Fagkurs

TIPS seminar 2022

Velkommen til TIPS seminar 20.oktober 2022 i Ibsenhuset!

Passert
20.
oktober
2022
  1. 20. okt. 2022, 08:30 - 15:30

Tid og sted

Når

  1. 20. okt. 2022, 08:30 - 15:30

Type arrangement

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Spesialitet

Psykiatri

Arrangør

TIPS-temaet i samarbeid fagseksjonen ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling, Sykehuset Telemark

Hvor

Ibsenhuset, Peer Gynt salen Adresse: Lundegata 6, 3724 Skien

Deltager.no

Frist for påmelding: 12. okt. 2022

Målgruppe

Ansatte i spesialist og kommunehelsetjenesten som jobber med personer med psykoselidelser.

Kursavgift

Kr. 1 000 for eksterne. 

Ingen kursavgift for ansatte i Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling, Sykehuset Telemark.

Merittering

Seminaret søkes godkjent av Den norske legeforeningen og Norsk Psykologforbund.

Program

08:30-09:00: Registrering og kaffe/te/frukt

09:00-09:15: Introduksjon ved fagkoordinator/psykologspesialist i TIPS-teamet ved Ingerid Sauar 

09:15-10:00: Psykose og autismespekterforstyrrelser ved psykologspesialist Kjersti Karlsen 

10:00-10:10: Pause

10:10-10:50: Psykose og autismespekterforstyrrelser forts. 

10:50-11:00: Pause

11:00-11:45: Opplevelse av uvirkelighet, fremmedfølelse og å miste seg selv – selvforstyrrelser, dissosiasjon eller begge deler? ved psykologspesialist og forsker Tor Gunnar Værnes, TIPS Sør-Øst, Oslo.

11:45-12:30: Lunsj

12:30-13:00: Selvforstyrrelse og dissosiasjon forts.

13:00-13:15: Pause 

13:15-13:55: Bedring og recovery ved psykoselidelser ved psykologspesialist og forsker Carmen Simonsen, TIPS Sør-Øst, Oslo. 

13:55-14:10: Pause

14:10-14:40: Stigma ved psykoselidelser ved psykologspesialist og forsker Carmen Simonsen, TIPS Sør-Øst, Oslo. 

14:40-15:15: Refleksjoner/spørsmål/diskusjon rundt dagens temaer ledet av psykolog Jan Widèn. 

15:15-15:30: Avsluttende ord ved fagsjef og overlege Thordur Sigmundsson.

Forelesere

Kjersti Karlsen, psykologspesialist
Kjersti Karlsen er psykologspesialist med klinisk fordypning barn og ungdom. Hun har praksis fra blant annet nevropsykologi, rusfeltet, autisme, normalutvikling og psykoser hos barn og ungdom. I arbeidet for TIPS Sør-Øst – Kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykoser – hadde hun ansvar for kompetanseheving i hele regionen på alvorlige psykiske lidelser i barn- og ungdomspsykiatrien.
Gunnar Værnes, psykologspesialis

Gunnar Værnes
er psykologspesialist og ansatt ved TIPS Sør-Øst. Han har klinisk erfaring med psykoselidelser, særlig hos ungdom og unge voksne, og holder for tiden på med et doktorgradsprosjekt om psykoserisikotilstander og forstyrrelser i selvopplevelse. Disputerer i september 2022.
Carmen Simonsen, psykologspesialist/PhD

Carmen Simonsen, psykologspesialist/PhD, har klinisk og forskningserfaring med psykoselidelser hos ungdom og unge voksne. Hun jobber ved TIPS Sør-Øst, Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose, Oslo Universitetssykehus. Carmen har spesielt fokus på recovery og stigma ved psykoselidelser.


Kontakt