Pasientkurs

Epilepsimedisiner, e-læring

Kurset gir informasjon og praktiske råd om epilepsimedisiner til de som bruker eller kjenner noen som bruker epilepsimedisiner. Pasienter har vært med i utviklingen av kurset.

Tid og sted

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Undervisningsenheten og farmakologiteamet ved SSE har det faglige ansvaret for kurset.

Kurset er åpent for alle, interaktivt med lyd og video.

Du kan ta kurset på mobil, nettbrett eller PC. 

Du kan gjennomføre kurset når du selv ønsker det, og så mange ganger du selv ønsker.

Mange lurer på hvordan man tar epilepsimedisiner på riktig måte. En studie fra Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) viser at i 1/3 av tilfellene var legen og pasienten ikke enige om medisin eller dose av epilepsimedisiner. Det var 175 pasienter og deres lege som svarte på en spørreundersøkelse. (Mevåg 2017).

Relevante behandlinger