Hva skjer før, under og etter behandling?

Nyheter

 • 06.06.2019
  Få korridorpasienter i Telemark

  For få år siden var Sykehuset Telemark ett av de sykehusene i landet med høyest andel korridorpasienter. I fjor var det under én prosent av pasientene som lå på korridor, og det er godt under landsgjennomsnittet.

 • 31.05.2019
  Sykehuset forsker på ALS

  Sykehuset Telemark leder et nasjonalt forskningsprosjekt på den nevrologiske sykdommen ALS. Målet er å kartlegge genetiske årsaker til sykdommen.

 • 24.05.2019
  Dialyse på Rjukan i sommer

  De siste årene har dialysetilbudet på Rjukan vært stengt i sommerferien, men i år vil pasientene få tilbud om dialyse. Det betyr kortere reisevei og mindre belastning for pasientene.

 • 23.05.2019
  Henviser flere til Notodden

  De siste månedene har Sykehuset Telemark henvist flere pasienter til Notodden. – Dette fører til økt aktivitet, og det er et ledd i styrkingen av lokalsykehuset, sier sykehusdirektør Tom Helge Rønning.

 • 21.05.2019
  Best på pakkeforløp for kreft

  Sykehuset Telemark er best i landet på pakkeforløp for kreft. Det forteller de siste tallene fra Helsedirektoratet. – Dette viser at vi innfrir løftene våre til pasientene, sier avdelingsleder Anne Augestad Larsen.

 • 20.05.2019
  Gode responstider i Telemark

  Ambulansene i Telemark kommer raskt frem – både i tettbygde og grisgrendte strøk. Nye tall viser at ambulansetjenesten i Telemark er blant de beste i landet på responstider.

 • 15.04.2019
  Telemark har fått sju nye ambulanser

  I løpet av et halvt år har ambulansetjenesten i Telemark skiftet ut sju biler. – Dette er en stor og viktig investering, og det betyr mye for beredskapen og pasientsikkerheten, sier leder for prehospital avdeling, Knut Inge B. Skoland.

 • 29.03.2019
  Mer ungdommelig preg på maten

  Barn og ungdom har fått flere matretter å velge mellom når de er på sykehuset. – Vi er veldig glad for at ønskene våre blir tatt på alvor, sier leder av ungdomsrådet, Guro Helene Sørdalen.

 • 28.03.2019
  Trygt med røntgen og CT

  Sykehuset Telemark er ett av fem sykehus som gir lave stråledoser ved bruk av røntgen og CT. – Dette har vi jobbet aktivt med i mange år, og det er hyggelig at arbeidet gir resultater, sier avdelingsleder Kirsty Børnes.

 • 19.03.2019
  De lagde 387 barn i fjor

  I 2018 bidro Fertilitetsavdelingen ved Sykehuset Telemark til 387 nye verdensborgere. Siden 2002 har 4500 barn kommet til verden takket være avdelingen i Porsgrunn.

 • 15.03.2019
  Vil behandle flere på Notodden

  Notodden sykehus planlegger å øke den elektive aktiviteten i framtida. – Jeg er veldig imponert over det vi ser på Notodden, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Cathrine M. Lofthus

 • 14.03.2019
  Tryggere å være pasient på Notodden

  Sykehuset på Notodden er styrket med nytt og avansert overvåkingsutstyr. – Dette gir bedre kontroll med tilstanden til pasientene våre, sier seksjonsleder Ingvild Christensen.

 • 07.03.2019
  Barn og unge får raskere hjelp

  Sykehuset Telemark har redusert ventetiden for barn og ungdom som trenger psykisk hjelp. Ventetiden har gått ned fra 46 til 26 dager på ett år, og det er blant de korteste ventetidene i landet.

 • 01.03.2019
  Kortere ventetider for psykisk syke

  Ventetidene for pasienter i psykisk helsevern er blant de korteste i landet. På ett år har ventetidene gått ned fra 54 til 32 dager. – Her har mange gjort en kjempeinnsats, sier klinikksjef Lars Ødegård.

 • 28.02.2019
  Skal forske mer på virus fra flått

  Sykehuset Telemark og Sykehuset i Vestfold ønsker å vite mer smitterisikoen fra flått. I fjor ble 18 pasienter lagt inn på sykehus i Telemark og Vestfold på grunn av flåttbåren virusinfeksjon. Det er langt flere enn årene før.

 • 26.02.2019
  Oppdaterte pakkeforløp ved psykisk helsevern og rusbehandling

  Helsedirektoratet har oppdatert de tre første pakkeforløpene som ble tatt i bruk første januar 2019. Behandlingstekster for våre nettsider blir oppdatert i tiden framover.

 • 15.02.2019
  Kantina i Porsgrunn er stengt

  Kantina ved sykehuset i Porsgrunn er stengt inntil videre. Den ble stengt med umiddelbar virkning da det ble oppdaget mus på kjøkkenet.

 • 07.02.2019
  Kåret til årets helseleder

  Tron Simen Doksrød er kåret til årets helseleder i Norge. Doksrød er avdelingsleder ved Sykehuset Telemark og han mottok prisen av helseminister Bent Høie under en stor nasjonal lederkonferanse i Oslo i dag.

 • 05.02.2019
  Styrker ambulansetjenesten

  Sykehuset Telemark ønsker å sikre en god og likeverdig ambulansetjeneste til hele befolkningen i fylket. Sykehuset har derfor utarbeidet en ambulanseplan som legges fram for styret i neste uke.

 • 24.01.2019
  Vil redde enda flere liv

  Ambulansearbeiderne i Porsgrunn tar i bruk ultralyd bilen for å avdekke en spesiell type hjerteinfarkt. Målet er at flere pasienter skal få riktig behandling raskere.

 • 18.01.2019
  Trener med simulator før de opererer

  Leger som utdanner seg til å bli gynekologer får nå muligheten til å trene mer. Ved hjelp av en simulatorboks kan de øve på kikkhullsinngrep.

 • 18.01.2019
  Tilbyr kurs om cøliaki

  Sykehuset Telemark inviterer pasienter med cøliaki til mestringskurs. – Det virker som behovet for slike kurs er stort, sier leder for Lærings- og mestringssenteret, Alexander Johnstone.

 • 12.12.2018
  Enda tryggere å være pasient

  Sykehuset Telemark ønsker å redusere legemiddelfeil og misforståelser mellom ansatte. Derfor innfører sykehuset en digital løsning som skal sikre pasientene riktige medisiner og korrekt dose.

 • 04.12.2018
  To prosent har kunstige knær og hofter

  Det er stadig flere av oss som går rundt med kne- eller hofteprotese. Rundt to prosent av innbyggerne i Telemark lever med kunstige knær og hofter. – De fleste får et mye bedre liv, sier overlege Hilde Apold.

 • 29.11.2018
  Parkeringsavgift i Skien fra 3. desember

  Fra og med mandag 3. desember blir det parkeringsavgift ved sykehuset i Skien igjen. – Vi legger opp til en parkeringsordning som skal være lett forståelig og brukervennlig, sier eiendomssjef Einar Ramsli.

 • 29.11.2018
  Skal passe bedre på gravide og fødende

  De ansatte på føde og barselavdelingen skal bli enda flinkere til å oppdage alvorlig sykdom hos gravide og fødende. – Dette styrker pasientsikkerheten, sier avdelingsleder Åse Kari Kringlåk.

 • 20.11.2018
  Tilbyr doble proteseoperasjoner

  Sykehuset Telemark har begynt å operere begge hoftene med protese samme dag. – Dette gjøres i liten grad i Norge, men erfaringene vår er gode, sier overlege Arne Runde.

 • 16.11.2018
  Mange kvinner får nytt bryst med en gang

  Seks av ti kvinner som blir operert for brystkreft i Telemark, får nytt bryst under samme operasjon. Sykehuset Telemark ligger på topp i landet med dette tilbudet.

 • 15.11.2018
  Har operert 2500 proteser på ti år

  Sykehuset Telemark har lang erfaring med å operere kne- og hofteproteser, og i løpet av ti år har sykehuset gjennomført flere enn 2500 operasjoner. – Dette har gitt oss meget god kompetanse, sier overlege Paolo Rossi.

 • 12.11.2018
  Blir kvitt tvangslidelser på fire dager

  Sykehuset Telemark har god erfaring med å behandle mennesker med tvangslidelser. Nå skal sykehuset tilby en ny behandling som vil gjøre 80 prosent av pasientene friske i løpet av fire dager.

 • 09.11.2018
  Utdanner kirurger i Botswana

  Overlege Paolo Rossi underviser og veileder kirurger i Botswana flere ganger i året. Sammen med kona, som er øyelege, bruker han ferier og permisjoner i et land som har stort behov for kompetanse.

 • 06.11.2018
  Organdonasjon kan redde mange liv

  Det har blitt færre organdonorer i Norge. Ansatte ved sykehusene blir derfor oppfordret til å skaffe flere donorer. – En donor kan i beste fall redde fem-seks menneskers liv, sier donoransvarlig ved Sykehuset Telemark, Kristin Hauss.

 • 05.11.2018
  Forsker på smerter hos barn og unge med CP

  Tre av fire barn med CP lever med smerter. Forsker ved Sykehuset Telemark, Randi Dovland Andersen, leder et prosjekt som skal finne ut hvordan smerter påvirker livet til barn og unge med CP.

 • 02.11.2018
  Færre blir innlagt på DPS akutt

  Det siste året har antall akuttinnleggelser ved DPS blitt redusert med 22 prosent. Nedgangen skyldes trolig at sykehuset tilbyr flere pasienter hjelp hjemme.

 • 31.10.2018
  Gratis parkering i november

  Ved sykehusene i Skien og Porsgrunn blir det gratis å parkere for pasienter og pårørende i november. Sykehuset har sagt opp avtalen med selskapet som har driftet parkeringsautomatene.

 • 26.10.2018
  Sykehuset fikk sølv for matglede

  Sykehuset Telemark er nest best i landet på matglede. Under finalen i Årets Matgledebedrift ble det sølvmedalje og masse skryt til sykehuset. – Vi er kjempestolte, sier avdelingsleder Ann Iren Skjemstad.

 • 26.10.2018
  Alle legene vaksinerte seg

  Ved medisinsk avdeling på Notodden sykehus har samtlige leger tatt årets vaksine mot influensa. – 100 prosent dekning er unikt, og legene på Notodden går foran som svært gode eksempler, sier klinikksjef Per Urdahl.

 • 22.10.2018
  Skal forske på livet etter prostatakreften

  I Telemark får rundt 200 menn prostatakreft hvert år. Nå har Sykehuset Telemark og urolog Rasmus Nilsson fått 3,1 millioner kroner til en studie som skal se på livskvalitet, arbeidsevne og frykt for tilbakefall.

 • 19.10.2018
  Nå kommer pakkeforløpene for psykisk helse og rus

  Fra nyttår kommer de første pakkeforløpene for psykisk helse og rus. Målet er en mer helhetlig og forutsigbar behandling, uten unødig ventetid. Brukerne skal også få en mer sentral rolle.

 • 17.10.2018
  80 prosent av renholderne er fagarbeidere

  Ved Sykehuset Telemark har 80 prosent av renholderne fagarbeiderutdanning. Ved flere andre sykehus er denne andelen godt under 30 prosent.

 • 11.10.2018
  Ingen tilbakefall med likemenn

  I Grenland er det 18 likemenn som motiverer og støtter rusavhengige til å leve et rusfritt liv. – Så langt er det ingen som har hatt tilbakefall, sier likemannskoordinator Steinar Revheim.

 • 04.10.2018
  Blant de beste i landet på matglede

  Sykehuset Telemark er nominert til finalen i Årets Matgledebedrift. – Det er fantastisk at vi blir sett på som en av de beste i landet til å spre matglede, sier avdelingsleder Ann Iren Skjemstad.

 • 01.10.2018
  Spørsmålet som ble video

  «Hva motiverer deg som ansatt ved Sykehuset Telemark?» spurte sykehusdirektøren. Sykepleier Kristine Stranheim Sunde svarte med å skrive en tekst om sin egen motivasjon og stolthet. Denne teksten har nå blitt til en video.

 • 28.09.2018
  Vi vaksinerer oss

  Alle ansatte ved Sykehuset Telemark blir oppfordret til å vaksinere seg mot influensa. – Da kan vi unngå at pasienter får unødvendige komplikasjoner, og vi kan også hindre dødsfall, sier smittevernoverlege Yngvar Tveten.

 • 27.09.2018
  Ny og bedre mammograf

  Brystdiagnostisk senter har tatt i bruk en ny og moderne mammograf. – Den nye er mer effektiv og stillegående, og det er bra for både pasienter og ansatte, sier seksjonsleder Charlotte Næss-Nylund.

 • 20.09.2018
  Raskere behandling ved sepsis

  Pasienter med sepsis får mye raskere behandling enn tidligere. I snitt tar det nå 15 minutter før innlagte pasienter med sepsis får antibiotika. – Dette er en meget god utvikling, sier overlege Hilde Skudal.

 • 19.09.2018
  Vil styrke ambulanseberedskapen

  Sykehuset Telemark ønsker å styrke ambulanseberedskapen i fylket de neste årene. Sykehuset foreslår blant annet å øke beredskapen med fem ambulanser og tre syketransportbiler.

 • 14.09.2018
  På sykkel til pasientene

  I Porsgrunn bruker terapeutene el-sykler når de skal på hjemmebesøk til pasientene. – El-sykkelen gjør at vi kommer kjappere fram. Dessuten er det miljøvennlig, sier vernepleier Kjersti Fosse.

 • 04.09.2018
  Hjemmetjenesten får akuttsekker

  Hjemmetjenesten i Tinn, Notodden og Porsgrunn blir nå utstyrt med akuttsekker. Da blir det enklere for de ansatte i kommunene å måle blodtrykk og registrere andre viktige pasientopplysninger.

 • 31.08.2018
  Sykehuset har ansatt sexolog

  Sykehuset Telemark har fått sin første sexolog. – Mange av våre pasienter trenger hjelp i forbindelse med seksualitet, kjønnsidentitet og samlivsutfordringer, sier seksjonsleder Kjetil Dale.