Hva skjer før, under og etter behandling?

Nyheter

 • 24.01.2020
  Digitalt verktøy for nyrepasienter

  Nå blir det enklere for nyrepasienter å ha hjemmedialyse. Tre pasienter i Telemark har allerede tatt i bruk et nyutviklet verktøy som gjør det lettere å følge opp sykdommen hjemmefra.

 • 21.01.2020
  Mange får pustevansker

  Mellom 15 og 20 prosent av befolkningen opplever luftveisplager når de bor og beveger mye i områder med moderat trafikk. – Det er overraskende at luftveissymptomene er så tydelige utenfor de største byene, sier forskningsleder Anne Kristin Møller Fell.

 • 20.01.2020
  Enklere dialog med Vestfold

  Nå blir det enklere å kommunisere med fastleger og sykehusansatte i Vestfold. – I Telemark har vi hatt dialogmeldinger siden slutten av november, og ordninger fungerer svært godt, sier prosjektleder Anna Hammar.

 • 20.01.2020
  Bedre tilbud til pasienter med vonde skuldre

  Sykehuset Telemark utvider det ortopediske tilbudet, og nå skal pasienter som sliter med skuldrene få bedre behandling på sykehuset.

 • 16.01.2020
  Sommerjobb er veien til fast jobb

  Mange ansatte ved sykehuset startet jobbkarrieren sin som sommervikar. – En sommerjobb er ofte veien til fast jobb, sier HR-direktør Mai Torill Hoel.

 • 19.12.2019
  Utgir barnekunstbok

  Barneavdelingen ved sykehuset gir ut en bok med tegninger og annen kunst av barn. – Det har blitt en rørende og humørfylt bok, sier avdelingsleder Torhild Rødseth Haugen.

 • 09.12.2019
  Mange ledige sommerjobber

  Sykehuset Telemark har behov for mange sommervikarer. I år blir sommerjobbene lyst ut litt tidligere enn før, og det lønner seg derfor å være tidlig ute hvis du vil ha jobb til sommeren.

 • 27.11.2019
  Bedre kommunikasjon med fastlegene

  Nå blir det lettere for fastleger og ansatte på sykehuset å kommunisere. Denne uka innfører vi dialogmeldinger, og målet er å unngå unødvendige telefonsamtaler og feilaktige henvisninger.

 • 08.11.2019
  Kan oppdage risiko tidligere

  Flere pasienter kan få avdekket risiko for alvorlig sykdom på et tidligere tidspunkt. Det viser ny forskning som er gjort ved Sykehuset Telemark. – Dette er viktige funn, sier forskningssjef Hege Kersten.

 • 06.11.2019
  Kåret til årets leanprosjekt

  Sykehuset Telemark stakk av med prisen for årets leanprosjekt. Forbedringsarbeidet i ortopedisk poliklinikk imponerte både juryen og konferansedeltakerne under Lean Forum Norge.

 • 01.11.2019
  Nominert til årets leanprosjekt

  Forbedringsarbeidet som er gjort i ortopedisk poliklinikk ved Sykehuset Telemark skaper nysgjerrighet og oppmerksomhet langt utenfor helsetjenesten. Nå er prosjektet nominert til årets leanprosjekt i Norge.

 • 01.11.2019
  På topp i bruk av kikkhullskirurgi

  Sykehuset Telemark er ett av tre sykehus i landet som oftest bruker kikkhullskirurgi når pasienter blir operert for tarmkreft. – Vi har jobbet langsiktig og systematisk i elleve år for å komme så langt, sier seksjonsleder Giedrius Lauzikas.

 • 25.10.2019
  Erfaringskafe for likesinnede

  Hver fjortende dag er det erfaringskafe i bygg 5 ved Sykehuset Telemark. Der kan pasienter møte likesinnede og snakke åpent om følelser og livserfaringer.

 • 16.10.2019
  Mange smittet av flått

  Hittil i år har 12 pasienter vært innlagt ved Sykehuset Telemark på grunn av sykdom forårsaket av TBE-viruset. Dette viruset blir overført fra skogflått. De to siste årene har det vært en klar økning i antall smittede i Telemark og Vestfold.

 • 13.10.2019
  Nå vaksinerer vi oss

  Ansatte ved Sykehuset Telemark blir oppfordret til å vaksinere seg mot influensa. – Dette er et godt tiltak for å beskytte pasienter, kollegaer og seg selv mot alvorlig influensasykdom, sier smittevernoverlege Marjut Sarjomaa.

 • 11.10.2019
  Styrker beredskapen med legebil

  Sykehuset Telemark får nå en legebemannet akuttbil. Bilen vil rykke ut ved alvorlig sykdom og ulykker og bistå med avansert diagnostikk og behandling. – Det vil styrke beredskapen i hele Telemark, sier medisinskfaglig rådgiver Finn Robert Lund.

 • 09.10.2019
  Barn med pustevansker slipper lang reise

  Alvorlig syke barn og unge ble tidligere sendt til Oslo hvis de hadde behov for å puste med respirasjonsstøtte. Nå er Sykehuset Telemark ett av få sykehus i Helse Sør-Øst som tilbyr disse tjenestene selv.

 • 23.09.2019
  Innsyn i journalen din på nett

  Pasienter i Telemark kan få innsyn i journalen sin på nettet. – Dette er bra for pasientene, sier leder i ungdomsrådet, Hanna Albertine Thorsen.

 • 17.09.2019
  Takker kommunene i Telemark

  De siste månedene har flere enn tusen ansatte i kommunene i Telemark deltatt på kurs for å bli enda flinkere til å håndtere akutte hendelser. – Vi er imponert over innsatsen og engasjementet, sier klinikksjef Frank Hvaal.

 • 16.09.2019
  Tryggere transport for respiratorpasienter

  Intensivsykepleierne ved Sykehuset Telemark trener på å frakte respiratorpasienter i ambulanse. – Det er fint å trene realistisk, sier intensivsykepleier Vera Kleppe.

 • Sykehuset Telemark bruker mindre antibiotika enn før
  30.08.2019
  Vi bruker stadig mindre antibiotika

  Første kvartal i år brukte Sykehuset Telemark minst bredspektret antibiotika av alle akuttsykehusene i Helse Sør-Øst. Sykehuset har nesten innfridd målet om å redusere bruken med 30 prosent i løpet av 2020.

 • 27.08.2019
  Trenger du egentlig drosje?

  Mange pasienter tror at de automatisk har krav på taxi når de skal reise til og fra sykehuset. Slik er det ikke. Det skal ligge helsemessige årsaker til grunn for å få drosjetransport.

 • 20.08.2019
  Får stor oppmerksomhet for klart språk

  Sykehuset Telemark er invitert til en internasjonal språkkonferanse for å fortelle om klart og enkelt språk. Bakgrunnen er en ordbok om seksuell helse som Avdeling for habilitering har gitt ut. – Dette er stas, sier prosjektleder Rigmor Holm.

 • 19.08.2019
  Skaper internasjonal debatt

  Avdelingsleder ved Fertilitetsavdelingen, Hans Ivar Hanevik, mener vi trenger mer debatt om konsekvensene av kunstig befruktning. Han har blant annet skrevet en artikkel som skaper stort internasjonalt engasjement.

 • 15.08.2019
  Nesten alle har fått seg jobb

  10 av 13 rusmisbrukere er nå i ordinær jobb, i arbeidsrettet tiltak eller på skole. Det er det foreløpige resultatet av likemannsprosjektet i Grenland. Målet er at tidligere rusbrukere skal motivere andre til ikke å falle tilbake i misbruk.

 • 14.08.2019
  Blant de første spesialistene

  To overleger ved Sykehuset Telemark er godkjent som spesialister i akutt- og mottaksmedisin. Grethe Line Syvertsen og Harry Achterberg er blant de sju første som har fått denne godkjenningen i Norge.

 • 18.07.2019
  Kom og vær aktiv mot kreft

  Søndag 11. august klokka 10.00. Da skal kreftpasienter, helsepersonell, politikere og andre sykle tandem til Arendal. – Vi ønsker å markere hvor viktig fysisk aktivitet er i kreftbehandlingen, sier Helle Aanesen i Aktiv mot Kreft.

 • 12.07.2019
  Setter pris på aktivitøren

  Ungdomsrådet ved Sykehuset Telemark jobber for at barn og unge skal få det enda bedre når de er på sykehuset. Det var deres forslag som førte til at Elin Stamland Andersen ble ansatt som aktivitør.

 • 09.07.2019
  Blir stadig bedre til å måle helsetilstanden

  Når ambulansearbeiderne i Telemark er på oppdrag, måler de pasientens helsetilstand i 92 prosent av oppdragene. – Dette er et kjempegode tall, og det trygger pasientbehandlingen, sier avdelingsleder Knut Inge Brekka Skoland.

 • 05.07.2019
  Godt samarbeid med helsesykepleiere

  Helsesykepleierne spiller en viktig rolle når barn og unge har foreldre som blir psykisk syke. Derfor har Sykehuset Telemark fått et nært samarbeid med helsesykepleierne i fylket.

 • 02.07.2019
  Hjelp ambulansen med å komme frem

  Låste bommer kan forsinke ambulansen når det haster ved ulykke eller sykdom. – Hvis vi får tilgang til bommene, kan det spare verdifull tid, sier ambulansesjef i Telemark, Knut Inge Brekka Skoland.

 • 24.06.2019
  Nye dialysemaskiner til sykehuset

  Sykehuset Telemark har kjøpt 14 nye dialysemaskiner til Rjukan, Notodden og Kragerø. Dette sikrer lik behandling til alle som har behov for dialyse.

 • 20.06.2019
  Stor pågang etter sexolog

  For ett år siden ansatte Sykehuset Telemark en sexolog, og det har vært stor pågang av pasienter fra hele fylket. – Det kommer folk i alle aldre, og det er like mange kvinner som menn, sier sexolog Beate Alstad.

 • 18.06.2019
  Langt færre løftebrudd

  Ortopedisk poliklinikk har redusert antall løftebrudd med 85 prosent siden nyttår. Ved årsskiftet var det registrert 431 løftebrudd. Denne uka var tallet 66.

 • 06.06.2019
  Få korridorpasienter i Telemark

  For få år siden var Sykehuset Telemark ett av de sykehusene i landet med høyest andel korridorpasienter. I fjor var det under én prosent av pasientene som lå på korridor, og det er godt under landsgjennomsnittet.

 • 31.05.2019
  Sykehuset forsker på ALS

  Sykehuset Telemark leder et nasjonalt forskningsprosjekt på den nevrologiske sykdommen ALS. Målet er å kartlegge genetiske årsaker til sykdommen.

 • 24.05.2019
  Dialyse på Rjukan i sommer

  De siste årene har dialysetilbudet på Rjukan vært stengt i sommerferien, men i år vil pasientene få tilbud om dialyse. Det betyr kortere reisevei og mindre belastning for pasientene.

 • 23.05.2019
  Henviser flere til Notodden

  De siste månedene har Sykehuset Telemark henvist flere pasienter til Notodden. – Dette fører til økt aktivitet, og det er et ledd i styrkingen av lokalsykehuset, sier sykehusdirektør Tom Helge Rønning.

 • 21.05.2019
  Best på pakkeforløp for kreft

  Sykehuset Telemark er best i landet på pakkeforløp for kreft. Det forteller de siste tallene fra Helsedirektoratet. – Dette viser at vi innfrir løftene våre til pasientene, sier avdelingsleder Anne Augestad Larsen.

 • 20.05.2019
  Gode responstider i Telemark

  Ambulansene i Telemark kommer raskt frem – både i tettbygde og grisgrendte strøk. Nye tall viser at ambulansetjenesten i Telemark er blant de beste i landet på responstider.

 • 15.04.2019
  Telemark har fått sju nye ambulanser

  I løpet av et halvt år har ambulansetjenesten i Telemark skiftet ut sju biler. – Dette er en stor og viktig investering, og det betyr mye for beredskapen og pasientsikkerheten, sier leder for prehospital avdeling, Knut Inge B. Skoland.

 • 29.03.2019
  Mer ungdommelig preg på maten

  Barn og ungdom har fått flere matretter å velge mellom når de er på sykehuset. – Vi er veldig glad for at ønskene våre blir tatt på alvor, sier leder av ungdomsrådet, Guro Helene Sørdalen.

 • 28.03.2019
  Trygt med røntgen og CT

  Sykehuset Telemark er ett av fem sykehus som gir lave stråledoser ved bruk av røntgen og CT. – Dette har vi jobbet aktivt med i mange år, og det er hyggelig at arbeidet gir resultater, sier avdelingsleder Kirsty Børnes.

 • 19.03.2019
  De lagde 387 barn i fjor

  I 2018 bidro Fertilitetsavdelingen ved Sykehuset Telemark til 387 nye verdensborgere. Siden 2002 har 4500 barn kommet til verden takket være avdelingen i Porsgrunn.

 • 15.03.2019
  Vil behandle flere på Notodden

  Notodden sykehus planlegger å øke den elektive aktiviteten i framtida. – Jeg er veldig imponert over det vi ser på Notodden, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Cathrine M. Lofthus

 • 14.03.2019
  Tryggere å være pasient på Notodden

  Sykehuset på Notodden er styrket med nytt og avansert overvåkingsutstyr. – Dette gir bedre kontroll med tilstanden til pasientene våre, sier seksjonsleder Ingvild Christensen.

 • 07.03.2019
  Barn og unge får raskere hjelp

  Sykehuset Telemark har redusert ventetiden for barn og ungdom som trenger psykisk hjelp. Ventetiden har gått ned fra 46 til 26 dager på ett år, og det er blant de korteste ventetidene i landet.

 • 01.03.2019
  Kortere ventetider for psykisk syke

  Ventetidene for pasienter i psykisk helsevern er blant de korteste i landet. På ett år har ventetidene gått ned fra 54 til 32 dager. – Her har mange gjort en kjempeinnsats, sier klinikksjef Lars Ødegård.

 • 28.02.2019
  Skal forske mer på virus fra flått

  Sykehuset Telemark og Sykehuset i Vestfold ønsker å vite mer smitterisikoen fra flått. I fjor ble 18 pasienter lagt inn på sykehus i Telemark og Vestfold på grunn av flåttbåren virusinfeksjon. Det er langt flere enn årene før.

 • Illustrasjonsfoto: Samtale på en benk
  26.02.2019
  Oppdaterte pakkeforløp ved psykisk helsevern og rusbehandling

  Helsedirektoratet har oppdatert de tre første pakkeforløpene som ble tatt i bruk første januar 2019. Behandlingstekster for våre nettsider blir oppdatert i tiden framover.