Fagkurs

Kliniske samhandlingsmøter mellom fastleger og spesialisthelsetjenesten

Onsdag 19. oktober er temaet: behandling og oppfølgning av Diabetes type 2 i førstelinjetjenesten.

Passert
19.
oktober
2022
  1. 19. okt. 2022, 18:00 - 21:00
Meld deg på

Tid og sted

Når

  1. 19. okt. 2022, 18:00 - 21:00

Type arrangement

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Spesialitet

Endokrinologi

Arrangør

Kurskomité: Hanne Nikkels, Hilde Apold, Aleksander Thorne, Edvard Løchen, Øystein Line og Tonje Tvinnereim

Gratis kurs som søkes godkjent som poenggivende møteserie (spesialisering allmennmedisin). 

Det serveres pizza ved fysisk oppmøte.

Velkommen!


Program

Kl. 17.40-18.00: Mat og drikke

Kl.18.00 Velkommen

Kl.18.10-18.40: Fastlege Kine Jordbakke, Seljord. 

«Gode pasientforløp. Viktigheten av god samhandling. Primærhelseteam.»

18.40-18.55: Diskusjon

18.55-19.40: «Oppfølgning av diabetes II. Rollefordeling»

v/endokrinolog Petya P. Milova, STHF

Kl.19.40-20.00: Diskusjon

KL.20.00-20.20: Fastlege Hanne Nikkels og sykepleier Hege Bjåland, begge Seljord:

«Oppfølgning av type II diabetikere i førstelinjen.»

KL.20.20-20.30: Diskusjon

Kl.20.30-20.50: «Diabetisk fotteam STHF»

v/ortoped Karina Tangerud, STHF.

KL.20.50-21.00: Diskusjon/Avslutning.