Boliger til leie for ansatte

Sykehuset Telemark har boliger til leie for ansatte.

Vi disponerer 100 leiligheter fordelt i Skien, Porsgrunn og Notodden. Leilighetene i Skien og Porsgrunn er fra 1- til 4-roms, både møblert og umøblerte. De største leilighetene er beregnet på barnefamilier. På Notodden har sykehuset hybler og 2- 4 roms leiligheter og alle er fullt møblerte. For informasjon om leiepriser ta kontakt med Servicekontoret.

Vi har også korttidsutleie for vikarer/studenter og hospitanter. Dette er 1 roms fullt møblerte leiligheter med både kjøkkenutstyr, tv og sengetøy.
Husleien for korttidsutleie er fra kr. 2000,- for 1 uke og maks 8000,- for 1 måned, inklusive strøm og internett.

Dersom du blir tilsatt ved Sykehuset Telemark kan du søke på en personalbolig, men du er ikke garantert bolig.
Leilighetene er gjennomgangsboliger, med kontrakt for 1 år. Dermed får du god tid på deg til å finne et annet boalternativ.

Du får søknadskjema ved henvendelse til Servicekontoret
på tlf.35 00 59 11 eller e-post servicekontoret@sthf.no  

Boligtildeling foregår fortløpende.

Sist oppdatert 15.03.2022