Hva skjer før, under og etter behandling?

Nyheter

 • 07.02.2018
  Håper på mange nye svar

  I disse dager mottar 40.000 telemarkinger et spørreskjema om luftveisplager, fysisk aktivitet og andre forhold som avgjør for folks helse. – De som svarer vil bidra med viktig kunnskap, sier forskningsleder Anne Kristin Møller Fell.

 • 01.02.2018
  Foreldre kan lindre barnas smerter

  Foreldre kan avlede barnas smerte. Det mener sykepleier og doktorgradsstipendiat Randi Dovland Andersen. Hun ønsker at foreldre skal få mer kunnskap om smertelindring.

 • 17.01.2018
  Funn av motstandsdyktige tarmbakterier

  Det er påvist tre tilfeller av resistente tarmbakterier hos pasienter ved Sykehuset Telemark. Sykehuset har sendt informasjon til pasienter som kan ha blitt utsatt for smitte.

 • 15.01.2018
  Nytt akuttmottak på Notodden sykehus

  Mandag 15. januar åpnet det nye akuttmottaket på Notodden sykehus. – Jeg er så stolt at jeg nesten sprekker, sier seksjonsleder Beate Våge Lia.

 • 12.01.2018
  Bedre livskvalitet etter behandling

  Ni av ti pasienter fullfører behandlingen ved Seksjon for sykelig overvekt. – Mange av pasientene våre forteller om langt bedre livskvalitet etter behandlingen, sier seksjonsleder Birger Svela.

 • 12.01.2018
  Telemark får bedre tilbud til ruspasientene

  Pasienter som sliter med rus og avhengighet får et bedre tilbud i Telemark. Nå ønsker sykehusdirektør Tom Helge Rønning et tettere samarbeid mellom sykehuset og Borgestadklinikken.

 • 28.12.2017
  Bedre behandling for proteser

  Sykehuset på Notodden innfører en ny og bedre behandling for pasienter som trenger protese. Nå slipper pasientene å ligge på sykehus i mange dager.

 • 21.12.2017
  Jubelår for forskningen

  2017 ble et svært godt år for forskningen ved Sykehuset Telemark. Blant annet var det seks ansatte som tok doktorgrad, og det er ny rekord ved sykehuset.

 • 20.12.2017
  Vaksinerekord ved sykehuset

  I år er det 1400 ansatte som har vaksinert seg mot influensa. Det er dobbelt så mange som i fjor. – Dette viser at ansatte forstår hvorfor de bør vaksinere seg.

 • 19.12.2017
  De minste bør skjermes mot smitte

  Vinteren er høysesong for RS-viruset. For de fleste er viruset helt ufarlig, men for barn under ett år kan det gi store plager og pusteproblemer.

 • 15.12.2017
  4000 barn på 15 år

  4000 babyer har kommet til verden takket være Fertilitetsavdelingen ved Sykehuset Telemark. Ufrivillig barnløse fra hele landet reiser til avdelingen i Porsgrunn for å få hjelp.

 • 12.12.2017
  Styrket akuttilbud på Notodden

  Sykehuset på Notodden får et nytt og bedre akuttmottak. Fra midten av januar flytter akuttmottaket til større lokaler i første etasje.

 • 07.12.2017
  Fem alternativer for utbygging

  Utkastet til rapport for utbygging av det somatiske tilbudet i Skien er ferdig. I idéfaserapporten blir det skissert fem alternativer for utbygging, i tillegg til et nullalternativ.

 • 04.12.2017
  Sykehuset får ny kafé

  Sykehuset Telemark får ny kafé 1. februar. Lokalene vil bli pusset opp, og utvalget av mat blir fornyet. Det er ISS som skal drive den nye kaféen.

 • 24.11.2017
  Tre millioner til forskning på slagbehandling

  Overlege Håkon Tobro har fått tre millioner kroner til forskning på slagbehandling. Målet er at midlene skal bidra til en bedre slagbehandling i distriktene.

 • 14.11.2017
  Utbrudd av harepest i Telemark

  Sykehuset Telemark har påvist smitte av harepest hos to pasienter den siste tiden. Folk bør ikke drikke vann fra elver og små innsjøer, og det er viktig å unngå kontakt med døde smågnagere, som mus, lemen og harer.

 • 10.11.2017
  Færre pasienter får infeksjon

  Ved Sykehuset Telemark er det færre infeksjoner etter operasjon enn for ett år siden. Dette viser at systematisk jobbing bedrer pasientsikkerheten.

 • 26.10.2017
  Sykehuset tilbyr fedmeoperasjoner

  I november starter Sykehuset Telemark opp med et kirurgisk tilbud til overvektige pasienter. – Dette er et tilbud som mange pasienter har etterspurt, sier overlege ved gastrokirurgisk seksjon, Thor Erik Holm.

 • 04.10.2017
  Større innsats mot underernæring

  Underernæring er et stort problem for mange pasienter. Sykehuset Telemark skal derfor legge større vekt på ernæring i behandlingen framover.

 • 27.09.2017
  Trofast og lojal i 50 år

  Irena Borgeraas begynte som hjelpepleier på sykehuset i Skien som 17-åring. I dag mottok hun heder og ære for lang og tro tjeneste.

 • 15.09.2017
  Best i landet på hjerte- lungeredning

  Innbyggerne i Telemark er flinkest i landet til å starte med hjerte- lungeredning før ambulansen kommer fram. Også ambulansetjenesten kan vise til gode resultater.

 • 08.09.2017
  Bedre tilbud til nyrepasienter i distriktene

  Sykehuset Telemark etablerer et dialysetilbud for pasienter i Vest-Telemark. Det betyr at flere nyrepasienter slipper å reise helt til Skien for å utføre dialyse.

 • 31.08.2017
  Stort løft for forskningen

  For 26 år siden bestemte Tordis-Elisabeth Dahl fra Skien at en stor del av formuen hennes skulle brukes til medisinsk forskning. Da kvinnen døde tidligere i år, var dette beløpet på mer enn 11 millioner kroner.

 • 25.08.2017
  Mer pasientvennlig i Porsgrunn

  Ombyggingen av sykehuset i Porsgrunn er ferdig. Sykehuset har blant annet fått mer pasientvennlige lokaler, flere moderne behandlingsrom og to nye operasjonsstuer.

 • 18.07.2017
  Tar de nyfødtes smerte på alvor

  Små barn klarer ikke å si i fra med ord når de opplever smerte. Derfor er de ansatte ved nyfødt intensiv ved Sykehuset Telemark svært opptatt av å observere og vurdere eventuell smerte hos nyfødte.

 • 13.07.2017
  Skal tilby kurs i akuttmedisin

  Ambulanseavdelingen ved Sykehuset Telemark er godkjent som kursholder i akuttmedisin. Sykehuset kommer derfor til å tilby kurs for fastleger og ansatte på legevaktene.

 • 07.07.2017
  Stor interesse for akuttkjedeprosjektet

  Akuttkjedeprosjektet ved Sykehuset Telemark skaper nysgjerrighet og interesse ved andre sykehus. – Det er mange som tar kontakt med oss for å høre hva vi gjør, sier klinikksjef Frank Hvaal.

 • 28.06.2017
  Lær deg dette nummeret

  116 117 er nummeret du bør huske dersom du blir akutt syk eller skader deg i sommer. Uansett hvor du befinner deg i landet, kommer du til den lokale legevakta hvis du ringer dette nummeret.

 • 23.06.2017
  Kokkene bidrar til bedre matlyst

  Det er mange syke som sliter med dårlig matlyst. Derfor jobber kokkene ved Sykehuset Telemark bevisst med å friste pasienter til å spise mer.

 • 14.06.2017
  Anbefaler ny operasjonsrobot

  Ledelsen ved Sykehuset Telemark ønsker å investere i en ny operasjonsrobot. – Dette er god nyhet for pasientene i Telemark, sier klinikksjef Eirik Eliassen.

 • 07.06.2017
  Sikrer lindrende tilbud til døende

  Siden høsten 2013 har nesten 400 kreftpasienter i Telemark fått lindrende behandling i eget hjem. Tilbudet til ambulant palliativt team har fungert så godt at det nå har blitt et permanent tilbud.

 • 23.05.2017
  Trenger flere morsmelkgivere

  Mange for tidlig fødte barn trenger mer morsmelk enn det mor klarer å produsere selv de første ukene etter fødsel. Nå har sykehuset behov for flere morsmelkgivere.

 • 15.05.2017
  Det har aldri vært færre korridorpasienter

  Ved utgangen av 2015 var det 3,5 prosent av pasientene ved Sykehuset Telemark som lå på korridor. Nå er andelen gradvis sunket, og ved utgangen av april var tallet 0,5 prosent.

 • 12.05.2017
  Ny slagbehandling med oppløftende resultater

  Slagenheten ved Sykehuset Telemark deltar i en omfattende forskningsstudie som har som mål å forbedre akutt slagbehandling. De foreløpige resultatene er svært oppløftende, og prosjektet får nå internasjonal oppmerksomhet.

 • 08.05.2017
  Tok sin andre doktorgrad

  Bjørn Logi Isfoss tok sin første doktorgrad på aggressiv blærekreft i 2014. Nå har han tatt sin doktorgrad nummer to, og det er det få leger i Norge som har gjort før ham.

 • 27.04.2017
  Rønning blir ny sykehusdirektør

  Styret ved Sykehuset Telemark har ansatt Tom Helge Rønning som administrerende direktør ved sykehuset. – Jeg lover å gjøre mitt ytterste for at alle som bor i Telemark fortsatt skal ha en god helsetjeneste, sier Tom Helge Rønning.

 • 25.04.2017
  Søkere til stillingen som sykehusdirektør

  Da søknadsfristen gikk ut natt til lørdag, var det tre søkere til stillingen som administrerende direktør ved Sykehuset Telemark.

 • 06.04.2017
  Fjerner hemoroider med ny metode

  Sykehuset Telemark har tatt i bruk en ny metode ved operasjon av hemoroider. Den nye teknikken fører til færre plager og mindre risiko for pasientene

 • 17.03.2017
  Fikk nasjonal miljøpris

  Operasjonssykepleier Anne Auråen fra Sykehuset Telemark er tildelt Miljøprisen for spesialisthelsetjenesten 2016. Det var 15 nominerte kandidater til prisen.

 • 17.03.2017
  Stolte av sykehusklovnene

  Nå har sykehusklovnene vært på Sykehuset Telemark i ett år. – Vi er fornøyde og stolte av dette samarbeidet, sier avdelingsleder Torhild Rødseth Haugen.

 • 16.03.2017
  Fikk gave fra rockerne

  Treningstilbudet til kreftpasienter ved Sykehuset Telemark har fått et tilskudd på 10.000 kroner fra «Rock mot kreft». – Pengene til Pusterommet kommer godt med, sier fysioterapeut Elisabeth Oredalen.

 • 13.03.2017
  Ett år med ungdomsrådet

  Ungdomsrådet ved Sykehuset Telemark har jobbet med mange ulike saker i sitt første år. Rådets medlemmer oppfordrer fortsatt barn og unge til å komme med forslag til saker.

 • 09.03.2017
  Bedre diagnostikk for prostatakreft

  Sykehuset Telemark tar nå i bruk nytt og avansert utstyr som gir sikrere diagnostikk og behandling av prostatakreft. Dette er et ledd i sykehusets strategiske satsing på god kreftbehandling.

 • 02.03.2017
  Nå har du fått kjernejournal

  1. mars har alle fått en kjernejournal. Det kan redde liv at helsepersonell får rask tilgang til viktige opplysninger om deg.

 • 03.02.2017
  Pasienter føler stamcellepress

  I Telemark er det om lag 350 pasienter med diagnosen multippel sklerose (MS). Mange av dem sier at de opplever et press fra omverdenen om å dra til utlandet for å få stamcellebehandling.

 • 02.02.2017
  Økt kunnskap om blodforgiftning

  Sykehuset Telemark har som et klart mål at flere pasienter skal overleve blodforgiftning. Siden i fjor høst har derfor infeksjonsposten, intensivseksjonen og akuttmottaket jobbet sammen for å forbedre behandlingen.

 • 11.01.2017
  Flere fødsler i Telemark

  I fjor var det 1754 fødsler ved Sykehuset Telemark. Det er 166 flere enn året før. – Dette er en ønsket utvikling, og vi er veldig fornøyde med tallene, sier avdelingsleder Åse Kari Kringlåk.

 • 10.01.2017
  Pasientens helsetjeneste på nett

  Da de offentlige sykehusene i Norge skulle lage nye nettsider, lyttet vi til den aller viktigste stemmen: pasientens. Det pasientene sa, bestemte hvordan nettsidene skulle bli.

 • 04.01.2017
  Gjennomgår rutiner for tilgang til journaler

  Sykehuset Telemark vil gjennomgå rutinene for hvem som har tilgang til journaler ved sykehuset. Datatilsynet mener at sykehuset ikke tolker lovverket korrekt.

 • 23.12.2016
  Høysesong for influensa

  De siste dagene har Sykehuset Telemark mottatt svært mange pasienter som er smittet av influensa. Pasienter som får påvist slik positiv prøve blir rutinemessig isolert.