To blide sykepleiere

Jobbe hos oss

Vi jobber for å bygge pasientens helsetjeneste. Vil du bli med ?

Se alle våre ledige stillinger

Sykehuset Telemark gir behandlingstilbud til befolkningen i hele Telemark fylke. Vi dekker de vanligste spesialitetene innenfor somatikk, psykiatri og rusbehandling. I tillegg legges det til rette for forskning og utviklingstiltak, kompetanseutvikling for ansatte, samt ulike opplæringstilbud for pasienter og pårørende.
Vi er omlag 4 000 ansatte, og har virksomhet i Skien, Porsgrunn, Kragerø, Notodden, Seljord og Rjukan.

Video: Steady Catch AS – Portretter: Studio Dalen AS – Drone: Per Åge Eriksen ​

​​Videoen er ikke tekstet, men denne tekstfilen gjengir det som sies i den. I videoen forteller ansatte om hvordan det er å jobbe ved Sykehuset Telemark.

​Videoene under er ikke tekstet. 

​​Video: Steady Catch AS – Portretter: Studio Dalen AS​ – Drone: Per Åge Eriksen ​

Videoen er en kortversjon av videoen over.

​Video: Steady Catch AS

I videoen forteller sykepleiere om hvordan det er å jobbe ved Sykehuset Telemark.

​​Video: Steady Catch AS

 I videoen forteller sykepleiere om hvordan det er å jobbe ved Sykehuset Telemark.

​​​​​Video: Steady Catch AS ​

 I videoen forteller ansatte om hvordan det er å jobbe ved Sykehuset Telemark på Notodden.

​Video: Steady Catch AS ​​​​​

​​Videoen er en kortversjon av videoen over, og er ikke tekstet. I videoen forteller ansatte om hvordan det er å jobbe ved Sykehuset Telemark på Notodden

 

​​​​Er du jobbsøker?

Ønsker du varsling på e-post når vi lyser ut nye stillinger? Da bør du registrere din CV og aktivere jobbagenten i vår database. I jobbagenten kan du sette opp dine ønsker for hvilke typer stillinger du vil bli varslet om.
I tillegg får vi kjennskap til deg og din kompetanse.

Som traineesykepleier ved Sykehuset Telemark vil du i løpet av to år være tilknyttet seksjoner innenfor flere klinikker.

Les mer om traineeprogrammet for sykepleiere

Som et smitteforebyggende tiltak plikter ansatte å besvare ”egenerklæringsskjemaet”, før tiltredelse i stilling ved helseforetaket. 

Det gjelder kartlegging av status for

 • tuberkulose-undersøkelse
 • MRSA-test (meticillinresistente gule stafylokokker).

Man kan ikke begynne i pasientrelatert arbeid før disse forhold er avklart og godkjent.

Egenerklæringsskjemaet blir sendt den enkelte sammen med tilbudet om ansettelse. Utfylt egenerklæring med eventuell dokumentasjon returneres arbeidsgiver sammen med arbeidsavtalen.

Tuberkuloseundersøkelse

Plikt til å gjennomføre tuberkuloseundersøkelse gjelder personer som i løpet av de tre siste år har oppholdt seg i minst 3 måneder i land med høy forekomst av tuberkulose og som skal tiltre/ gjeninntre i stilling i helse- og omsorgstjeneste, eller personer som er under opplæring/ hospitering.

Plikten gjelder også personer hvor det av andre grunner, enn ovenfor nevnt, foreligger medisinsk mistanke om tuberkuløs smitte.

MRSA

Før pasientrettet arbeid i helseforetaket skal det fremlegges dokumentasjon på negativ MRSA-prøve.

Dette gjelder alle som

 • tidligere har fått påvist MRSA og senere ikke har hatt tre negative kontrollprøver
 • i løpet av de siste 12 måneder har fått påvist MRSA
 • i løpet av de siste 12 måneder har bodd i samme husstand som MRSA-positive
 • i løpet av de siste 12 måneder har hatt nærkontakt med MRSA-positive uten beskyttelsesutstyr
 • i løpet av de siste 12 måneder har vært i land utenfor Norge og vært innlagt på helseinstitusjo
 • i løpet av de siste 12 måneder har vært i land utenfor Norge og fått omfattende undersøkelse eller behandling i helsetjeneste
 • i løpet av de siste 12 måneder har vært i land utenfor Norge og arbeidet som helsearbeider
 • i løpet av de siste 12 måneder har vært i land utenfor Norge og oppholdt seg i barnehjem eller flyktningeleir

Vi har bruk for sykepleiere, sykepleiestudenter, vernepleiere, vernepleierstudenter, medisinerstudenter (med pleie-erfaring) og assistenter (med pleie-erfaring). 

Ønsker du ekstravakter eller å bli fastvakt?

Vi ser etter deg med stå-på-vilje og god arbeidskapasitet!
 
Ta kontakt med oss på e-post: bemanningssenteret@sthf.no. der du gir en kort presentasjon av deg selv, og hvilken sengepost/seksjon du  ønsker å jobbe ved, så videreformidler vi til aktuell leder. Du må ha gode norsk-kunnskaper og må legge ved referanser. 
 
​​Er du aktuell kandidat håper vi du tar kontakt med oss.​
 

Vi tilbyr

Faglig opplæring/oppfølging foregår ute på seksjonene der du skal jobbe. 
 
Ved aktiv bruk av Min Gat, med sine "Ja-takk" og tilgjengelige funksjoner vil du få mange ekstravakte​r. ​

 

Kontaktinformasjon ​​til bemanningssenteret​

​Avdelingsinformasjon ​om Bemanningssenteret

Hva kan vi tilby deg?

Som offentlig virksomhet er alle ansatte ved Sykehuset Telemark medlem av Kommunal Landspensjonskasse (KLP).

Se KLP's nettside for mer informasjon

Ansatte ved sykehuset omfattes også av forsikringsordninger som gjelder gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring.

Sykehuset Telemark tilbyr arbeidsplasser med gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Det er mange yrkesgrupper og fagområder ved sykehuset, og behovene for utdanning og kompetanseheving vil variere mye og være nært knyttet til den enkelte avdelings behov. Noen generelle ordninger, som blant annet LIS-ordningen (leger i spesialisering), blir presentert på nettsidene våre.

Sykehuset tilbyr også et to-årig traineeprogram for sykepleiere, samt støtte til master- og videreutdanning for sykepleiere innenfor områdene anestesi, intensiv, operasjon og barn.​​

Om utdanning, kompetanse og e-læring ved Sykehuset Telemark
 Vi disponerer 100 leiligheter fordelt i Skien og Porsgrunn. Dersom du blir tilsatt ved Sykehuset Telemark kan du søke på en personalbolig, men du er ikke garantert bolig.

Om utleieordningen

Trekløveren barnehage holder til på sykehusområdet i Skien, og er et ledd i sykehusets personal – og rekrutteringsarbeid.  Det er en forutsetning for å få plass i barnehagen at en av de foresatte er ansatt ved og lønnet av Sykehuset Telemark, men man trenger ikke å bo i Skien kommune.

Om Trekløveren barnehage

Formålet med Bedriftskunstforeningen er å stimulere medlemmenes interesse for, og øke kunnskapen om, god kunst.

Som medlem i kunstforeningen har du mulighet til å vinne innkjøpt kunst minst en gang i løpet av en 4-års periode. Du kan velge mellom grafikk, litografi, tresnitt, akvarell, tegning og noe maleri. Kunstverkene henges til utstilling i kantina ved Sykehuset Telemark i Skien hvert år, i god tid før kunstforeningens årsmøte i slutten av januar.

Sykehuset har et eget Bedriftsidrettslag og tilbyr flere aktivitets- og treningsmuligheter for alle ansatte.

Det er muligheter til trening i grupper eller på egenhånd.
Vi har gymsal med aerobic og yoga, samt styrkerom. Vi har også innendørs fotball og bandy.
Sykehuset stiller, så langt det er mulig, lokaler til disposisjon.

Økonomisk støtte kan gis etter søknad, til tiltak som fremmer aktivitets- og treningsmuligheter for alle ansatte.
For tiden er vi ca. 150 aktive medlemmer.

Viktig informasjon til nyansatte

Ved Sykehuset Telemark behandler vi personopplysninger for å kunne utføre alle våre samfunnsoppdrag.

Les vår personvernerklæring

Alle som blir nyansatt ved Sykehuset Telemark må signere på en egenerklæring før arbeid i helsetjenesten.

Følgende spørsmål om tuberkulose og MRSA må du svare på.

Tuberkulose

MRSA (meticillinresistente gule stafylokokker)

 • Har du i løpet av siste 12 måneder fått påvist MRSA? 
 • Har du i løpet av de siste 12 måneder bodd i samme husstand som MRSA-positive, eller hatt nærkontakt med MRSA-positive uten å bruke anbefalt beskyttelsesutstyr? 
 • Har du i løpet av siste 12 måneder vært i land utenfor Norge og: 
  • vært innlagt i helseinstitusjon
  • fått omfattende undersøkelse eller behandling i en helsetjeneste (brudd på naturlige hud/slimhinner), annen kirurgi, inkl. tannbehandling
  • arbeidet som helsearbeider
  • oppholdt deg i barnehjem eller flyktningleir 
 • Har du sårinfeksjon eller kroniske hudlidelser, og oppholdt deg mer enn 6 uker sammenhengende i land utenfor Norden i løpet av de siste 12 måneder?  
 • Har du for mer enn 12 måneder siden fått påvist MRSA uten senere å ha gjennomført 3 negative kontrollprøver? 

Dersom du IKKE kan svare NEI på ett eller flere av spørsmålene over, eller er i tvil om hva du skal svare:
Ta snarest mulig kontakt med Bedriftshelsetjenesten (BHT) ved Sykehuset Telemark for å avklare behov for prøvetakning eller oppfølging.

Kontaktinformasjon til Bedriftshelsetjenesten ved Sykehuset Telemark​

​Arbeidstakere som omfattes av «Forskrift om tuberkulosekontroll» og «Forskrift om forhåndsundersøkelse av arbeidstakere innen helsevesenet – antibiotikaresistente bakterier» (se www.lovdata.no), kan ikke tiltre i stillingen ved Sykehuset Telemark før resultatet av undersøkelsene foreligger og er godkjent.

Dersom du kan svare NEI på alle spørsmålene over kan du, når du mottar arbeidsavtalen din signere denne med  bankID. Signering innebærer at alle spørsmålene over er besvart med NEI, samt at du aksepterer betingelsene i taushetserklæringen og arbeidsavtalen for øvrig.

Praktisk informasjon før oppstart i ny jobb

Alle som ønsker å parkere ved Sykehuset Telemark i Skien og Porsgrunn må betale parkeringsavgift. Parkeringsområdene for ansatte administreres av Aimo Park i Skien og Park Nordic i Porsgrunn. 

Det er flere betalingsalternativer, men den mest vanlige er at du registrerer deg i Aimo Park-appen med månedlig trekk i lønn, for tiden kr. 250.

For øvrige betalingsalternativer, ta kontakt med Servicekontoret, e-post: servicekontoret@sthf.no.​

For øvrige lokasjoner:

 • Kragerø - henvendelse Servicekontoret i Skien
 • Notodden og Rjukan - gratis parkering

Mer informasjon om parkering for ansatte finner du på intranett.

Du vil få tildelt arbeidstøy som skal brukes etter gjeldende retningslinjer ved sykehuset, dersom dette er aktuelt. Garderobe og ytterligere informasjon får du av din nærmeste leder.  

Første arbeidsdag tar du med personlig legitimasjon. Gyldig legitimasjon er pass eller nasjonalt ID-kort. Dette er nødvendig for å få utstedt ID-kort ved sykehuset. 

Du mottar et skjema fra din leder. Dette fyller du ut og leverer på Servicekontoret (Skien) eller Dokumentasjonssenteret (Notodden) der ID-kortet blir utstedt.

Fotografering til ID-kortet blir utført ved utstedelse av ID-kortet.

 Mer informasjon om ID-kort for ansatte finner du på intranett.​

 

Sist oppdatert 12.06.2024