Traineeprogram for sykepleiere

Sykehuset starter opp kull 2 for traineesykepleiere i august 2024. I løpet av november-desember lyser vi ut stillinger i traineeprogrammet som starter opp i 2025.

Om programmet

Programmet er primært for nyutdannede sykepleiere, men vi tar også imot søkere som har jobbet 1-2 år som sykepleier. 

Programmet går over to år, hvor du får arbeide ved tre ulike seksjoner i perioder av ca. 8 måneder. Dette er en unik mulighet for deg som er nyutdannet til å utvikle deg og tilegne deg bred kompetanse under god veiledning og oppfølging. 

Traineeprogrammet ved Sykehuset Telemark ble startet opp i 2023. 
Antall traineesykepleiere ansatt 2023: 18
Antall traineesykepleiere ansatt 2024: 18

Mål for programmet

Målsetningen er å gi en god organisatorisk forståelse og sykepleierfaglig breddekompetanse til deltakerne.

Mål for programmet er at du:

 • Får en generalistkompetanse som ivaretar stadig økende kompleksitet i pasientbehandling
 • Blir trygg og mestrer oppgaver knyttet til sykepleierrollen
 • Oppnår organisatorisk og klinisk kompetanse

​Vi søker etter

 • Nyutdannet sykepleiere
 • Fleksibel og trives i ulike miljøer
 • Positiv og lærevillig
 • Liker utfordringer
 • Liker å fullføre oppgaver

Vi tilbyr

Som traineesykepleier ved Sykehuset Telemark tilbys du 100 % fast stilling.

Etter endt traineeprogram, vil du være tilknyttet Bemanningssenteret med mulighet for å søke ledige stillinger i organisasjonen.

Bakgrunnen som traineesykepleier vil gi deg en stor kontaktflate i sykehuset og gjøre deg attraktiv for flere interessante stillinger.

Faglig innhold i programmet

Faglig innhold i trainee-programmet
Noe av det faglige innholdet i programmet

 

FAGINNHOLD

Programleder av traineprogrammet har ansvar for innhold, koordinering og gjennomføring.
4 introduksjonsdager Felles 20 fagdager Veiledning Hospitering

3 introduksjonsdager kun for sykepleiere

1 felles introduksjonsdag for alle nyansatte

Noen av temaene på fagdagene:

 • News
 • Smittevern
 • Akytt og postoperativ
 • Obduksjon (hospitering)
 • Diabetes
 • Palliasjon
 • Strukturerte observasjoner
 • Stomi
 • MAP -Møte med Aggresjons Problematikk
 • Hjertesvikt
 • Sepsis
 • HLR
 • KITS

Formålet:

Reflektere rundt faglige og etiske hendelser/ opplevelser fra arbeids-situasjonen

Bearbeide og lære å håndtere vanskelige situasjoner av faglig, organisatorisk eller arbeidsmiljø-messig art

Utløp for emosjonelle reaksjoner

Formålet: 

Mulighet for å hospitere for å bli bedre kjent med hvilke andre muligheter som som finnes ved sykehuset etter endt trainee-porgram

Økt organisatorisk kjennskap til sykehuset

Inspirasjon

 

 

Traineeprogrammet - eksempler på fordeling av puljer

Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon
Traineeprogrammet - eksempler på fordeling av puljer

 

Eksempler på fordeling av puljer

Pulje 1
Fra og med 12. aug. 2024
- ut mars 2025

Pulje 2
Fra og med 1. apr. 2024
- ut nov. 2025
Pulje 2
Fra og med 1. des. 2025
- ut nov. 2025
19 C Med. 2 Hjerte/nyre Lunge/geriatri
Kir. Gastro/gyn. Nevrologi/slag Hjerte/nyre
Mage/tarm/infeksjon Kir.ort./Uro./ØNH Lunge/geriatri
Hjert/nyre Lunge/geriatri Kir.ort./uro./ØNH
Kir.ort./uro./ØNH 19 c - psykose døgn Hjerte/nyre

 

Har du spørsmål?

For spørsmål om traineeprogrammet, ta kontakt med:
Kjetil Andersen
Rådgiver – HR/faglig leder Traineeprogrammet STHF
T: 95267398
E-post: kjetil.andersen@sthf.no

Carina Høyer 
Seksjonsleder Bemanningssenteret 
T: 95794462
E-post: carina.hoyer@sthf.no

 

 
 


Sist oppdatert 16.05.2024