Traineeprogram for sykepleiere

Som traineesykepleier ved Sykehuset Telemark vil du i løpet av to år være tilknyttet seksjoner innenfor flere klinikker.

Mål for programmet

Mål for programmet er at du:

 • Får en generalistkompetanse som ivaretar stadig økende kompleksitet i pasientbehandling
 • Blir trygg og mestrer oppgaver knyttet til sykepleierrollen
 • Oppnår organisatorisk og klinisk kompetanse

Traineeprogr​ammet går over to år. 

​Vi søker etter

 • Nyutdannet sykepleiere
 • Fleksibel og trives i ulike miljøer
 • Positiv og lærevillig
 • Liker utfordringer
 • Liker å fullføre oppgaver


​Vi tilbyr

 • Godt introduksjonsprogram med informasjon om Sykehuset Telemark og traineeordningen.
 • Kompetanseutviklingsprogram med regelmessige fagdager gjennom hele traineeperioden.
 • Veiledning og oppfølging.
 • Internundervisning på seksjonene.

Har du spørsmål?

Kontakt avdelingsleder HR Sigrid Christie på tlf. 977 52 779, 
e-post: Sigrid.christie@sthf.no 

eller 

HR rådgiver Kjetil Andersen på tlf. 952 67 398
epost: kjetil.andersen@sthf.no
Sist oppdatert 09.10.2023