet koronavirus.

 • 16.04.2020
  Beredskapsnivået blir justert ned

  Sykehuset Telemark nedjusterer beredskapsnivået i forbindelse med koronasituasjonen. Det betyr at nivået endres fra gul til grønn beredskap. Sykehuset kommer til å øke den planlagte aktiviteten i ukene som kommer.

 • 15.04.2020
  Liten smitterisiko på sykehuset

  Noen pasienter og pårørende blir engstelige når de ser ansatte uten munnbind, hansker og annet smittevernutstyr. – De trenger ikke å være urolige. Det er ikke meningen at alle skal bruke slikt utstyr, sier sykehusdirektør Tøm Helge Rønning.

 • 14.04.2020
  Sykehuset Telemark takker kommunene

  Sykehuset Telemark takker kommunene for godt samarbeid under den pågående koronapandemien. – Kommunene i Telemark gjør en meget god jobb, sier samhandlingsansvarlig Frank Hvaal.

 • 11.04.2020
  Oppretter tilbud til pårørende

  Sykehuset tilbyr ekstra støtte til pårørende av innlagte pasienter med covid-19. – De pårørende har det ekstra vanskelig når de ikke får vært tilstede hos den syke, og det er derfor viktig at de får best mulig støtte, sier fagdirektør Halfrid Waage.

 • 08.04.2020
  Mange på sykehuset får opplæring

  De siste ukene er det mange ansatte som har gjennomført opplæring og tatt e-læringskurs. Sykehuset ruster seg til å kunne behandle langt flere covid-19-pasienter framover.

 • 08.04.2020
  God oversikt over nødvendige varer

  Det har vært mye oppmerksomhet og bekymring rundt lagrene av smittevernutstyr og annet viktig forbruksmateriell. Sykehuset har god oversikt over varelageret og behovet framover.

 • 05.04.2020
  Påvist smitte hos tre ansatte ved samme seksjon

  De siste ukene er det ni ansatte ved Sykehuset Telemark som har fått påvist koronasmitte. Tre av dem jobber på sengeposten for infeksjon.

 • 28.03.2020
  Koronasmittet pasient er død

  En eldre pasient som var smittet med koronavirus, er død ved Sykehuset Telemark. Dette er det første registrerte koronadødsfallet i Telemark.

 • 27.03.2020
  Skal delta i forskning på koronabehandling

  I dag finnes det ingen kjent medikamentell behandling mot koronainfeksjon. Sykehuset Telemark er ett av flere sykehus som skal forske på medisiner med mulig effekt.

 • 27.03.2020
  Tar i bruk videokonsultasjoner

  Flere avdelinger ved sykehuset har tatt i bruk videokonsultasjon i behandlingen. Dette er blant annet et godt alternativ for barn og unge som har psykiske helseutfordringer.

 • 27.03.2020
  Bytter ut teltet med brakker

  Triageteltet utenfor akuttmottaket blir byttet ut med brakker. Dette er en mer solid løsning, og forholdene vil være bedre både for pasienter og ansatte.

 • 26.03.2020
  Styrker samhandlingen om korona

  Sykehuset Telemark og kommunene ønsker å samarbeide enda tettere om koronasituasjonen. – Vi skal informere hverandre, drøfte felles utfordringer og hjelpe hverandre på en best mulig måte, sier samhandlingsansvarlig ved sykehuset, Frank Hvaal.

 • 19.03.2020
  Fagdirektøren har fått påvist koronavirus

  Fagdirektøren ved Sykehuset Telemark er smittet av koronavirus. Hun har ikke hatt direkte kontakt med pasienter de siste ukene, og hun har jobbet hjemmefra etter at hun merket milde symptomer.

 • 18.03.2020
  Påvist to nye smittede ved Sykehuset Telemark

  Det påvist koronasmitte hos én ny pasient og én ny ansatt ved Sykehuset Telemark. Dette fører ikke til at flere ansatte må i karantene, og det berører heller ikke andre pasienter.

 • 18.03.2020
  Pasient innlagt med koronasmitte

  En pasient er lagt inn på Sykehuset Telemark med koronasmitte. Dette er den første pasienten som blir behandlet for Covid-19 ved sykehuset i Skien.

 • 17.03.2020
  Vi trenger flere i beredskap

  Sykehuset Telemark kommer trolig til å ha behov for mer helsepersonell i tiden som kommer. Vi oppfordrer derfor leger, sykepleiere, helsefagarbeidere og ambulansearbeidere til å melde seg.

 • 17.03.2020
  Kreftpoliklinikken åpner igjen

  Kreftpoliklinikken ved Sykehuset Telemark åpner igjen onsdag. All kreftbehandling ved sykehuset går som planlagt.

 • 17.03.2020
  Vi trenger fortsatt blodgivere

  Blodbanken er åpen som vanlig, og vi trenger alle blodgivere for å opprettholde beredskapen. Har du vært frisk i 14 dager, og hvis du ikke har vært i utlandet på 14 dager, er du hjertelig velkommen til å gi blod.

 • 16.03.2020
  Påvist smitte hos ansatt på Notodden sykehus

  Det er påvist koronasmitte hos en ansatt ved Notodden sykehus. Dette er det første tilfellet av smitte blant ansatte og pasienter ved sykehuset på Notodden.

 • 15.03.2020
  Sykehuset endrer driften fra mandag 16. mars

  Det blir store endringer i driften ved Sykehuset Telemark fra og med mandag morgen. For å sikre forsvarlighet, blir det et tydeligere skille mellom hva sykehusene i Skien og på Notodden skal gjøre.

 • 15.03.2020
  To nye smittet blant sykehusansatte

  Det er påvist koronasmitte hos ytterligere to ansatte ved Sykehuset Telemark. Personer som har vært i kontakt med disse, blir kontaktet forløpende i løpet av dagen.

 • 14.03.2020
  Ansatt ved sykehuset er smittet

  En ansatt ved kreftpoliklinikken ved Sykehuset Telemark har testet positivt på koronavirus. Dette er det første bekreftede tilfellet blant ansatte og pasienter ved sykehuset.

 • 13.03.2020
  Mammografitilbudet blir midlertidig stengt

  Mammografiprogrammet i Telemark blir midlertidig stengt. Dette berører om lag 70 kvinner daglig.

 • 13.03.2020
  Telt for sortering av pasienter

  Det er satt opp et triagetelt utenfor akuttmottaket. Det skal brukes til å sortere pasienter ut fra smitterisiko.

 • 11.03.2020
  Strenge regler for besøk

  Sykehuset Telemark innfører svært strenge regler for besøk. Det er kun pårørende til kritisk syke som skal inn på sykehuset. Målet med tiltaket er å redusere risikoen for koronasmitte.

 • Besøk sykehuset koronavirus
  03.03.2020
  Besøk på sykehuset - koronavirus

  Pårørende som har vært i områder med vedvarende spredning av koronavirus bør ikke besøke pasienter på sykehuset. Det gjelder pårørende som har vært på reise i risikoområder siste 14 dager før besøket.

 • 24.01.2020
  Digitalt verktøy for nyrepasienter

  Nå blir det enklere for nyrepasienter å ha hjemmedialyse. Tre pasienter i Telemark har allerede tatt i bruk et nyutviklet verktøy som gjør det lettere å følge opp sykdommen hjemmefra.