Bemanningssenteret

Bemanningssenteret formidler vikarer av god, faglig kvalitet til de ulike somatiske sengepostene ved Sykehuset Telemark.
Bemanningssenteret har en pool med fast ansatte sykepleiere og en pool med timelønnsvikarer.

Fant du det du lette etter?