Pasientkurs

Telemarksmodellen-HABU

Telemarksmodellen er en kursrekke bestående av tre kurs for barn og ungdom på ulike alderstrinn. Kurset gjelder barn og unge med forståelsesvansker/lett psykisk utviklingshemming, og deres foresatte.

Tid og sted

Når

Kurset foregår to ganger årlig, vår og høst. HABU sender invitasjon til aktuelle familier.

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Hvor

Bygg 74 i Skien
Seksjon habilitering for barn og unge, bygg 74 ved Sykehuset Telemark i Skien.

Telemarksmodellen er inndelt i tre:

  • mellomtrinnet i barneskolen - våren
  • ungdomsskoletrinnet - høsten
  • videregående skole

Kurs for mellomtrinnet i barneskolen

Her kan barna komme sammen med andre på samme alder, oppleve mestring på eget nivå og muligheter til å prøve ut egne grenser i forhold til aktivitet. Kurset er det første i Telemarksmodellen.

Kurset er en møteplass der barna får anledning til å snakke om ting som er vanskelig, som for eksempel det å ikke klare det samme som andre barn på samme alder, eller når yngre søsken mestrer ting bedre enn en selv.

Andre viktige temaer er kroppens utvikling, hygiene, selvstendighet og venner.

Foresatte som deltar på kurset får informasjon om forståelsesvansker og om ulike offentlige støtteordninger. Ved å møte andre foreldre i lignende situasjon, får de mulighet til å dele erfaringer med hverandre, og de får anledning til å drøfte ulike sider ved å være foreldre til barn med funksjonshemming.

Kurs for ungdom på ungdomsskoletrinnet

Kurset har som hovedmålsetting å styrke den enkelte ungdom og foresatte i møte med ungdomstid / pubertet.

Kurset er det andre i Telemarksmodellen. Kurset tar opp temaer som medbestemmelse og selvstendighet, vennskap og kjærester, kropp og seksualitet. Det legges vekt på å kunne sette egne grenser og bruk av prevensjon. Et annet viktig tema er ernæring og aktivitet.

Foresatte som deltar på kurset får informasjon om pubertet og seksualitet relatert til ungdommenes funksjonsnedsettelse. De får informasjon om trygderettigheter og andre offentlige tiltak, og de får anledning til å møte andre foreldre i lignende situasjon.

Kurs for ungdom i videregående skole

Kurset har som hovedmålsetting å forberede den enkelte ungdom og foresatte på tiden da ungdommen skal flytte fra foreldrehjemmet.

Kurset er det tredje og siste i  Her får kursdeltakerne en møteplass der de kan snakke om ting som er vanskelig når man trenger hjelp og støtte i hverdagen.

På kurset kan ungdommene få ny kunnskap om ulike sider ved å flytte ut av foreldrehjemmet, og de får innblikk i forskjellige typer arbeidsforhold.

Viktige temaer på kurset

  • løsrivelse
  • seksualitet, parforhold, prevensjon
  • økonomi
  • arbeid
  • kosthold, aktivitet, fritid

Foresatte vil motta informasjon om ulike aspekter ved at ungdommene flytter hjemmefra, informasjon om offentlige ytelser og om ulike typer arbeidsforhold.

 
 
Alle kursene er gratis, og foresatte som er yrkesaktive kan ha rett til opplæringspenger etter folketrygdloven §9 - 13.

HABU sender ut invitasjon til aktuelle deltakere. 

Dersom en ikke mottar invitasjon til kurs som er aktuelle for familien, kan en ta direkte kontakt med HABU.