Fagkurs

Fagdag - Affektive lidelser og selvmordsproblematikk hos voksne

Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Telemark inviterer til fagdag 22. mars 2023.

Passert
22.
mars
2023
  1. 22. mar. 2023, 08:30 - 15:30

Tid og sted

Når

  1. 22. mar. 2023, 08:30 - 15:30

Type arrangement

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Arrangør

Klinikk psykisk helse og avhengighet, Sykehuset i Vestfold

Elektronisk påmelding

Frist for påmelding: 10. mar. 2023

Målgruppe

Medarbeidere og ledere i PHV og TSB, akuttposter, allmenpsykiatriske poster DPS, allmennpsykiatriske poliklinikker og Ambulante akutt team.
Alle som underviser i depresjonsbehandling og selvmordsforebygging i klinikkene.
Kommunepsykologer avtalespesialister, kommuneoverleger og fastleger i Vestfold og Telemark.

Det søkes om godkjenning hos psykologforeningen og legeforeningen.

Møteledere

Fagsjef Irmeli R. Øistad, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Sykehuset i Vestfold

Fagsjef Thordur Sigmundsson, Klinikk psykisk helsevern og rusbehandling, Sykehuset Telemark

Kursavgift

Ansatte ved Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Sykehuset i Vestfold og ansatte ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling (KPR) ved Sykehuset Telemark.

Eksterne deltakere Kr. 800,-. Ikke møtt blir fakturert med kr. 500,-

Beskjed om avmelding etter påmeldingsfristens utløp sendes til kurs@siv.noProgram for fagdag 22. mars 2023

Tid

Tema

Foredragsholder

08:30 – 09:00

Registrering og kaffe & te


09:00 – 09:15

Velkommen og innledning

Irmeli R. Øistad
Klinikk psykisk helse og avhengighet, Sykehuset i Vestfold
Thordur Sigmundsson
Klinikk psykisk helsevern og rusbehandling, Sykehuset Telemark

09:15 – 10:00

Hvilken kunnskap gir nasjonalt kartleggingssystem for selvmord oss om pasienter med affektive lidelser og selvmord?

Fredrik A. Walby
 forsker og psykolog-spesialist. Prosjektleder, Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

10:00 – 10:15

PAUSE


10:15 – 11:00

Hva kan vi vente av nye nasjonale retningslinjer?

Fredrik A. Walby

11:00 – 11:15

PAUSE


11:15 – 12:00

Selvmordsforebygging – fra nyere forskning til klinisk praksis

Elisabeth Kehlet
Koordinator for selvmords-forebyggende arbeid, Sykehuset i Vestfold
Lars Erik Eide Johansen
Koordinator for selvmords-forebyggende arbeid, Sykehuset Telemark
Truls Fagernes Olsen
Avdelingspsykolog Psykiatrisk Sykehusavdeling, Sykehuset i Vestfold

12:00 – 13:00

LUNSJ


13:00 – 13:30

Selvmordsforebygging – fra nyere forskning til klinisk praksis

Elisabeth Kehlet
Lars Erik Eide Johansen
Truls Fagernes Olsen


13:30 – 14:15

Kan vi redde flere liv?
Erfaringer fra Statens helsetilsyn

Ewa Ness

Seniorrådgiver,spesialist i psykiatri, Master of health administration. Oslo universitetssykehus, direktørens stab for kvalitet og pasientsikkerhet

14:15 – 14:30

PAUSE14:30 – 15:15

Akutt behandling av ustabile- hvordan håndtere kriser og unngå innleggelse.Ewa Ness

15:15– 15:30

Oppsummering og forventninger fra klinikksjefene

Christian Reissig
Klinikksjef ved Klinikk psykisk helse og avhengighet,
 Sykehuset i Vestfold
Kjetil Christensen
Klinikksjef ved Klinikk psykisk helsevern og rusbehandling,
Sykehuset Telemark

Det tas forbehold om rett til endringer i programmet.

Kontakt