Fagkurs

Kurs i differensialdiagnostikk

Velkommen til kurs i differensialdiagnostikk på Ibsenhuset i Skien, 1. desember. Kurset fokuserer på differensialdiagnostikk mellom personlighetsforstyrrelser, bipolar lidelse type-II, ADHD og autismespekterforstyrrelser.

Passert
1.
desember
2022
  1. 01. des. 2022, 09:00 - 16:00

Tid og sted

Når

  1. 01. des. 2022, 09:00 - 16:00

Type arrangement

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Spesialitet

Psykiatri

Arrangør

Meld deg på her

Frist for påmelding: 25. nov. 2022

Forventet læringsutbytte av kurset

Det forventes at deltakerne får bedret sine kliniske overveielser rundt differensialdiagnostikk hos pasienter med komorbide symptombilde og bedre kunne vurdere hvilken diagnose som vil være den mest hensiktsmessige å gi pasienten.

Målgruppe

Leger, psykologer og evt. andre faggrupper som er i behandlingskontakt med ovennevnte pasientgruppe.

Kursavgift

Kursavgiften er 1000 kr. 
Det er ingen kursavgift for ansatte ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling, Sykehuset Telemark.

NB! Ved avmelding må beskjed sendes til evea@sthf.no senest en uke før kursstart for å unngå fakturering. 

Merritering

Kurset er søkt godkjent av legeforeningen og psykologforeningen.

Foreleser

Foreleser er psykologspesialist Henning Jordet.

Kontakt