Fagkurs

TIPS-seminar 2023

TIPS seminaret er et årlig seminar som skal ha et særlig blikk på tidlig intervensjon ved psykose og nye behandlingstilnærminger ved psykose.

Passert
26.
oktober
2023
  1. 26. okt. 2023, 09:00 - 15:00

Tid og sted

Når

  1. 26. okt. 2023, 09:00 - 15:00

Type arrangement

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Spesialitet

Psykiatri

Arrangør

Kursansvarlig: Ingerid Sauar, TIPS Sør Øst , i samarbeid fagseksjonen ved KPR, STHF

Påmelding

Frist for påmelding: 18. okt. 2023

Målgruppe

Ansatte i spesialist og kommunehelsetjenesten som jobber med personer med psykoselidelser.

Kursavgift

Ingen kursavgift for ansatte i KPR, STHF. Kr. 650 for eksterne deltakere.

Merittering

Seminaret søkes godkjent av Dnlf og NPF.

Program for seminaret

Program
Tid
Tema
08:30-09:00
Registrering og kaffe/te/frukt
09:00-09:15
Introduksjon
ved fagkoordinator og psykologspesialist i TIPS-teamet Ingrid Sauar
09:15-10:00
Hvorfor trenger vi tidlig intervensjon ved psykose?
ved psykologspesialist/forsker Sofie Aminoff ved TIPS Sør-Øst
10:00-10:15
Pause
10:15-11:00
Hvordan kan digitale løsninger gi oss en mer pasientsentrert og fokusert psykosebehandling?
ved psykiater/forsker/leder Kristin Lie Romm ved TIPS Sør-Øst
11:00-11:15
Pause
11:15-12:00
Å skrive seg inn i livet - kreativ skriving for pasienter i psykosebehandling
ved psykiater/forsker/leder Kristin Lie Romm ved TIPS-Sør-Øst 
12:00-13:00
Lunsj
13:00-13:45
RecoVRy - bruk av Virtual Reality i psykosebehandling
ved psykologspesialist/forsker June Ullevoldsæter og psykolog/forsker Christer Lunde Gjærstad
13:45-14:00
Pause
14:00-14:45
RecoVRy - bruk av Virtual Reality i psykosebehandling forts.
14:45-15:00
Avsluttende ord

Kontakt