Media

Sykehuset Telemark ønsker at forholdet til mediene skal være preget av åpenhet og tilgjengelighet.

Sykehuset Telemark vil legge til rette for at mediene skal få utført sitt arbeid, i tråd med de lover og forskrifter som gjelder i sykehuset.

Henvendelser fra mediene kan rettes til kommunikasjonsavdelingen,
e-post: kommunikasj​on@sthf.no​.

​Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Geir Jørgen Bekkevold
E-post: geibek@sthf.no​
Mobil: 950 51 967

Kommunikasjonsrådgiver Karina Hagen
E-post: khage4@sthf.no​
Mobil: 977 00 359

​Norsk

PNG-format

Engelsk​

PNG-format

Ved behov for andre formater, send forespørsel til kommunikasjon@sthf.no.

Når du ber om innsyn, sender du e-post til følgende adresse: postmottak@sthf.no.
Vennligst oppgi saksnummer, dato for brevet, avsender/mottaker og sakstittel når du ber om innsyn.

Postjournalen er en oversikt over post som kommer inn til eller går ut fra Sykehuset Telemark. Sykehuset er et offentlig organ og er dermed underlagt arkivlova, offentleglova og forvaltningsloven.

Offentlig postjournal - oversikt

Fotografering, film- og lydopptak på sykehuset er tillatt, men alle må forholde seg til noen retningslinjer.

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilder eller video på sykehuset. Det er greit, men det er viktig at de som er med på bildene og opptakene samtykker til dette.
Dersom noen fotograferer og filmer, kan det skape utrygghet og stress. Vi oppfordrer derfor alle til å vise hensyn og respektere andres personvern. Dette er ekstra viktig på et sykehus, hvor mange pasienter og pårørende er i en sårbar situasjon og hvor ansatte skal ivareta taushetsplikten.

Lydopptak

Det er ikke ulovlig å gjøre opptak av samtaler du selv tar del i til privat bruk. Publisering og deling krever derimot samtykke fra den man har samtale med. Hemmelige opptak av samtaler du selv ikke deltar i, er ulovlig.

Kommunikasjonsavdelingen, eller andre medarbeidere ved sykehuset, kan ikke besvare spørsmål om pasienters identitet eller diagnose. Sykehuset har ikke adgang til å innhente journalopplysninger for å besvare spørsmål fra media om pasienters tilstand eller opphold. Vi kontakter ikke pasienter med spørsmål om uttalelser til mediene.

 ​


Siste nytt

    Sist oppdatert 28.09.2023