Pasientkurs

Epilepsianfall og trygghetstiltak, e-læring

Noen må leve med tilbakevendende anfall og kan trenge råd, veiledning og støtte for å leve best mulig med anfall. Kurset handler om hvordan du med enkle grep kan gjøre noen endringer for å få en tryggere hverdag.

Tid og sted

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Kurset er utviklet av Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) ved Oslo universitetssykehus.

Du kan gjennomføre kurset når du selv ønsker det, og så mange ganger du selv ønsker.

Relevante behandlinger