HELSENORGE

Kliniske samhandlingsmøter mellom fastleger og spesialisthelsetjenesten

Onsdag 19. oktober er temaet: behandling og oppfølgning av Diabetes type 2 i førstelinjetjenesten.

Gratis kurs som søkes godkjent som poenggivende møteserie (spesialisering allmennmedisin). 

Det serveres pizza ved fysisk oppmøte.

Velkommen!


Program

Kl. 17.40-18.00: Mat og drikke

Kl.18.00 Velkommen

Kl.18.10-18.40: Fastlege Kine Jordbakke, Seljord. 

«Gode pasientforløp. Viktigheten av god samhandling. Primærhelseteam.»

18.40-18.55: Diskusjon

18.55-19.40: «Oppfølgning av diabetes II. Rollefordeling»

v/endokrinolog Petya P. Milova, STHF

Kl.19.40-20.00: Diskusjon

KL.20.00-20.20: Fastlege Hanne Nikkels og sykepleier Hege Bjåland, begge Seljord:

«Oppfølgning av type II diabetikere i førstelinjen.»

KL.20.20-20.30: Diskusjon

Kl.20.30-20.50: «Diabetisk fotteam STHF»

v/ortoped Karina Tangerud, STHF.

KL.20.50-21.00: Diskusjon/Avslutning.Fant du det du lette etter?