Fagkurs

Si det som det er – ærlig og direkte

Et utgangspunkt for nærere samarbeid mellom brukere, pårørende og tjenesteytere. Velkommen i Ibsenhuset 14. september!

Passert
14.
september
2022
  1. 14. sep. 2022, 10:00 - 15:30

Tid og sted

Når

  1. 14. sep. 2022, 10:00 - 15:30

Type arrangement

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Spesialitet

Psykiatri

Arrangør

Forum for brukerkompetanse ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling

Deltager.no

Frist for påmelding: 05. sep. 2022

Målgruppe

Ansatte i kommune- og spesialisthelsetjenesten i Telemark. 

Bruker- og pårørendeorganisasjoner.

Kursavgift

Gratis for ansatte ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling. 

Kr. 500 for eksterne deltakere.


Program

10:00

Velkommen.
Innledning til dagen med «Sofasamtale» ved representant fra brukerorganisasjonene LPP og A-larm

10:30

Brukermedvirkning med virkning?
Føringer, muligheter og utfordringer v/ Tone Hoel og Tormod Klovning, Nasjonalt senter for  erfaringskompetanse i psykisk helse

11:15

Pause

11:30

Brukermedvirkning v/Renate Stenstrøm, A-larm og Trine Tuvnes Olsen, LPP

12:15

Lunsj

13:15

Kulturelt innslag v/ CRUX Tilja oppfølgingssenter

13:45

Pårørende -Til nytte eller besvær v/Hanne Tuvnes og Siv C. Hellstad, LPP

14:30

Pause

14:45

«Sofasamtale» med representanter fra brukerorganisasjoner, fagfolk og ledere fra både kommune- og spesialisthelsetjenesten.
Hva ønsker vi å ta med oss fra denne dagen? 
Samtalen ledes av kommunikasjonsdirektør 
Geir Jørgen Bekkevold, Sykehuset Telemark

15:15

Slutt

Logo for A-larm
logo for nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
logo for nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
 

logo for PIVETE

Kontakt