Pasientkurs

E-læringskurs - Helseinformasjon og nettbaserte tjenester

Kurset handler om å finne trygg informasjon på nett. Du kan gjennomføre kurset på PC, nettbrett og mobil - når du selv ønsker det, og så mange ganger du selv vil. Dette e-læringskurset er utviklet av Sunnaas sykehus.

Tid og sted

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Sunnas sykehus

Kurset kan bidra til at du som bruker/pasient kan:

  • Ta et større ansvar for egen helse og kunne ta aktiv del i egen behandling der det er mulig
  • Oppleve mer kontroll over egen helse, sykdom og behandling
  • Lære om kildekritikk