Pasientkurs

Proteseskole - Skien

Alle som skal få satt inn hofte- eller kneprotese blir innkalt til informasjonsdag noen uker før planlagt operasjon. Målet med hofte-/ kneinformasjonsdagen er å samle flere pasienter for å forberede dere i fellesskap til operasjonen.

Tid og sted

Når

Kurset settes opp jevnlig, og aktuelle pasienter får innkalling.

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Hvor

Bygg 56 i Skien, hovedinngang
Kirurgisk sengepost 1. etg.

For å delta på informasjonsdagen må du ha blitt vurdert av ortoped på poliklinikk. Du får innkalling til informasjonsdag en til tre uker før operasjonsdato. 

På informasjonsdagen gjøres disse forberedelsene individuelt:

  • Innkomst ved lege 
  • Kartleggingssamtale med sykepleier
  • Funksjonstest ved fysioterapeut (gjelder hofte)
  • Blodprøver, EKG og ev. røntgenbilder
  • Legemiddelsamstemming med farmasøyt

Etter en lett lunsj er det felles informasjon ved fysioterapeut, farmasøyt, sykepleier og ortoped. 

Plan for informasjonsdag før proteseoperasjon

TID

TEMA

HVEM

FELLES/ EN OG EN

STED

07:30-08:30

Blodprøver

Laboratoriet

En og en

I vestibylen

07:45-Legemiddelsamstemming
Innkomstjournal og undersøkelser

EKG

Farmasøyt
LegeEn og enInnskrivningskontoret 1.etg 

Kirurgisk sengepost 1. etg.

08:30-11:00KartleggingssamtaleSykepleier 
Ev. fysioterapeutEn og enKirurgisk sengepost 1. etg.

Preoperativ poliklinikk

11:00-11:30


Lunsj


Sykepleier tilstede under lunsj

Felles


Venterom kirurgisk 1. etg

11:00-13:00
Informasjon og veiledning: 

  • Opptrening

  • Hjelpemidler

  • Praktiske øvelser

Fysioterapeut

Felles
Venterom kirurgisk 1. etg.

Informasjon medikamenter

FarmasøytInformasjon forløp

Sykepleier


Informasjon om prognose og risikofaktorer

Ortoped


13:00-

Samtale med anestesilege

Anestesilege

En og en (ved behov)


Kirurgisk sengepost 1. etg.
Relevante behandlinger